Selvom du fra tid til anden vil være nødt til at betale professionelle for råd og vejledning til netop dit byggeprojekt, skader det bestemt ikke at være klædt på til at stille de rigtige spørgsmål. 

Og eftersom du læser denne artikel, er du sikkert også allerede klar over, at nettet er et fremragende værktøj til at finde den viden, du har brug for nu og her. Så selvom du forhåbentligt synes, at der er meget nyttig boligviden at hente på bolius.dk, er der dog også en lang række andre websteder, hvor du kan finde god og gratis vejledning, uanset om du skal bygge om eller til, renovere boligen el.lign. 

Mange af de sites, du kan læse om her, giver endda personlig rådgivning online eller pr. telefon, så der er mulighed for at få svar på netop dine spørgsmål.

LÆS OGSÅ: Byggesjusk

Hvilke brancheorganisationer kan jeg søge rådgivning hos?

En del branchesammenslutninger tilbyder rådgivning. Eftersom brancheorganisationer typisk har større overblik over både deres branche som helhed og mere specifikke produkttyper, kan du have stor glæde af den rådgivning og hjælp, der tilbydes her.

Ofte præsenteres rådgivningen på sammenslutningernes hjemmeside som grundig og overskuelig service. Men vær opmærksom på, om sammenslutningen består af et smalt udvalg af producenter, der blot har egen promovering for øje, eller om det vitterlig er et repræsentativt udsnit af den pågældende branche, der står bag. 

Hos følgende brancheorganisationer er der masser af god viden at hente:

 • Murerfagets Oplysningsråd, Muro, er en informations- og samarbejdsorganisation, der har til formål at fremme det murede byggeri. På hjemmesiden er det muligt at købe organisationens mange publikationer, men der er også en masse gratis information, som kan læses eller downloades.
 • Danske Malermestre samlet en masse af information om malerarbejde på deres hjemmeside. Her kan du også finde en maler i dit område eller evaluere udført malerarbejde.
 • Varmeisoleringsforeningen er en sammenslutning af danske producenter af varmeisolering samt virksomheder, der markedsfører isoleringsmaterialer. På dens hjemmeside har du mulighed for at sende en mail til Varmeisoleringsfondens sekretariat, som vil kunne finde en ekspert blandt foreningens medlemmer. Der kan besvare spørgsmål. Du kan stille spørgsmål om fx u-værdier, hulmurs- og efterisolering, energirapporter m.v.
 • Glasindustrien er en sammenslutning af producenter, leverandører og grossister, og på dens hjemmeside kan du finde svar på spørgsmål om energiruder, termoruder, u-værdier og energi- og miljøfordele.
 • Forsikringsoplysningen er en informationstjeneste stiftet af forsikringsselskaberne. De udgiver en række publikationer og statistik om forskellige forsikringsformer. Hjemmesiden har en del generel information om boligens forsikringer og om, hvordan man skal forholde sig, hvis der sker skader på ens hus eller lejlighed. 
 • Astma-Allergi Danmark yder rådgivning om overfølsomhedssygdomme, hvilket kabn være brugbart, når du skal vælge byggematerialer, beklædning m.m. Du kan fx læse om problemer med skimmelsvampe indendørs. Forbundet yder gratis rådgivning pr. telefon og mail. 
 • Byggecentrum - byggebranchens center for information - giver megen gratis rådgivning om alle byggetekniske emner, især på undersiderne HFB – Håndbog for bygningsindustrien og HUSET.
 • Tekniq repræsenterer omkring 2.800 installationsfirmaer inden for el- og vvs-branchen, og på hjemmesiden kan du bl.a. læse om brugen af autoriserede installatører, og hvilke arbejder du selv må udføre.
 • Træ Er Miljø er skabt af en række brancheforeninger, offentlige styrelser og andre organisationer med det formål at formidle viden om træ som miljøvenligt materiale. På siden er der bl.a. spørgsmål og svar om træ samt et leksikon om træ og træmaterialer. 

LÆS OGSÅ: Byggetilladelse

Hvor i det offentlige kan du få hjælp til spørgsmål om byggeri og boligen?

Der findes en række offentlige eller delvist offentlige institutioner, der yder gratis og ikke mindst uvildig rådgivning om boligen. Da de offentlige institutioner kendetegner sig ved at være uafhængige af producenter og salg, kan du gå ud fra, at deres rådgivning er objektiv. 

 • Boligejer.dk er drevet og udviklet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Siden rummer blandt meget andet guider til byggeprocessen, byggeprojekter, køb og salg af fast ejendom, lovstof samt aktuelle nyheder for boligejere. 
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at være omdrejningspunkt for udviklingen af ny forbrugerpolitik og har til formål at bidrage til, at danskerne kender deres rettigheder og muligheder. På deres hjemmeside kan du finde links til forskellige forbrugerhjemmesider, ankenævn og forbrugerombudsmanden. Har du som privatforbruger spørgsmål til specifikke produkter, findes der en hotline, du kan ringe på.  
 • Borger.dk - genvejen til det offentlige Danmark - yder rådgivning vedrørende spørgsmål, der har med boligen og det offentlige at gøre. Det vil typisk være emner som ejendomsvurdering, affald og genbrug, naboer og retsforhold, sommerhuse m.m. På hjemmesiden er der en liste over, hvilke boligrelaterede emner de kan rådgive dig om. Du kan maile eller ringe dit spørgsmål ind.
 • Energitjenesten har til formål at fremme energibesparelser i Danmark. På hjemmesiden er der information om bl.a. efterisolering, biobrændsel og solvarme. Der er etableret 12 lokale energitjenester i Danmark, og du kan rette alle typer energirelaterede spørgsmål til både Energitjenestens sekretariat i Århus og din lokale energitjeneste. Du kan ringe til Energitjenesten alle hverdage eller sende dit spørgsmål pr. mail.
 • Sikkerhedsstyrelsen hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og her er samlet megen viden om tekniske installationer. En af styrelsens formål er at gøre det sikkert og trygt for borgerne at omgive sig med el, gas, fyrværkeri og almindelige forbrugerprodukter i dagligdagen og i hjemmet. Har du fx spørgsmål om, hvilken type arbejde du selv må udføre vedrørende vvs, el eller kloakering, kan du læse mere på deres hjemmeside kontakte Sikkerhedsstyrelsen, enten pr. telefon eller mail.
 • Energistyrelsen giver sig også af med rådgivning vedrørende alle typer spørgsmål om energiproduktion, -forsyning og -forbrug. Der er guider og information om stort set alt, der har med energi at gøre. Du kan både ringe og maile til Energistyrelsen.
 • Miljømærkning Danmark varetager administrationen af miljømærkerne Svanen og Blomsten. Flere og flere byggevarer miljømærkes, og et af de seneste skud på stammen er, at hele huse kan miljømærkes. Der er en sektion med ofte stillede spørgsmål, og har du spørgsmål om miljømærkerne, kan du sende en mail.
 • Bygningskultur Danmark er en paraplyorganisation for 28 fonde, foreninger og institutioner, der arbejder for bygningsbevaring og kulturarvens fremme. På hjemmesiden kan du blandt andet finde en omfattende stilguide for enfamiliehuse, en omfattende bygningsordbog samt artikler samt kontaktoplysninger til specialiserede håndværkere inden for en række områder. Som privat boligejer kan du navnlig have glæde Bygningskultur Danmark, hvis du skal have renoveret din bolig.

Hvor kan du hente ekspert- og forbrugerhjælp på internettet?

Der findes flere sider, hvor du kan hente professionel rådgivning, eller hvor forbrugere og boligejere kan hjælpe hinanden og give gode råd. 

• Bolius har en gratis ekspertrådgivning, "Spørg Bolius", hvor arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører inden for 2 dage svarer på dine spørgsmål over nettet. Spørgsmål, der drejer sig om økonomi, have og planter kan dog tage op til 5 hverdage.

• Forbrugerrådet er en uafhængig organisation, der bl.a. udgiver forbrugerbladet Tænk. På hjemmesiden kan du findeinformation om alt fra gode råd om alt fra brændeovne til mayonnaise. Tænk har også udviklet en række nyttige guides og testresultater af alle mulige produkter. Adgang til disse kræver medlemskab.

Hvilken rådgivning er der at finde hos producenter og forhandlere?

De fleste større producenter og leverandører af byggematerialer tilbyder god og grundig vejledning på deres hjemmesider. Her kan man både finde information om den pågældende producents produkter, men ofte også om fx den underliggende konstruktion eller andre relevante emner. 

Ikke sjældent tilbyder producenterne endda gratis rådgivning over nettet eller telefonen. Ved mere avancerede problemstillinger kan det dog være svært at give fyldestgørende rådgivning på denne facon, så i disse tilfælde vil en repræsentant fra virksomheden i stedet typisk tilbyde at besøge dig og yde rådgivning på timebasis. 

På mange af hjemmesiderne er rådgivningen opdelt i overskuelige kategorier, så det er let at finde den information, du søger. Men eftersom producenten eller leverandøren har en interesse i at promovere netop det eller de produkter, de markedsfører, vil rådgivningen naturligt være centreret om de pågældende produkter. Dette er udmærket, hvis det er netop det, du søger.

Er du derimod ude efter en objektiv vurdering af, om du skal købe det ene eller det andet produkt, skal du i højere grad søge uafhængig rådgivning, fx hos branchesammenslutninger eller offentlige institutioner.