- Vores grønne tag må smage godt. For en dag vi kom kørende til huset, stod der to hjorte på taget og spiste af det, fortæller Søren Willadsen, da Videncentret Bolius talte med ham i 2017.

Søren Willadsen, der sammen med sin kæreste, Jette Olsen, fik bygget et anderledes helårs sommerhus i 2012. Sommerhuset, der er tegnet af arkitekt Kim Utzon, har et grønt tag med både vandrette og skrå flader. Taget, der er i to niveauer, har terrasselignende trædæk, en trappe og trædestier af småsten, så man kan færdes på taget uden at beskadige beplantningen.

Selvom dyrene havde ædt af planterne, led taget ikke større skade.

- Vi har ikke fået bare pletter på taget af hjortenes og andre dyrs besøg, fordi vores sedumplanter spreder sig så meget, at vi er selvforsynende. Allerede om foråret kan vi se små røde spirer af sedum i græsplænen, siger Søren Willadsen og fortæller, at hjortene var i stand til at komme op på taget, fordi taget går helt ned til jorden på den ene side af huset.

Fakta om det grønne tag i Vejby

 • Tagareal: 172 m2
 • Pris: Ca. 700 kr. pr. m2 – i alt 120.000 kr. ( 2012-pris)
 • Plantetype: 8 forskellige sedumplanter
 • jordlag: 5-8 cm
 • Årlig vedligeholdelse: 4-5 timer i form af lugning og gødning (udgift: ca. 500 kr.)

Hus og tag ligner en bakke

Parret opholder sig en fjerdedel af året i huset, der ligger ved det bakkede område, Heatherhill, i Vejby Strand i Nordsjælland.

Netop omgivelserne har været en inspiration for både hus og tag.

- Da landskabet er præget af bakker beklædt med lyng og andre tørketålende sedumplanter, fik arkitekten den idé, at huset skulle ligne en af disse bakker. Derfor har taget visse steder en skrå hældning på 33 grader, som har krævet særlige plader til at holde på jorden og kantskinner til at lede vandet til tagets afløb, siger Jette Olsen, der er indretningsarkitekt og har været meget involveret i processen med at designe hele huset.

- Ud over, at vi selv nyder synet af at have en fantastisk blomstereng på vores eget tag, der løbende blomstrer og forandrer sig, kommer der også mange turister forbi med deres kamera – især i juni og juli, hvor taget er ekstra farverigt, fortæller hun.

Grønt tag har kostet 700 kr. pr. m2

Det grønne tag er etableret af anlægsgartnere, mens tagkonstruktionen er udført af professionelle taglæggere.

- Ud over to lag tagpap har vi også valgt at lægge rodfast tagpap under det grønne tag, selvom det ikke var et krav, for på den måde at få en langsigtet garanti mod vildfarne plantespirer med aggressive rødder som fx birkeskud, der måske ville kunne lave hul i taget, siger Jette Olsen og anslår, at det grønne tag på 172 m2 har kostet omkring 700 kr. pr. m2 – ca. 120.000 kr. – inklusive det ekstra lag rodpap og ingeniørberegninger.

Ifølge leverandør af grønne tage, Byggros, som har leveret elementerne til det grønne tag i Vejby, koster et færdigetableret grønt tag typisk 375-750 kr. pr. m2.

Ud over den æstetiske glæde ved det grønne tag glæder parret sig også over, at det er miljøvenligt.

- Det skåner både kloakken for regnvand, producerer ilt og optager CO2, siger Søren Willadsen.

4-5 timers årlig vedligeholdelse af det grønne tag

Mens Jette Olsen har haft en aktiv rolle omkring design af taget, er Søren Willadsen aktiv omkring vedligeholdelsen, som han nyder at udføre.

- Det er jo ingen sag at luge lidt ukrudt og se, om taget trænger til gødning, når man samtidig kan nyde udsigten og solnedgangen fra taget. Jeg bruger nok 4 timer om året på løbende at luge for bl.a. mælkebøtter og græs og har indtil nu kun gødet taget hvert andet år, selvom vi er blevet anbefalet at gøre det hvert år.  Men det har ikke været nødvendigt at gøre det oftere, siger han.

I løbet af de fem år, parret har haft sommerhuset, har de måttet vande taget et par gange, fordi det var for tørt.

- Vi satte bare vores vandspreder til græsset øverst på taget med en haveslange, og så fik alle planterne vand, siger Søren Willadsen.

Få ulemper ved et grønt tag

Parret har svært ved at få øje på ulemperne ved deres grønne tag.

- Måske kommer der lidt flere bier, fluer, edderkopper og andre insekter ind gennem de åbne vinduer om sommeren, da taget er ’levende’, siger Jette Olsen.

Søren Willadsen supplerer:

- Hvis ikke man kan lide natur og jord under neglene, skal man ikke anskaffe sig et grønt tag!

Sådan er det grønne tag i Vejby opbygget

Opbygningen af det grønne tag er lidt forskellig, alt efter om fladerne er vandrette eller skrå.

Overordnet består det grønne tag af 6 lag:

 1. Sedummåtter
 2. Vækstmedie
 3. Beskyttelsesdug/filterdug
 4. Et system af drænplader og vandreservoirer
 5. Beskyttelsesdug
 6. Vandtæt og rodhæmmende membran af rodfast overpap.

Faskiner og en tør ’bæk’ rundt om huset

Når det regner, optager planterne en stor del af regnvandet. Noget af vandet på det flade tag bliver tilbageholdt af små, æggebakkelignende vandreservoirer under planterne, mens resten ender i faskiner eller en såkaldt ’tør bæk’ – dry water creek – der består af pigsten i varierende størrelse og ligger på den ene side af huset og sikrer, at et evt. kraftigt regnskyl kan sive ned på grunden uden at belaste kloakken.

Jordlag på 5-8 cm

Planterne har et jordlag på 5-8 cm jord, hvilket er mere end de billigste standard-sedummåtter, der har et jordlag på 3 cm.

- Vi valgte at gå op i jordtykkelse, fordi vi havde fået at vide, at vi nok også skulle installere et vandingsanlæg i taget, hvis vi kun havde et jordlag på 3 cm, da taget over tid ville blive rødt, hvis ikke det fik vand nok, fordi de røde sedumplanter er bedst til at overleve i tørke. Men hvis man skal kunstvande sit grønne tag, ryger den grønne fidus jo, siger Søren Willadsen.

LÆS OGSÅ: Grønne tage, der holder på regnvandet