Lige meget om du skal i gang med et lille eller stort byggeprojekt, kan det være nødvendigt at lære navnene på nogle af de væsentligste byggematerialer, så du har en chance for at forstå, hvad håndværkeren eller de ansatte i trælasthandlen taler om. Hvad menes der fx med en trælægte, hvilke dimensioner har sådan én, og hvad er hel- og halvtømmer?

Mange byggematerialer har flere forskellige navne. Et eksempel er det, der i folkemunde hedder flamingo, som i byggesprog kaldes "ekspanderet polystyren", "EPS" eller "hård, slagfast isolering". Andre navne på byggematerialer er samlebetegnelser, der dækker over flere forskellige produkter. For eksempel er mineraluldsisolering ikke et bestemt produkt, men kan både være glasuld fra producenten Isover og stenuld fra Rockwool.

Hvilke krav skal byggematerialer leve op til?

Der stilles mange forskellige krav til byggematerialer, både i lovgivning og fra kommunen, håndværkeren og boligejeren. Det er alle disse krav, som kan gøre det svært at finde det helt rigtige materiale til den konkrete opgave. Derfor må man mange gange afveje de forskellige krav og ønsker og finde det bedst mulige kompromis.

Krav i bygningsreglementet

De love og regler, der gælder for byggematerialer i rækkehuse og enfamiliehuse, findes i byggeloven og i bygningsreglementet. Reglerne stiller bl.a. krav om, at materialerne skal være stærke nok til opgaven, brandsikre og ikke må være skadelige for menneskers sundhed eller miljøet. Der stilles også mere specifikke krav til deres anvendelse, når de skal anvendes i specifikke sammenhænge, fx krav om isoleringsevne og tæthed, når det handler om isolering og beklædning.

Krav i lokalplanen

Kommunen kan også stille krav om, hvilken type af materialer der bruges til husene i bestemte områder, fx udvendigt på taget eller facaden. Disse krav fremgår af lokalplanen eller evt. af servitutter i tingbogen vedrørende din ejendom.

Krav fra håndværkerne

Håndværkernes krav til materialer går i sagens natur især på, hvor lette de er at arbejde med, og at de fx ikke støver for meget og lignende. Håndværkerne vil også helst bruge materialer, som er lette at få fat i, og er din håndværker også leverandør af byggematerialerne, vil han eller hun også være interesseret i, hvad varen koster i forhold til, hvor stor fortjenesten er på at sælge materialerne videre til dig.

Dine krav som boligejer

Det er de færreste boligejere, der har et indgående kendskab til forskellige byggematerialers egenskaber. Derfor kan det være svært at vurdere, om et materiale er bedre end et andet. Det kan også umiddelbart være lettere at forholde sig til prisen og til materialernes udseende fremfor materialernes funktionalitet og kvalitet. Men på længere sigt er det selvfølgelig vigtigt for dig, at materialerne holder længe. 

Husets krav

Endelig kan man sige, at huset selv stiller nogle "krav" til materialerne. Materialerne skal passe til husets udseende, og teknisk skal de kunne virke sammen med de materialer, som huset er bygget af. Ejer du fx et ældre hus, skal du være varsom med uden videre at bruge moderne byggematerialer. De fungerer nemlig ikke altid sammen med de gamle materialer. Det kan kræve lidt benarbejde at finde frem til de rigtige materialer, som måske ikke lige findes på byggemarkedets hylder og at finde de håndværkere, som kan finde ud af at bruge dem.

Hvad er et godt byggemateriale?

Et godt byggemateriale er et, der lever op til så mange af de nævnte krav og ønsker som muligt. De færreste byggematerialer kan dog leve op til alle kravene på en gang. For eksempel kan det være svært at finde et byggemateriale, der både er lovligt, lever op til kravene i lokalplanen, er let at bruge og få leveret, er billigt, som passer til huset og er pænt.

Et godt byggemateriale er også et, der er produceret med et fokus på optimeret udnyttelse af ressourcer og energi i fremstillingen, så det med det rette vedligehold kan holde i mange år.

Det vil ofte være nødvendigt at gå på kompromis, men så er det vigtigt, at det er de rigtige krav, du slækker på. Det kan fx blive dyrt i længden, hvis du går på kompromis med kravene til materialernes styrke og holdbarhed. Hvis materialerne alt for hurtigt skal udskiftes eller vedligeholdes, er det både mere besværligt og dyrere, end at du betaler lidt mere her og nu for et bedre produkt.

Du skal også tøve med at gå på kompromis med materialernes udseende, i hvert fald hvis de skal sættes op på synlige steder. Det vil være synd at vælge materialer, som ikke passer til huset, blot fordi de er billigere.

Hvor køber du byggematerialer?

Når du skal bestille eller købe materialer til et byggeprojekt, hvad enten det er stort eller lille, er internettet et godt sted at starte. Her kan du søge på de materialer, du har brug for, og få et indtryk af priserne hos forskellige forhandlere.

Du kan også få rigtig god vejledning ved at klikke dig ind på de hjemmesider, som mange producenter af byggematerialer har. Her kan du finde gode anvisninger, som også er til private. Derudover kan du helt gratis ringe direkte til producenternes tekniske afdelinger og få forklaringer, som måske ikke lige står på hjemmesiden. Herefter vil du være godt rustet til at gå i byggemarkedet og købe dine materialer. I en del byggemarkeder er det også muligt at få god rådgivning.

Skal du i gang med et større byggeprojekt, hvor du alligevel skal have håndværkere til at hjælpe dig, vil vi anbefale dig at lade håndværkerne købe de materialer, der skal bruges. Det kan være sin sag at få målt rigtigt op og finde alle de rigtige materialer, der skal bruges.

Går du selv ud og køber materialer, enten til dig selv eller til en håndværker, du har hyret, skal du vide, at du ofte kan få store rabatter, hvis du samler indkøbene i en stor ordre i stedet for flere små. Det er nemlig tit ordrens størrelse, der er afgørende for, hvor stor en rabat du kan forhandle dig frem til.

Hvordan forbereder du dig inden køb af byggematerialer?

For at få ordentligt overblik over de forskellige byggematerialer, kan det være en god idé at anskaffe sig et opslagsværk eller lignende, der kan guide dig på vej i mængden af tilgængelige byggematerialers kvaliteter og anvendelser.

I bogen "Illustreret byggeordbog" kan du få en lettilgængelig forklaring på, hvad de fleste bygningsdele og byggematerialer hedder. Ordbogen indeholder også en masse billeder, så du kan se, hvordan de forskellige materialer ser ud.

Bogen "Byggeriets materialer" er en anden god bog om emnet, der går mere i dybden med materialernes oprindelse og opbygning, men til gengæld ikke indeholder illustrationer.

Derudover er der masser af inspiration at hente på internettet.