TIP: Zoom ind på taget

Kan du ikke nå dit tag på en stige, så brug fx en kikkert eller et kamera med kraftig zoom, mens du står i haven eller på en stige, så du får et skarpt blik på tagets tilstand. Kig også ud ad evt. tagvinduer.

Vil du utætheder og følgeskader til livs, bør du give dit tag et grundigt tjek 2 gange om året.

Maj er et godt tidspunkt at gennemgå taget på. Her er taget ofte tørt og tilgængeligt, og du kan sikre dig, at det kan modstå sommerens ofte mange og til tider voldsomme byger.

2. tjek kan du med fordel foretage sidst på efteråret, når alle bladene er faldet af træerne, og tagrenderne alligevel trænger til at blive renset.

Er taget ved at være udtjent, er det en god idé at tjekke det oftere, ligesom det kan være klogt at holde øje med taget under særlige forhold som fx kraftigt regnvejr, storme og voldsomt snefald.

Sådan tjekker du taget udefra

1. Tjek, om rygningen (toppen af taget) er intakt

Se fx efter om mørtlen er revnet, om rygningsstenene er revnede og om inddækningen under rygningsstenene er bukket eller defekt.

2. Kig efter løse tagsten og tagplader

Se fx om der er nogle tagsten og tagplader, der ligger lidt skævt ift. de andre tagsten og tagplader.

3. Kig efter defekte tagmaterialer

Observer taget og se, om der er nogle knækkede tagmaterialer

4. Tjek inddækningerne

Der er fx inddækninger om alle gennemføringer i taget. Fx vinduer placeret i tagfladen, om skorstenen, udluftninger mv. Inddækningerne skal være tætte og uden huller.

5. Tjek, om tagrenderne er utætte eller tilstoppede.

Får vandet lov at hobe sig op i tagrenden, får det også fred og ro til at trænge ind i mindre huller/revner i tagkonstruktionen.

Se videoen: '6 ting du skal tjekke på dit tag inden vinteren'

Sådan tjekker du taget indefra, hvis der er loft til kip

1. Kig efter fugtskjolder på indersiden af loftet

Fugtskjolderne viser sig oftest i hjørner og samlinger.

2. Fugtskjolden kan være langt væk fra utætheden

Vær opmærksom på, at utætheden ikke nødvendigvis befinder sig lige oven over fugtskjolden. Indtrængende fugt kan løbe langt, fx langs spær eller andre bygningsdele, og resultere i en skjold langt fra selve utætheden. Det gør det svært at lokalisere utætheden.

3. Kontakt evt. en tømrer

Er du i tvivl om, hvorvidt du har en lækage, eller har du problemer med at lokalisere den, er det en god idé at kontakte en tømrer, som kan hjælpe med besigtigelsen.

Sådan tjekker du et uudnyttet loft

1. Kravl op på loftet

Herfra kan du tjekke tagets underside. Det kan være en god idé at tjekke taget indvendigt, mens solen skinner, da solstråler vil kunne afsløre evt. utætheder. Du kan også kravle der op en dag med regn.

2. Se efter fugtskjolder

Kig efter fugtskjolder på indersiden af tagbelægningen, lægterne og isoleringen/gulvet.

3. Se efter skimmelsvamp

Hvis der er sorte belægninger på træværket, undertaget eller på isoleringsmaterialet er det et tegn på skimmelsvamp. Der kan være utætheder som giver fugt og dermed skimmelsvamp. Skimmelsvampen kan også opstå pga. manglende ventilation.

4. Tjek for skadedyr

Tjek også træet i tagkonstruktionen for angreb fra husbukke eller borebiller. Specielt husbukke kan hurtigt forvolde store skader. Du kan opdage skadedyr i træværket ved at kigge efter flyvehuller med flossede kanter og små, runde huller, hvor der ofte ligger en finkornet masse, såkaldt boremel.

Sådan gør du, hvis taget er utæt

1. Find midlertidige lappeløsninger

Viser dit tag tegn på utætheder, er det en god idé at iværksætte midlertidige lappeløsninger som spande og plastikoverdækning, så du holder vand ude og under kontrol.

2. Kontakt en håndværker

Få fat på en håndværker, som kan udbedre skaderne og gå hele taget grundigt efter. En tømrer kan vurdere og reparere de fleste tage. Men er der tale om inddækninger eller tage af zink/metal, skal du kontakte en blikkenslager.

3. Ved voldsomme skader: Tilkald evt. Falck

Er skaden stor eller meget akut, kan redningstjenester som Falck også være behjælpelige.