Integrerede solpaneler, der skaffer strøm. Grønne tage, der leder regnvandet forsvarligt væk. Og energitage, der udnytter al slags vejr til at skabe energi.

Mulighederne for at integrere bæredygtighed ind i tagkonstruktionen findes allerede. Og udviklingen peger kun én vej – mod mere miljøvenlige og energibesparende tage.

- Vi har kun set toppen af isbjerget. Alle i branchen har fokus på udnyttelse af tagarealet, så det bliver kun pænere og mere effektivt i fremtiden. Især på flade tage, hvor tagarealet bedre kan udnyttes, siger Flemming Adolfsen, administrerende direktør i Icopal.

Icopal er sammen med deres amerikanske ejer, GAF, den førende leverandør af tagløsninger i både Europa og Nordamerika. De forventer, at vi indenfor de næste ti år vil se en stor udvikling og interesse for bæredygtige løsninger til taget. 

Allerede nu har flere danske virksomheder markeret sig i kampen om fremtidens tag. Fx har Ennogie (se billedet øverst) vundet flere priser for dets design og egenskaber.

Energitag, integrerede solceller og grønne tage er fremtiden

Allerede nu stiger antallet af bæredygtige tage i Danmark. Især strengere kommunale klimakrav, statsligt fokus på bæredygtighed og vedvarende energi samt bygge- og anlægsindustriens fokus på udvikling af tekniske løsninger gør, at fremtidens tag ser mere og mere bæredygtigt ud.

- Det er tydeligt, at energibesparende tage fylder mere og mere i byggebranchen. Især arbejdes der på at benytte den femte facade, som taget kaldes, til at bidrage med energitilførslen, men på en pæn måde, så boligejeren gider at have det på sit tag. En anden tendens er, at de grønne tage fylder mere og mere på byggemesserne. Der er kommet mange flere producenter, og de forsøger også at udvikle på produktionen, opbygningen og funktionaliteten, siger Tue Patursson, byggeteknisk fagekspert i Videncentret Bolius.

Dansk Byggeri, der er arbejdsgiverorganisation for 6.000 byggeri- og anlægsvirksomheder, bekræfter tendensen – byggebranchen fokuserer i disse år kraftigt på at udvikle miljøvenlige- og energibesparende tiltag i tagkonstruktionen.

Men som al anden udvikling går det oftest langsommere end forventet før nye løsninger er standard. Derfor vil Dansk Byggeri ikke vurdere den præcise udformning af fremtidens tag, ej heller hvornår det kan forventes at være standardpraksis at etablere et tag med fx integrerede solpaneler eller sedum-mos.

- Der findes intet entydigt svar på, hvordan fremtidens tag ser ud, eller hvornår det kommer. Svaret afhænger af udviklingen inden for tagløsninger og -konstruktioner samt den overordnede strategi for, hvordan vi bruger energiressourcer både på nationalt og internationalt plan. Så selvom vi har et bud nu, der peger i den bæredygtige retning, kan det sagtens blive ændret, siger Niels Strange chefkonsulent i Dansk Byggeri. 

Boligejerne tøver med at anlægge fremtidens tag

At udskifte eller etablere nyt tag er dyrt og uoverskueligt for de fleste boligejere.

Og netop den økonomiske usikkerhed ved nye tagløsninger gør, at de danske boligejere tøver med at anlægge ”fremtidens tag”, også selvom den tekniske udvikling buldrer afsted i disse år. Især da de fleste mere traditionelle tagtyper har en lang holdbarhedstid.

- Der er et stort fokus på de energibesparende tage. Og flere og flere store producenter har opmærksomheden rettet mod integrerede solceller, solfangere og lignende. Men det springende punkt for udviklingen er økonomi. Boligejerne skal kunne se, at det er nemt, at det kan holde, og at pengepungen får noget ud af det. Fibercementtagstenene har optaget meget plads på de danske tage igennem lang tid, men måske er folk ved at være modne til at kaste sig over nye tagtyper, siger Tue Patursson, byggeteknisk ekspert i Videncentret Bolius.

Udover økonomiske udfordringer vurderer chefkonsulent i Dansk Byggeri Niels Strange, at der fortsat er mangler i de nye tagløsninger, fx dårlige konstruktioner ved grønne tage og manglende decentrale batterier til opsamling af energi fra solceller og energitage. De tekniske mangler gør, at det er en mere risikabel løsning for den almindelige boligejer.

Vi har kun set toppen af isbjerget. Alle i branchen har fokus på udnyttelse af tagarealet, så det bliver kun pænere og mere effektivt.
Flemming Adolfsen, administrerende direktør i Icopal

- Det er en ret bekostelig affære at anlægge et nyt tag, så de fleste boligejere er mere påpasselige med nye løsninger, der oftest er dyrere og mere usikre. Men interessen for nye tiltag er der, fx fik mange etableret solceller, da staten gav økonomisk tilskud til det, siger Niels Strange.

Antallet af solceller steg markant som følge af den ”gamle” tilskudsordning, der stoppede i november 2012. Før tilskudsordningen var solceller et særsyn på de danske boliger, men da ordningen stoppede, var der omkring 75.000 solcelleanlæg i Danmark. Det tal er ifølge Energinet.dk siden steget til lidt over 96.000 solcelleanlæg i Danmark pr. 2. februar 2017.

Tesla, der primært er kendt for deres bilproduktion, har for nylig meldt ud, at de begynder produktionen af deres nye solcelletag i april 2017. En integreret solcelleløsning, der af mange er beskrevet som fremtiden indenfor solceller. Men Tesla er langt fra eneste spiller på markedet.

Sol, vind, vand og kulde kan skabe energi gennem taget

- Mange boligejere afventer, at tagprodukter med integrerede solceller er så veludviklet, at det er mindre usikkert og bedre integreret, så solcellerne udgør selve tagbelægningen. Men jeg tror, at det kommer snart, når producenter og større byggerier har udviklet teknikken og æstetikken og testet det i større omfang, som man ser det i fx Realdanias Bolig+, siger Tine Nielsen, arkitekt maa og fagekspert i Videncentret Bolius.

Også grønne tage, der beskytter mod store mængder regnvand, har oplevet en stigende popularitet i de seneste år.

Men selvom antallet af solcelleanlæg, grønne tage og lignende bæredygtigeløsninger er stigende, udgør de stadig en lille del af det samlede tagareal. Kun fremtiden vil vise, om ”fremtidens tag” bliver allemandseje, og hvornår i så fald. 

Sådan kan solceller også monteres: