Hvad er fuger i et trægulv?

Trægulve med fuger kaldes ofte for skibsgulve, skibsplank eller skibsparket, da de hovedsageligt bruges på skibsdæk. Fugen mellem brædderne sørger for, at der ikke direkte kommer vand ned mellem brædderne.
Fugen i et trægulv – som også kaldes skibsfugen eller nåddefugen – skal være af typen 1-komponent. Den kan enten være en polyuretan-fuge eller en MS-polymer fuge, som er særligt beregnet til gulvplanker med moderat bevægelse. Det er en elastisk fugemasse, men den er hverken af akryl eller silikone. I modsætning til akryl og silikone kan denne type fuge slibes, når den er hærdet.

Trægulve med fuger bruges også i eksklusive badeværelser. Der skal anvendes træsorter, som kan holde til vedvarende påvirkning af vand. Eksempelvis teaktræ, der giver det klassiske look fra et skibsdæk.
Et trægulv med fuger i et badeværelse skal have et særligt vandtæt underlag. Det vandtætte underlag udgør den vådrumssikring, der er et lovkrav til badeværelser. Der må dog ikke laves skibsgulv – eller nogen anden form for trægulv – i den del af gulvet, der har fald og afløb, dvs. i selve vådzonen.

Et trægulv med fuger bør kun laves af håndværkere, der har stor erfaring med denne type gulv.

Fuger i forbindelse med et trægulv kan også være "overgangsfuger" mellem to typer gulv, fx en fuge i overgangen mellem et betongulv og et plankegulv. Her kan bruges den samme fugemasse som den, der lægges mellem brædderne i et badeværelsesgulv. Der skal anvendes en gulvfugemasse, ikke blot en tilfældig akryl- eller silikonefugemasse. Det er vigtigt at fugen forbliver elastisk og kan tåle rengøring.

Når du skal fuge, er det vigtigt, at fugen dimensioneres rigtigt. Desto smallere fugen er, desto større påvirkninger vil der komme på fugefladerne (hæfteflade og kontaktflade), hvilket øger risikoen for fugeslip. Den ideelle fugestørrelse er ca. 10 mm. Ved fugebredder op til 10 mm skal fugens tværsnit være kvadratisk. Ved fugebredder over 10 mm skal dybden være 2/3 af bredden. 

Det er vigtigt at undgå vedhæftning i bunden af fugen. Som underlag (bagstop) for fugen anvendes derfor enten PE-tape, eller traditionel rund fugebund hvis også fugens dybde skal justeres. Endelig er det muligt at bruge ovntørret kvartssand som underlag, men det kræver en del øvelse af fuge mod en sådan bund.

Hvordan vedligeholdes fuger i et trægulv?

Det er meget vigtigt, at fugerne imellem gulvbrædderne er lavet korrekt, og at underlaget er helt rent, inden fugerne bliver lagt. De fleste gulvfuger bliver rene af almindelig gulvvask.

Hvis fugerne i et trægulv begynder at se slidte og misfarvede ud, kan de friskes op ved at blive tørret over med en klud opvredet i vand og sulfo. Det kan være et lidt trægt arbejde, men det vil give fugerne nyt liv, så de kommer til at fremstå som nye.

Hvornår trænger fuger i et trægulv til udskiftning?

Hvis en fuge slipper brædderne, bør den udskiftes. Det ser ikke pænt ud, og du risikerer, at gulvet bliver ødelagt, når du vasker det. Hvis fugen har sluppet brædderne, kan vandet løbe ned i gulvkonstruktionen og ødelægge den. Det kan være lidt svært at se, om fugen slipper helt, så du må ned på knæ og undersøge det grundigt. 

Hvis alle fugerne i et trægulv ser slidte og kedelige ud, kan de også erstattes med nye og flotte fuger, men så længe de er tætte, er det ikke nødvendigt at skifte dem ud. Ved udskiftning skal gammelt fugemateriale fjernes fuldstændig. For optimal vedhæftning kan man anvende en overfræser for at renskære gulvbræddernes fugeflade.

Hvilken fugemasse skal du vælge til fuger i trægulve?

Man kan både vælge fuge, træ eller gummi til et skibsgulv.

Det er meget vigtigt, at du vælger en gulvfugemasse, som har den rigtige elasticitet og hårdhed, så skidt og snavs ikke sætter sig fast i overfladen. Hvis fugemassen ikke er beregnet til gulve, vil den ikke holde særlig længe.

Skibsfuger af træ- eller gummilister nedlægges som lister i det udfræsede spor, hvor de fastholdes mekanisk gennem en særlig udformning af sporet og/eller ved limning. Trælister skal limes med vandfast lim. Ved gummilister bør du kun lime i krævende tilfælde – følg gulvleverandørens anvisninger. Lim endesamlinger af gummilister med cyanoacrylatlim (sekundlim).

Det er især fugens elastiske egenskaber, der er vigtige. Hvis fugen ikke kan udvide sig og trække sig sammen, kommer der revner og sprækker i den, når trægulvet "arbejder".

Det må på det kraftigste anbefales ikke at gå på kompromis, når du køber fugemasse, selvom gulvfugemasse normalt er cirka tre gange dyrere end de mere almindelige akrylfugemasser. Spørg i byggemarkedet, så du får den rigtige gulvfugemasse. Hvis du ikke kan få hjælp i byggemarkedet, kan du spørge en producent af fugemasser til råds.

Det er altid en god idé at vælge samme type fugemasse som den oprindelige, medmindre det var en forkert fugemasse, eller der er kommet nye og bedre produkter på markedet. 

Det er ikke en nem opgave at reparere fugerne i et trægulv. Ofte vil det kræve en fagmand – hvis ikke til selve udførelsen, så til rådgivning om, hvordan du skal skifte fugen, og hvilken fugemasse du skal bruge.

Hvad kan der ske, hvis du vælger en forkert fugemasse?

At bruge den forkerte fugemasse på trægulve i de rum i boligen, der ikke er vådrum, har ikke de store konsekvenser for de omkringliggende konstruktioner. Du kan blive nødt til at fjerne alle fuger og fuge om, hvis fugerne slipper gulvplankerne/brædderne. Det kan ske, hvis fugemassen ikke er elastisk nok.

Hvordan lægger du et trægulv med fuger eller udskifter fugen i et trægulv?

Skibsplankegulve er fra fabrikkens side fremstillet med revner imellem plankerne, så der er plads til fugen. Du skal følge montagevejledningen, der følger med gulvet eller fugemassen. Som nævnt er det ikke nogen nem opgave selv at lægge et trægulv med fuger eller udskifte en fuge, og du bør derfor overveje at få en fagmand til at gøre det.

Når du lægger et trægulv med fuger, skal du lægge hele gulvet, før du begynder at fuge mellem brædderne. 

Du skal være forsigtig, når du lægger brædderne, og ikke slå direkte på kanterne med hammeren for at få brædderne samlet. Slå altid på en klods eller brug en hård gummihammer, så kanten ikke slås i stykker. Du skal huske at montere en fugtspærre, hvis gulvet nedenunder er af beton. Når hele gulvet er lagt, skal du fuge.

Sådan fuger du et trægulv: 

  • Sørg for at hæftefladen er fri for snavs og støv – eventuelt kan du prime den forinden.
  • Sæt bred malertape på gulvbrædderne – helt ud til kanten – på hver side af fugen.
  • Du skal sætte en sliptape i bunden af fugen som bagstop, da fugemassen kun må klæbe mod mellemrummets sider, ikke imod bunden. Dermed undgår du, at fugemassen med tiden vil revne. Er der dybere mellemrum kan du benytte en såkaldt fugebund, som gør at der for det første er en bund i mellemrummet, og at fugen ikke fæstner i bunden.
  • Fugemassen skal mases ned mellem brædderne. Det er vigtigt, at mellemrummene fyldes helt op. Den overskydende fugemasse fjernes med en spartel.
  • Fjern malertapen på gulvbrædderne, mens fugemassen stadig er fugtig
  • Fugerne skal være gennemhærdede før gulvet må slibes. Læs anvisninger fra producenten, da nogle produkter først er gennemhærdede efter flere døgn.

Gulvet slibes med en stor rundelslibemaskine (en woodboy). Når det er slebet, skal det olieres med en klud, have lak eller ludbehandles, alt efter hvilken finish du ønsker. Brugte olieklude skal opbevares i en plastikpose med vand, da de ellers kan selvantænde.

Hvordan kan du forlænge fugernes holdbarhed?

Du kan med fordel lakere et trægulv med fuger. Det vil både beskytte gulvbrædderne og forlænge fugernes levetid. Det er vigtigt, man bruger en lak, som ikke går i opløsning med fugerne.