1. Det er meget vigtigt, at taget bliver vedligeholdt, så det bliver ved med at være tæt og intakt. Tøv ikke med at få repareret utætheder i taget eller få udskiftet ødelagte tagsten, tagplader eller tagpap. Selv små skader kan hurtigt udvikle sig til store og dyre skader, hvis der først kommer fugt ind i huset.
  2. Vær særlig omhyggelig med at tjekke for utætheder alle de steder, hvor der stikker noget op gennem taget. Fx omkring skorstene, ovenlys, ventilationshætter og ved tagrender og skotrender (tagrender, hvor to tagflader mødes), samt på de steder, hvor taget møder facaden (tagfoden).
  1. Hvis dit hus har undertag, så tjek også undertaget for revner eller huller en gang om året. Undertaget skal vedligeholdes, for er det utæt, kan det medføre fugt, rådskader og skimmelsvamp.
  2. Vær varsom med at overfladebehandle og male dit gamle tag. Gamle tage kan være skrøbelige, og arbejdet kan forringe tagets holdbarhed.
  1. Vær opmærksom på, at eternittage fra før 1984 indeholder asbest, og at eternittage fra 1984 til 1988 kan indeholde asbest. Her gælder der særlige regler, hvis du vil have renset eller udskiftet tagplader.
  2. Sørg for, at der er tilstrækkelig med ventilation og tilførsel af frisk luft til tagrummet. Du må ikke lukke for ventilationsåbninger eller lægge isolering for tæt op under taget. Hvis luften i tagrummet virker tæt, tung og fugtig, er det tegn på, at der er for lidt ventilation i taget.
  3. Både rotter, husmår og mus lever fint i tagrum. Desuden kan borebiller og husbukke gnave løs i tagkonstruktionen. Tjek og vedligehold derfor tagkonstruktionen for skadedyr.
  1. Du bør altid kontakte en rådgiver eller en dygtig håndværker, hvis du skal have lavet noget på dit eksisterende tag. Især hvis du ikke selv er en erfaren gør det selv-mand. Forkert udført vedligehold giver risiko for dyre skader i konstruktionen. Og hvis taget ikke er gjort korrekt fast til resten af huset, risikerer du i værste fald, at taget blæser af i stormvejr.
  2. Tjek isoleringen i tagrummet. Hvis der er mindre end 200 mm isolering, er det normalt en god investering at efterisolere taget. Husk dampspærren.
  3. Gå ikke på kompromis, når det gælder kvaliteten af de materialer, der bruges til taget, og på arbejdets udførelse. Taget er meget vigtigt for husets sikkerhed og sundhed.