Når vi danskere tager et brusebad, så varer det i gennemsnit ca. 6,1 minutter. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Videncenteret Bolius i december 2022

De fleste, nemlig 44 % tager dog noget kortere brusebade på gennemsnitligt 3 minutter pr. bad, og kun 3 % tager brusebade, der gennemsnitligt varer hele 16 minutter. 

Ifølge en undersøgelse fra Energistyrelsens Energibarometer fra 2022 går de fleste danskere (36 %) i bad 6-7 gange om ugen.

Yngre tager længere brusebade end ældre

De 18-24-årige er den aldersgruppe, der går længst i bad – i gennemsnit står de under bruseren i 8,2 minutter.  Det er næsten dobbelt så længe som de ældre danskere på 65+, der i gennemsnit kun bruger 4,4 minutter på et brusebad.

Højere energipriser har betyder kortere brusebade

31 % af danskerne svarer i Bolius’ undersøgelse, at de har ændret længden af deres brusebad og/eller temperaturen på badet som følge af de stigende energipriser. De fleste (28 %) tager kortere brusebade, nogle få (6 %) tager koldere brusebade – og nogle (ca. 10 %) tager både koldere og kortere brusebade.

To tredjedele tager ikke kortere brusebade, selv om de stigende energipriser har gjort det dyrere at gå i bad.

Hvor meget kan man spare ved at tage et kortere brusebad?

Der kan være mange penge at spare hvert år, hvis du korter dine brusebade ned. Den konkrete besparelse afhænger af flere forskellige parametre – fx din energikilde, vandprisen, og om du har en sparebruser eller ej. 

Hvis vi sammenligner en yngre persons gennemsnitlige brusebad på ca. 8 minutter med en ældre persons gennemsnitlige brusebad på ca. 4 minutter og tager udgangspunkt i, at de begge tager 6 brusebade om ugen og har den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, fjernvarme, så koster det den yngre 930 kr. mere om året (februar 2023). Hvis deres opvarmningsform er fx en luft til vand varmepumpe, er forskellen ca. 1.139 kr. om året.

Beregner: Så meget kan du spare på kortere brusebade

Prøv beregneren herunder, og se hvor meget du kan spare på kortere brusebade.

Se beregnerens forudsætninger

Energipriser er opdateret omkring den 10. i måneden. Der er benyttet de senest tilgængelige månedspriser på el og gas.  

Prisen på fyringsolie er hentet fra fyringsolie-online.dk. Prisen på fjernvarme udgør et vægtet gennemsnit for 2022. Du finder alle de energipriser, som beregneren benytter sig af, her.

Konsulentfirmaet Viegand Maagøe har beregnet varmetabet på en varmtvandsbeholder til 30 procent af energiforbruget. Da varmetabet i vinterhalvåret bliver udnyttet til rumopvarmning, har vi anslået et årligt varmetab på 15 procent af energiforbruget.

Der er antaget brug af sparebruser med udledning af 8 liter vand i minuttet. Hvis du ikke har sparebruser, kan du regne med et forbrug på 16 liter i minuttet. Badekar er antaget fyldt med 150 liter vand, mens et spabad skal bruge 250 liter vand.

Den beregnede pris for et brusebad afspejler marginalomkostningen. Det vil sige, at der ikke er indregnet forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Set i forhold til de forbrugsafhængige omkostninger er der imidlertid tale om et mindre beløb.

Vandprisen er sat til 73 kr. pr. 1.000 liter og udgør gennemsnitsprisen i 2021 opgivet af Danva.

På baggrund af en Yougov-undersøgelse fra 2015, hvor brugerne angiver at bruge 6,5 minutter på et bad, antager vi, at det første scenarie er det mest repræsentative. Vi antager i samme ombæring, at en sparebruser er det hyppigst forekommende brusehoved.