Hvornår er det en god idé at købe byggematerialer i udlandet?

Når du handler på nettet, kan du nogle gange spare tid og penge - men du skal være opmærksom på en række forhold. Især når det gælder større ting som byggematerialer kan der komme en ret bekostelig fragt oveni, og derfor kan du risikere, at prisen - alt i alt - ikke er så god, som du havde regnet med. 

Hvis der er tale om et større parti, kan du overveje selv at hente materialerne i udlandet. Men for at det skal kunne betale sig rent økonomisk, skal materialerne stort set være udbudt til det halve af den danske salgspris. For oven i handelsprisen kommer dine transportudgifter og den tid, du bruger på at hente materialerne.

En af de ting som det oftest kan betale sig at købe i udlandet, er sanitet til badeværelset. Der er mange forskellige vaske, toiletter og blandingsbatterier, der kan være meget billigere at købe over internettet fra udlandet.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber byggematerialer i udlandet?

Køb af byggematerialer fra udlandet foregår oftest over internettet. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at du køber en ubeset vare. Det vil sige, at du ikke kender kvaliteten af de materialer og oftest heller ikke størrelsen på varen, etc. Du køber formodentlig varen ud på baggrund af din viden om danske produkter. Men der er ingen garanti for, den udenlandske vare ligner og derfor skal du være særlig varsom med, hvad du bestiller hjem - og særligt hvis du bestiller hjem i større mængder.

Der stilles ikke de samme krav til materialer i Europa, som der gør i Danmark. Derfor skal du sikre dig, at det materiale, du køber, kan leve op til de danske normer og standarder.

Når byggematerialer skal bruges i Danmark, skal de overholde de krav, der er i det danske bygningsreglement både mht. kvalitet, fugtresistens, brandforanstaltninger etc. Du bør få producentens skriftlige garanti for, at det er tilfældet.

For at være sikker på, at materialer lever op til en tilsvarende kvalitet af materialer indkøbt i Danmark, skal du gå efter materialer med godkendelser, kvalitetsstempler, kontrolordninger, eller hvad der nu er gældende for det givne materiale.

Hvis du køber et såkaldt CE-mærket byggemateriale, kan du dog være sikker på, at varen overholder en række krav til miljø, sundhed og sikkerhed efter gældende EU-standarder.

Derudover er der nogle helt generelle råd om køb af byggematerialer, som også er gode at huske på, hvis du vil købe byggematerialer i udlandet.

 • Lad håndværkeren købe byggematerialerne, når han udfører en opgave for dig. Men lav en skriftlig aftale om, hvilken kvalitet materialerne skal have.
 • Vær opmærksom på, at lovgivningen stiller krav til nogle materialer om fx brandsikkerhed eller isoleringsevne.
 • Det er en god idé at købe anerkendte og veldokumenterede materialer, der er testet og mærket. Det kan koste dyrt at være prøveklud.
 • Tænk langsigtet. Et dyrt materiale kan være billigst i længden, fordi det holder længere.
 • Køb lidt ekstra, så der er nok, også til spild under byggeriet og senere reparationer.

Når du får leveret materialerne, er det vigtigt, at du gennemgår dem og tjekker, at de er i orden. Det er en god idé at tage billeder, hvis der evt. sker fejl i forbindelse med leveringen, eller du får defekte materialer.

Hvilke krav er der til byggematerialer i Danmark?

I det danske bygningsreglement er der overordnede krav til byggematerialer. Det hedder, at "de anvendte materialer skal være holdbare og velegnede til formålet, så der opnås tilfredsstillende forhold i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende".

Derudover stiller bygningsreglementet mere specifikke krav til materialer, der bruges til bestemte formål. Det drejer sig bl.a. om krav til materialernes:

 • Styrke
 • Brandsikkerhed
 • Isoleringsevne
 • Sundhed.

Undersøg billige byggematerialer fra Tyskland, Sverige og Polen

Selvom du køber dine byggematerialer i et land tæt på Danmark, er det ikke sikkert, at de ligner de danske produkter. Køber du billige byggematerialer i udlandet, fx Tyskland, Sverige eller Polen, skal du huske at undersøge, om de lever op til det danske bygningsreglement.

Selv godkendte materialer som man i byggebranchen anså for at være gængse, har vist sig at være dårlige og skadelige.

Fx viste MgO-pladerne (Magnesium-oxid) sig i 2015 at være fugtsugende, hvilket øger risikoen for råd og svamp i huset.

MgO-pladerne er et eksempel på, hvor varsom man skal være, når man vælger byggematerialer til sit hus, hvorfor det altid er en god idé at spørge en professionel eller en rådgiver om hjælp.

Hvordan klager du over et køb af byggematerialer i udlandet?

Ifølge EU-regler har du altid minimum 2 års reklamationsret på varer, du har købt inden for EU. Men derudover kan der være stor forskel på, hvilke forbrugerrettigheder du har, og hvordan du skal klage over eventuelle fejl.

Organisationen Forbruger Europa kan hjælpe dig med at klage, hvis:

 • Du har du købt varer (og tjenesteydelser) i et andet EU-land (eller Norge og Island), og det efterfølgende viser sig, at der er fejl eller mangler på varen.
 • Du har købt varer på internettet, men ikke har modtaget varen.

Du kan henvende dig til Forbruger Europa, når der opstår uenighed mellem dig og en erhvervsdrivende i et andet EU-land vedrørende køb af varer eller tjenesteydelser.

Du kan også gå ind på ETA Danmark og se om materialet du vil købe, findes i listen over godkendte og afprøvede materialer.