Når vi danskere tager et brusebad, så varer det i gennemsnit 6 minutter og 38 sekunder. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Videncentret Bolius i december 2023. 

41 procent tager kortere brusebade på 1-5 minutter, mens 5 procent tager brusebade, der varer mere end 15 minutter. 

Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra december 2022 er den gennemsnitlige længde på brusebad steget med 24 sekunder. 

Ifølge Energistyrelsens Energibarometer går de fleste danskere i bad 6-7 gange om ugen. 

Yngre tager længere brusebade end ældre

De 18-24-årige er den aldersgruppe, der går længst i bad – i gennemsnit står de under bruseren i 9 minutter og 9 sekunder. Det er mere end dobbelt så længe som de ældre danskere på 65+, der i gennemsnit kun bruger 4 minutter og 37 sekunder på et brusebad.

Højere energipriser betyder kortere brusebade

Netto er det 25 procent af danskerne, som ifølge undersøgelsen har ændret længden af deres brusebad og/eller temperaturen på badet som følge af de stigende energipriser. De fleste – 22 procent – tager kortere brusebade, mens 6 procent tager koldere brusebade. 

72 procent tager ikke kortere brusebade, selvom de stigende energipriser har gjort det dyrere at gå i bad.

Hvor meget kan man spare ved at tage et kortere brusebad?

Der kan være mange penge at spare hvert år, hvis du korter dine brusebade ned. Den konkrete besparelse afhænger af flere forskellige parametre – fx din energikilde, vandprisen, og om du har en sparebruser eller ej. 

Hvis vi sammenligner en yngre persons gennemsnitlige brusebad på 9 minutter med en ældre persons gennemsnitlige brusebad på 4 minutter og tager udgangspunkt i, at de begge tager 6 brusebade om ugen og har den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, fjernvarme, så koster det den yngre 1.230 kr. mere om året (januar 2024). Hvis deres opvarmningsform er fx en luft til vand varmepumpe, er forskellen ca. 1.343 kr. om året.

Beregner: Så meget kan du spare på kortere brusebade

Prøv beregneren herunder, og se hvor meget du kan spare på kortere brusebade.

Se beregnerens forudsætninger

Energipriser er opdateret omkring den 10. i måneden. Der er benyttet de senest tilgængelige månedspriser på el og gas.  

Prisen på fyringsolie er hentet fra fyringsolie-online.dk. Prisen på fjernvarme udgør et vægtet gennemsnit for 2022. Du finder alle de energipriser, som beregneren benytter sig af, her.

Konsulentfirmaet Viegand Maagøe har beregnet varmetabet på en varmtvandsbeholder til 30 procent af energiforbruget. Da varmetabet i vinterhalvåret bliver udnyttet til rumopvarmning, har vi anslået et årligt varmetab på 15 procent af energiforbruget.

Der er antaget brug af sparebruser med udledning af 8 liter vand i minuttet. Hvis du ikke har sparebruser, kan du regne med et forbrug på 16 liter i minuttet. Badekar er antaget fyldt med 150 liter vand, mens et spabad skal bruge 250 liter vand.

Den beregnede pris for et brusebad afspejler marginalomkostningen. Det vil sige, at der ikke er indregnet forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Set i forhold til de forbrugsafhængige omkostninger er der imidlertid tale om et mindre beløb.

Vandprisen er sat til 73 kr. pr. 1.000 liter og udgør gennemsnitsprisen i 2021 opgivet af Danva.

På baggrund af en Yougov-undersøgelse fra 2015, hvor brugerne angiver at bruge 6,5 minutter på et bad, antager vi, at det første scenarie er det mest repræsentative. Vi antager i samme ombæring, at en sparebruser er det hyppigst forekommende brusehoved.