Tjek dit tags hældning på en bygningstegning

Den absolut nemmeste metode til at finde taghældningen på dit tag er at se på en bygningstegning. Har du ikke selv tegninger over din bolig, kan du få tegningerne fra kommunen.

Nogle kommuner har scannet alle tegninger og lagt dem ud på nettet. De vil så ligge på WebLager. Vælg kommunen, hvis den er der, og vælg dernæst din adresse, så kan du klikke tegningerne frem.

Hvis du ikke kan finde dem på nettet, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune og få en kopi. Nogle kommuner kræver, at man møder op for at få tegningerne. Det behøver dog ikke være dig personligt, for stort set alle tegninger, som er arkiveret hos kommunerne, er tilgængelige for alle.

For at se, hvad hældningen på taget er, kan du kigge på snittegningen af huset. Ofte er der angivet på tegningen, hvad taghældningen er.

Mål selv taghældningen på en tegning

Hvis ikke, kan du selv måle det med en vinkelmåler. I princippet må du ikke måle på tegninger, men tegningerne er udført i målestoksforhold og er oftest ret nøjagtige.

Har du ikke en snittegning, kan du måle vinklen på en facadetegning.

Sådan måler du vinklen:

  1. Placér vinkelmåleren, så den ligger på det sted, hvor taget begynder (se tegning).
  2. Aflæs vinklen på den nederste del af sternbrættet (se tegning).

Mål taghældningen med din telefon

Hvis du ikke kan få bygningstegningerne, kan du selv måle hældningen på huset. Har du en smartphone, kan du fx bruge den gratis app Angle Meter, som måler vinkler.

Sådan gør du:

  • Læg et helt lige bræt, et stålrør, et vaterpas eller lign. på langs på taget, så du får en jævn flade at måle på.
  • Har du tegltag, bør brættet være så langt, at det ligger over mindst 2 tagsten.
  • Mål vinklen ved at lægge telefonen op på brættet og måle.

Mål taghældning med vaterpas og tommestok

Du kan også finde hældningen på taget ved at måle dig frem på gavlen. Du skal have lavet en retvinklet trekant. Du har så brug for et vaterpas og en tommestok og et rimeligt øjemål.

Sådan gør du:

  • Læg vaterpasset op mod gavlen, og lav en meter lang vandret streg fra tagudhænget.

  • Lav en vinkelret lodret streg fra endepunktet på den vandrette streg og op til.

  • Mål længen på den lodrette streg og find vinklen på taget i nedenstående tabel.

Beregning: Find taghældning i grader

Vandret afstand i cmLodret afstand i cmHældning i grader
10052,9
100105,7
100158,5
1002011,3
1002514
1003016,7
1003519,3
1004021,8
1004524,2
1005026,6
1005528,8
1006031
1006533
1007035
1007536,9
1008038,7
1008540,4
1009042
1009543,5
10010045
10010546,4
10011047,7
10011549
10012050,2
10012551,3
10013052,4
10013553,5
10014054,5
10014555,4
10015056,3
10015557,2
10016058
10016558,8
10017059,5
10017560,3