Spørg Bolius

Fundet yderligere mangler efter aflevering (aftale AB92), entreprenør vil ikke udbedre - kan vi holde større beløb tilbage?

Køre Bolius

Vi har fået lavet en tilbygning, hvor vores bank har bedt om at entreprenøren fik lavet en AB92 garanti inden byggestart. Entreprenøren har fået lavet en deponeringsmeddelelse - byggeri jf. AB92. Vi har på mail, at garantien er givet på arbejdet omfattet af det underskrevet tilbud + omkostninger til ekstrafunderingen. Det står ikke nævnt i tilbuddet at vi har en AB92 garanti. Nu har entreprenøren lavet en aflevering af byggeriet med en afleveringsprotokol som i AB92, hvor vi sammen på afleveringsdatoen gik igennem de umiddelbare fejl og mangler. Manglerne blev vurderet til 45.000,-. Samme aften finder vi flere fejl og mangler og tre dage senere sender vi en mail til entreprenør, hvor vi gør opmærksom på disse fejl og mangler, som vi mener er udover de nævnte i det underskrevet dokument. Entreprenøren vil nu ikke udbedre fejl og mangler jf. afleveringsprotokollen før han har fået pengene for den sidste. faktura ifm. aflevering af byggeriet og ydermere vil han tage timepris for de fejl og mangler vi har påpeget i mailen tre dage senere. Derudover har vi fundet yderligere fejl og mangler, som vi vil sende til ham i dag. Hvordan er vi stillet nu? Vi mener at vi kan komme med en skriftlig fejl og mangel liste (jf. §32) udover det der står i afleveringsprotokollen. Hvad kan vi holde tilbage af penge, da vi nu mener, at fejl og mangler beløber sig til mere end 45.000,- kr.? Har han ret til at lave en aflevering som i AB92, men ikke ellers følge AB92?

mvh O

Hej med jer

Kort fortalt kan man kun holde et beløb tilbage, som svarer til den negative værdi af manglerne. Er der derfor mangler for 45.000 kr. (eller mere) er det dette beløb som I kan holde tilbage ud af en slutopgørelse. Skylder I derfor entreprenøren mere på den sidste faktura, er I nødt til at betale dette. (§22 stk. 13).

Har han eksempelvis sendt en slutfaktura på 100.000 kr. inkl. moms, og manglerne opgøres til 50.000 kr. skal I betale de 50.000 kr. som han har ret til.

Mht. nye mangler, så har I lov til at komme med yderligere mangler. Men, det kommer lidt an på hvad det er. Er der tale om ridser og skrammer, kan det være lidt svært, for så kan det i teorien være jer selv der har lavet ridserne/skrammerne. Derfor er det så vigtigt, at man på afleveringsforretningen er omhyggelig med at gennemgå overflader.

Andre mangler som tydeligvis er en mangel i selve byggeriet, kan I selvfølgelig godt komme med. Og disse skal entreprenøren udbedre uden betaling. Så ikke noget med timepris her – medmindre det er nye ting som I beder om, som ikke er med i kontrakten og entreprenørens tilbud.

Hvis I er reelle kan I godt selv sætte beløb på de nye mangler, og redegøre for hvorfor der bliver holdt mere tilbage end 45.000 kr. Men vi ser en gang imellem (private) bygherrer holde ublu mange penge tilbage, og så ender man ofte med en entreprenør der sætter sig på halen og ikke vil udbedre manglerne. Og holdes der et uberettiget stort beløb tilbage, har han faktisk ret til at stoppe ”arbejdet”, (AB92 §23).

Så I skal se og blive enige om hvad der er mangler eller ej. Udestående økonomi skal afklares, og så skal der ligges en fremadrettet plan for udbedring, (og betaling).

Brug gerne en uvildig rådgiver/byggesagkyndig til at hjælpe jer, (begge parter) i denne sag.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden