Afhængig af omfanget og karakteren af dit byggeprojekt vil det i nogle tilfælde være bedst at betale professionelle for specialiserede råd og vejledning. Der er dog også en række organisationer, producenter med flere, som tilbyder god og gratis vejledning, der kan komme dig til gavn, når du skal renovere din bolig, bygge om, bygge til eller bygge nyt.

Få rådgivning om byggeprojekter hos brancheorganisationer

En del branchesammenslutninger tilbyder rådgivning. Eftersom brancheorganisationer typisk har større overblik over både deres branche som helhed og mere specifikke produkttyper, kan du have stor glæde af den rådgivning og hjælp, der tilbydes her.

Ofte præsenteres rådgivningen på organisationernes hjemmeside som grundig og overskuelig service. Vær dog opmærksom på, om organisationen består af et smalt udvalg af producenter, der blot har egen promovering for øje, eller om det vitterligt er et repræsentativt udsnit af den pågældende branche, der står bag. 

Hos følgende brancheorganisationer er der god viden at hente:

 • Mur & Tag er en informations- og samarbejdsorganisation, der dækker håndværksarbejde generelt. Men der er også en masse gratis information, som kan læses eller downloades.
 • enrigtigmaler.dk kan du finde en maler i dit område eller evaluere udført malerarbejde. Du finder dog ikke egentlig rådgivning i malerbehandling.
 • Forsikring & pension (F&P) udgiver en række publikationer og statistik om forskellige forsikringsformer, samt om pension og investering. Hjemmesiden har en del generel information om boligens forsikringer og om, hvordan man skal forholde sig, hvis der sker skader på ens hus eller lejlighed. 
 • Astma-Allergi Danmark er et interessefællesskab og en patientforening, som yder rådgivning om overfølsomhedssygdomme, hvilket kan være brugbart, når du skal vælge byggematerialer, beklædning m.m. Du kan fx læse om problemer med skimmelsvampe indendørs. Foreningen yder gratis rådgivning pr. telefon og mail. 
 • Molio – Byggeriets Videnscenter – giver gratis rådgivning om alle byggetekniske emner. Der henvises dog ofte til publikationer, som man skal betale for. HUSET i Middelfart er en del af Molio og er Danmarks største permanente byggeudstilling, hvor du kan finde inspiration og få professionel byggerådgivning.
 • Comdia Byggematerialer leverer fagopdelt information henvendt til byggebranchen.
 • Træ.dk er skabt af en række brancheforeninger, offentlige styrelser og andre organisationer med det formål at formidle viden om træ som bæredygtigt og miljøvenligt materiale. På siden er der bl.a. spørgsmål og svar om træ samt et leksikon om træ og træmaterialer. 
 • Center for Bygningsbevaring i Raadvad er en sammenslutning af restaureringsarkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der alle er specialiseret i arbejdet med fredede, bevaringsværdige og især historiske by- og landejendomme. Hjemmesiden tilbyder mange informative anvisninger og videoer. Man kan også få hjælp ved køb af hus.

Få hjælp til spørgsmål om byggeri og boligen hos offentlige institutioner

Der findes en række offentlige eller delvist offentlige institutioner, der yder gratis og ikke mindst uvildig rådgivning om boligen. Da de offentlige institutioner er uafhængige af producenter og salg, kan du gå ud fra, at deres rådgivning er objektiv. 

 • Boligejer.dk er forankret i Erhvervsstyrelsen. Siden rummer først og fremmest guides og information om køb og salg af bolig, men du kan også finde værktøjer, som er nyttige i forbindelse med byggeprojekter.
 • Borger.dk har information om spørgsmål, der har med boligen og det offentlige at gøre. Det kan fx være være emner som ejendomsvurdering, affald og genbrug, naboer og retsforhold, og sommerhuse.
 • Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark. Styrelsen arbejder bl.a. med kontrol og tilsyn inden for el, vvs og forbrugerprodukter, og har du fx spørgsmål om, hvilken type arbejde, du selv må udføre vedrørende vvs, el eller kloakering, kan du læse mere på styrelsens hjemmeside.
 • Energistyrelsen hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og har information om alt, hvad der har med energi, forsyning og klimatiltag at gøre, men også telekommunikation og regulering af vand og affald.
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del er Energistyrelsens målrettede informationsindsats, der giver gratis vejledning om energibesparelser i bygninger. Det er primært henvendt til byggebranchen, men der er også meget nyttig viden at hente for private. Du kan fx finde svar på, hvordan bygninger kan gøres mere energirigtige, hvor store besparelser, der kan opnås, og hvordan arbejdet udføres korrekt på hjemmesidens oversigt over alle energiløsninger og guides.

Få gratis hjælp og rådgivning hos andre organisationer

 • Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker. Flere og flere byggematerialer miljømærkes, fx kan du få gulve, maling og fugemasse med enten Svanemærket eller EU-Blomsten. Hele huse kan også miljømærkes. På hjemmesiden kan du klikke dig ind under de to miljømærker, vælge 'forbruger' og finde lister over produkter med mærkerne, herunder byggematerialer.
 • Historiske Huse er en sammenslutning af foreningerne Bygnings Frednings Foreningen BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger. På hjemmesiden kan du bl.a. finde råd og guides om istandsættelse af historiske huse. En del råd er tilgængelige for alle, og derudover kan du som medlem få ekspertrådgivning om bl.a. arkitektur og jura.
 • Videncentret Bolius har en gratis brevkasse, Spørg Bolius, hvor uvildige arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører svarer på dine spørgsmål. Du kan også stille spørgsmål, der handler om økonomi, have og rengøring. Brevkassen kan ikke være part eller erstatte konkret rådgivning, og svarene kan derfor ikke danne grundlag for erstatning, ligesom der ikke er nogen forsikringsdækning af de råd, der gives.
 • Forbrugerrådet er en uafhængig organisation, der bl.a. udgiver forbrugerbladet Tænk. På hjemmesiden kan du finde information, guides, tests og råd om en række forbrugerprodukter, herunder også produkter relateret til byggeprojekter. Meget på hjemmesiden er gratis og tilgængeligt for alle, mens en del tests og guides kun er tilgængelige for medlemmer.
 • Hos Danske BoligArkitekter kan du finde inspiration og konkrete råd til om-, til- og nybyg. Skal du bruge konkret hjælp til dit projekt, kan du hyre en arkitekt gennem dem.

Få rådgivning hos producenter og forhandlere

De fleste større producenter og leverandører af byggematerialer tilbyder god og grundig vejledning på deres hjemmesider. Her kan man både finde information om den pågældende producents produkter, men ofte også om fx den underliggende konstruktion eller andre relevante emner. 

Ofte har de også deres egne rådgivningsafdelinger, som kan rådgive om korrekt anvendelse af produkterne. Du får dermed ikke en uvildig rådgivning med fx information om, hvorvidt andre leverandører kunne løse opgaven bedre. Men det er god rådgivning om de produkter, producenten eller leverandøren selv leverer, fordi der ofte er en form for garanti på produktet, hvis man følger deres vejledninger.

Er du derimod ude efter en objektiv vurdering af, om du skal købe det ene eller det andet produkt, skal du i højere grad søge uafhængig rådgivning, fx hos branchesammenslutninger eller offentlige institutioner.

Byggecentre er også et godt sted at søge råd. Ofte kan det være en god ide at booke et møde med en, der specifikt kan hjælpe med det, du har brug for.