Hvad skal du være opmærksom på, når du køber byggematerialer på internettet?

De fleste danskere handler på nettet, og den mulighed har du selvfølgelig også, hvis du skal købe byggematerialer. Du kan forvente, at udbuddet af byggematerialer er omtrent det samme som i de fysiske byggemarkeder og trælasthandler, hvis ikke større, da du også har mulighed for at søge efter materialer, som ikke forhandles lokalt.

Det kan dog være vanskeligt at vurdere kvaliteten af de byggematerialer, som online byggemarkeder eller internetbutikker tilbyder, når du ikke har mulighed for at se varen i virkeligheden. Derfor er det vigtigt, at du læser produktbeskrivelserne af materialet eller varen og på baggrund af det vurderer, om de opfylder dine krav.

Går du efter materialer eller produkter, som enten er certificerede eller er godkendt af en mærkningsordning, sikrer du, at der overholdes en vis standard. Bygningsreglementet stiller en række krav til byggematerialer, der bruges i bestemte sammenhænge, men der findes masser af lavprisprodukter, som ikke lever op til disse krav.

Hvad har salg af byggematerialer på nettet gjort for køberen?

Tidligere lagde nogle håndværkere lidt ekstra på materialeprisen. I dag researcher boligejeren selv på priser og ved, hvad varerne skal koste.

Derfor har håndværkeren i dag sværere ved at sælge en dyrere vare, end den vi selv kan finde online. Det giver simpelthen en større grad af gennemsigtighed, at alle byggematerialers priser er tilgængelige for alle. Det siger dog sig selv, at håndværkeren ikke kan matche tilbudsvarer.

Hvilke byggematerialer er det fornuftigt at købe online?

Det kan godt betale sig at handle via internettet frem for i det lokale byggemarked. Nogle byggemarkeder er lige så store online som fysisk. Dermed er det muligt at holde priserne nede. Desuden kan du generelt finde varer på tilbud, fordi de er købt ind i store partier. Det kan være alt fra haveredskaber, maling og håndværktøj til gipsplader, lamper og toiletter.

Men det gælder om at undersøge markedet nøje inden, du køber. Når du køber byggematerialer på nettet, kan det godt betale sig at gå efter kendte varer, da det mindsker din risiko for at foretage et fejlkøb, hvor kvaliteten måske ikke lever op til dine forventninger.

Under normale omstændigheder giver købeloven dig denne sikkerhed:

  • 14 dages fuld returret. Sælger må gerne give dig en længere frist, men han må ikke give dig en kortere. Du skal have den længere frist på skrift.
  • Du kan stille krav om særlige oplysninger om den enkelte vare. Det kan være oplysninger om evt. mærkning af materialerne, om de er blevet gennemgået af kontrolinstanser, eller om de opfylder evt. brandkrav.
  • Ved et samlet køb af mange ting, kan man ikke fortryde enkelte dele, medmindre det er aftalt på forhånd.

Hvad kan ulempen være ved at købe byggematerialer på internettet?

Som med al anden handel på nettet, hvor du handler ud fra billeder af eller tekst om et givent produkt, køber du uden at kunne se eventuelle fejl eller mangler. En ting er det flotte billede på en hjemmeside, men noget andet er det, der nogle gange leveres. Selvom du både har returret og reklamationsret, kan det forsinke dit projekt, når du er nødt til at vente på en ny vare.

Det er ikke alle håndværkere, der vil arbejde med materialer, som kunden selv har købt. Aftal det derfor med håndværkeren, inden du køber materialerne. Håndværkeren, der monterer eller anvender materialerne, har i dette tilfælde intet ansvar i forhold til materialernes egenskaber, fordi han ikke selv har leveret dem.

Hvis du har aftalt med din håndværker, at han vil bruge byggematerialer, som du selv bestiller, så bed ham lave en specifik materialeliste over mængder og produkter. Så kan du bestille det hele på en gang.

Hvilke forbrugerrettigheder har du ved køb af byggematerialer online?

Når du handler, er du som forbruger omfattet af Købeloven. Det gælder også, selvom handlen foregår ved e-handel eller fjernsalg, som det at handle på internettet også kaldes.

Det kendetegnende for fjernsalg er, at varen ikke bliver købt i en butik, og at du som forbruger ikke ser eller har direkte kontakt med varen, når du indgår købsaftalen. Ofte har du kun læst beskrivelser og eventuelt set billeder af varen, og i nogle tilfælde, har du måske haft kontakt med sælger via e-mail eller telefon.

Uanset, om fjernsalget er foregået via internet, telefon eller lign. er du beskyttet af Købeloven.

Når du indgår en aftale om køb på nettet, har du krav på at få en række oplysninger fra sælgeren, som helst skal være afklaret, inden du handler, da det gør det langt mere sikkert at foretage handlen på nettet. Du skal have oplysninger om:

  • om varen, du ønsker at købe.
  • den aftale, du er ved at indgå.
  • sælgeren (virksomheden). Tjek virksomheden på trustpilot.dk eller Google.
  • den eventuelle fortrydelsesret.

Hvis varerne bliver produceret specielt på bestilling fra dig, er fortrydelsesfristen ofte 8 dage.

Du kan få dine penge tilbage, hvis:

  • Sælger opkræver mere, end du er blevet oplyst om, at varen ville koste.
  • Varen ikke bliver leveret.
  • Der er hævet penge på din konto, uden at du har givet lov.

Hvordan klager du over et køb på internettet?

Det er vigtigt, at du undersøger salgs- og leveringsbetingelserne, inden du køber byggematerialer på nettet. Du kan se betingelserne på sælgers hjemmeside og printe dem ud. Så har du et skriftligt bevismateriale, hvis firmaet pludselig skulle ophøre med at eksistere.

Betalingsbetingelserne er også vigtige at have styr på, så du ikke bliver snydt eller bedraget ved handlen. Den bedste måde at betale for varer købt på internettet er ved hjælp af kreditkort.

Når du betaler med et kreditkort, kan du altid få pengene tilbage, hvis du bliver snydt ved handlen.

Hvis sælger har taget penge for noget, som du ikke har givet dit samtykke til, kan du kontakte din bank og bede dem om at flytte pengene tilbage. Det kan ikke lade sig gøre, hvis du selv har overført pengene via din netbank.

Vigtigst er det at gemme alle dokumenter, der er relateret til handlen, så du kan dokumentere handlen. Inden handlen bør du også undersøge muligheden for at klage inden for garantiperioden. Hvis det ikke fremgår af hjemmesiden, hvordan eventuelle klager bliver behandlet, så overvej evt. at handle et andet sted.

Hvis du har købt en vare, som har fejl eller mangler, skal du i første omgang kontakte sælger. Nægter denne at tage sig af sagen, kan du gå videre og kontakte Center for Klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet.

Prisen for at indbringe en klage til Center for Klageløsning er 400 kroner (2023). De 400 kroner får du igen, hvis får medhold i din klage. Hvis klagen ikke kan behandles, får du også pengene tilbage.