Hvis du overvejer at få lagt et nyt tag, er det godt at lægge et budget for udgifterne, før du går ud og indhenter tilbud hos tagfirmaerne eller i byggemarkedet. Og påtænker du at etablere solceller på taget, er du nødt til at vide, hvor stort et anlæg der egentlig er plads til.

I begge tilfælde skal du vide, hvor stort dit tagareal er.

Du skal også kende tagarealet, hvis du ønsker at anlægge et regnbed i din have til opsamling af regnvand og dermed aflastning af kloakken. For dimensionering af bedet er afhængig af tagarealet. Som tommelfingerregel skal du fx regne med mindst 2 m3 regnbed pr. 100 m2 tag.

Her får du nogle tips til, hvordan du kan regne dit tagareal ud, før du evt. kobler professionelle på sagen.

Sådan udregner du arealet for et simpelt tag som fx et sadeltag

 

Hvordan måler du taghøjde og taglængde på din bolig?

Hvordan og hvor let du kan måle tagets areal, afhænger af husets størrelse, højde, tilgængelighed osv. I en almindelig 1-plansvilla kan du komme langt med en tommestok, målebånd eller lasermåler samt en god stige. For at lette arbejdet kan du med fordel alliere dig med en medhjælper. 

Har huset fx en høj facade eller andet, der gør det svært at måle op, kan du være tvunget til at bruge en fagmand med de rette kompetencer og værktøj.

Hvis du har en enkel tagform som fx et sadeltag, et hel- eller halvvalmet tag, som de fleste har, kan du selv udregne dit tagareal.

Det kræver to mål:

 1. Taglængde: Længden af taget/rygningen (rygning er overgangen mellem de to tagflader, der mødes på tagryggen).
 2. Taghøjde: Højden af tagfladen (mål fra tagfod til rygning – dvs. fra det nederste af taget og op til toppen af taget – rygningen). 

Udregn tagarealet ved at gange taglængde med taghøjde, som du herefter ganger med 2, så får du det samlede tagareal i m2. Formlen til beregning af tagarealet er altså: Taglængde x taghøjde x 2 = tagareal. Fx 12 meter x 6 meter x 2 = 144 m2.

Sådan beregner du tagarealet for et tag med kviste, skorsten og tagvinduer

Har dit tag en mere kompliceret form, fx fordi det gennembrydes af en skorsten, kviste, en altan eller har tagvinduer, er det sværere at beregne et præcist tagareal og vil måske kræve et avanceret program til tagberegning.  

Hvis du har et simpelt tag med kviste eller tagvinduer, kan du muligvis bruge førnævnte målemetode og så bare trække arealet fra tagvinduer/ kviste fra. Hvis nogle af bygningsdelene ikke er let tilgængelige, skal du nok lade en professionel håndtere opmålingen, så du ikke kommer til skade.

Flere hjemmesider fra producenter af tagbelægninger eller tagfirmaer tilbyder dog gratis beregningsprogrammer, som kan hjælpe dig på vej med størrelsen af dit tag, hvilke tagmaterialer du kan bruge, i hvilke mængder, og hvad de ca. koster. Det er en vejledende pris, du får, og vil kræve en besigtigelse, hvis du ønsker en konkret pris.

Ud over forskellige typer af tage kan du i nogle programmerne også indtaste forskellige slags tagbeklædninger fra skifer, eternit og zink til tagpap, stråtag og tegl.

For at kunne bruge programmerne skal du bl.a. indtaste information om:

 • Hældningen på dit tag.
 • Husets grundplan (med udhæng, hvis huset har det).
 • Huset form (fx rektangulært, vinkelform, H- eller T-form).
 • Længden af taget.
 • Højden på taget.
 • Alder på taget.
 • Kviste – antal og areal (eksisterende eller kommende kviste).
 • Ovenlysvinduer – antal og areal (eksisterende eller kommende ovenlysvinduer).
 • Skorstene – antal og areal (eksisterende eller kommende skorstene).

Her er et udvalg af gratis programmer/værktøjer til beregning af tagareal:

I nogle programmer skal du opgive kontaktdata for at kunne bruge dem.

Visualisering af tage

Randers Tegl tilbyder også et visualiseringsværktøj, hvor du ved at tage et foto af dit hus kan se, hvordan det vil se ud med forskellige typer af tagbelægning:

Hvilke tagformer findes der?

I Danmark er de mest kendte og anvendte tagformer:

 • Saddeltag (heltag)
 • Valmet tag (tagfladerne har fald til alle fire sider)
 • Halvvalmet tag (tagfladen på gavlen, er kun ført halvvejs ned) 
 • Pyramidetag
 • Built up-tag/fladt tag
 • Tag med ensidigt fald (pulttag eller halvtag)
 • Tøndetag (buetag eller hvælvet tag)
 • Mansardtag (oftest på etageejendomme)
 • Københavnertag (udelukkende på etageejendomme).

Kilde: Videncentret Bolius