Hvad er grønne tage?

Græstag, græstørvtag, stenurttag eller mos-sedum-tag. Der er mange navne for grønne tage eller måske rettere "levende tage", for de behøver ikke at være grønne. Det afhænger af, hvad der gror på taget, og hvornår på året vi ser på dem. Beplantningen på taget ændrer sig også med tagets alder. Grønne tage vokser forskelligt, og du kan vælge mellem et "langhåret" eller et "korthåret" tag. 

Denne artikel handler dog kun om græstage, som er tage, hvorpå der er lagt jord og sået græs eller lagt rullegræs. 

Hvilke fordele og ulemper kan der være med græs på taget?

I dag findes grønne tage i mange afskygninger, fra meget avancerede teknologiske løsninger til mere simple og lavpraktiske. Man er flere steder i Europa og Nordamerika blevet opmærksom på den gavnlige effekt, som grønne tage kan have på energiforbruget, luftforureningen, store regnmængder og biodiversiteten.  

Planterne på grønne tage er med til at sænke temperaturen på tagoverfladen. Ifølge forskere kan et grønt tag på en sommermåned i gennemsnit sænke temperaturen med ca. 20 grader. Den isolerende effekt virker både sommer og vinter. Taget virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Varmetabet gennem tagfladen mindskes betydeligt. 

Taget kan også optage store mængder regn- og smeltevand og kan dermed lette presset på kloaksystemet. På nuværende tidspunkt regner man med, at et grønt tag på årsbasis kan optage ca. 50 procent af regnvandet. Derudover virker et grønt tag også støjdæmpende. 

Hvilke forhold skal du overveje, hvis du ønsker et grønt tag?

Herunder følger 8 forhold, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer et grønt tag. 

 1. Arkitektur
 2. Udførelse og byggeteknik
 3. Økonomi
 4. Bæredygtighed
 5. Vedligeholdelse
 6. Brandsikkerhed
 7. Forsikring
 8. Lovgivning.
 1. Arkitektur

Grønne tage kendes fra Færøerne, hvor de falder i et med det bakkede landskab, eller fra sæterhytter i det nordiske, hvor tørvetaget er tykt og giver et massivt udtryk, som understreges af de kraftige vindskeder og sternbrædder på tagkonstruktionen.

Et grønt tag kan være en løsning, hvis du ønsker, at dit hus skal gå i et med naturen. Bor du i en skov eller op ad en eller et andet sted med mange træer og buske, kan det være vældig fint med et grønt tag. Men det grønne tag skal også passe til det hus, det ligger på. Bor du i en bjælkehytte og gerne vil bevare billedet af, hvordan sådan en ser ud, kan det være passende med et grønt tag. Det er ikke alle huse eller steder, hvor et grønt tag vil passe.

 1. Udførelse og byggeteknik

Grønne tage har været kendt langt tilbage i tiden. I Skandinavien var det det mest udbredte tagdækningsmateriale frem til 1600-tallet (kendes helt tilbage fra bronzealderhuse). Dengang blev centimetertykke plader af græstørv lagt op på et underlag af birkebark, som lå oven på den bærende konstruktion af træ. 

I dag er græstage opbygget af jord og græsfrø eller rullegræs. Under selve græsset skal der være en vandtæt membran og derudover en rodfast membran eller tagpap, der skal sikre, at græssets rødder ikke vokser ned i konstruktionen. Det er vigtigt, at disse membraner er lagt korrekt og af en professionel tagdækker. Desuden skal der lægges et armeringsnet, der skal forhindre, at jord og græs glider ned fra taget.

Et græstag er en tung konstruktion, fordi der skal ligge et forholdsvis tykt lag jord for at holde på fugten og undgå, at græsset tørrer ud. Det er derfor vigtigt at undersøge, om hus og den bærende tagkonstruktion kan klare vægten. 

 1. Økonomi

Hvis du har en tagkonstruktion, der er egnet til at bære et grønt tag, kan være en billigere løsning end fx tegl, strå eller stål, hvis du selv laver arbejdet. Hvor meget billigere afhænger af tagets tagkonstruktion, om der skal laves et helt nyt undertag, og om du helt eller delvist selv laver arbejdet.

 1. Bæredygtighed

Grønne tage har først og fremmest en positiv betydning for biodiversiteten på og omkring din bolig. Ved at skabe et varieret ’landskab’ på taget skaber du bedre levevilkår for insekter og fugle.

CO2 forbruget i produktionen af grønne tage er også relativt lavt sammenlignet med fx tegltage og tage af metal. Derudover vil det grønne tag gennem sin levetid optage CO2 og partikler fra luften, hvilket bidrager til et bedre samlet CO2-regnskab. Det estimeres, at et grønt tag vil være CO2-neutralt i løbet af 5-15 år afhængig af plantetyperne på taget, og hvilke materialer der er brugt som undertag.

 1. Vedligeholdelse

Er det grønne tag først lagt og udført korrekt, kræver det minimal pasning. Taget skal måske vandes i meget tørre perioder, afhængigt af hvordan huset ligger i forhold til sol og skygge. Græsset på taget kan ikke tåle at tørre helt ud, og er det først visnet, skal der sås eller lægges nyt. Problemer med, at græsset ikke vil gro, og at jorden med græsset skrider ned, er mest almindelige på fritliggende tage, der er udsat for vind og sol, mens tagflader i skygge og under træer kan udvikle sig med meget højt græs og små træer. Det kan være nødvendigt at klippe et græstag, hvis man ikke vil have højt græs. 

 1. Brandsikkerhed

Der gælder de samme regler for tage med græs som for stråtage på grund af brandfaren ved tørt græs. Ifølge Bygningsreglement 2018 er kravene til stråtage og dermed også græstage, at der skal være mindst 10 meter til naboskel, sti- og vejmidte. Hvis to bygninger er placeret på samme grund, skal der mellem et græs- eller stråtag og en bygning uden græs- eller stråtag være 12,5 meter. Har begge bygninger græs- eller stråtag, skal afstanden imellem dem være 20 meter. 

 1. Forsikring

På grund af brandfaren er det dyrere at forsikre et hus mod brand, hvis det har græstag. 

 1. Lovgivning 

Ud over regler for brandsikkerhed kan der i områdets lokalplan være særlige krav til tagmaterialer, og det kan være nødvendigt at søge om dispensation, hvis du gerne vil have græstag på dit hus. Kontakt kommunen for at få at vide, hvilke regler der gælder for dit område.

Skal tage med græs have en bestemt hældning?

Til tage med græs anbefales en hældning, der ikke er mere end 14 grader. Det skyldes faren for, at det skal skride ned. Græstage kræver et tykt lag jord, hvilket gør det tungt og øger risikoen for nedskridning, hvis hældningen på taget er for stor.

Hvor længe holder et tag med græs?

Er konstruktionen opbygget korrekt, kan et græstag holde 50-100 år. Den vandtætte membran, tagpap eller folie under beplantningen ligger godt beskyttet mod solens stråler og kraftige temperatursvingninger. Det er ikke det levende lag på taget, der først går til, men sternbrædderne, der skal udskiftes. 

Hvilke firmaer udfører tage med græs?

Hvis du vil have græs på taget af dit hus, skal du finde en gartner eller taggartner, der kan stå for udførelsen. Den underliggende konstruktion skal laves af en tømrer. Det anbefales ikke, at du selv kaster dig ud i arbejdet med at etablere et græstag, da det som nævnt kræver stor indsigt i problemstillingerne og den tekniske udførelse.