Hvad har betydning for byggematerialers kvalitet?

Kvaliteten af et byggemateriale kan overordnet defineres ud fra følgende tre egenskaber:

 • Funktion. Hvor godt virker det?
 • Holdbarhed. Hvor længe holder det?
 • Udseende/æstetik. Hvordan ser det ud?

I praksis er der dog mange flere egenskaber, som har betydning for kvaliteten. Disse egenskaber er ofte knyttet til materialets funktion. For eksempel er der en masse egenskaber, som har betydning for at vurdere kvaliteten af et isoleringsmateriale som mineraluld, hvor udseendet er underordnet:

 • Styrke. Hvor meget kan det holde til?
 • Isoleringsevnen. Hvor godt isolerer det?
 • Vedligeholdelse. Hvor længe holder det, og skal det vedligeholdes?
 • Udskiftelighed. Er det let at udskifte?
 • Bygbarhed. Er det let at arbejde med?
 • Brandsikkerhed. Hvor modstandsdygtig er det over for brand?
 • Formbestandig. Holder det formen, fx når det udsættes for temperaturskift?
 • Fugtbestandig. Bliver det ødelagt af fugt?
 • Sundhedseffekt. Er det sundhedsskadelig?
 • Miljøvenlighed. Har det et lavt klimaaftryk, kommer det fra bæredygtige kilder, og tager det hensyn til sociale forhold?
 • Lydisolering. Hvor godt lydisolerer det?
 • Kontrol/mærkning. Er det testet og godkendt af en troværdig institution?

Mange af disse egenskaber kan måles, så det rent teknisk og objektivt er muligt at afgøre, hvilket materiale der er bedst på bestemte områder. Men alligevel er det svært at sige, hvilket materiale, der sammenlagt er bedst.

Du vil ofte skulle afveje gode og mindre gode egenskaber for de forskellige materialer og så finde det produkt, der passer bedst i den konkrete byggeopgave, du er i gang med.

Ud over de tekniske egenskaber som funktion og holdbarhed har byggematerialer også de mere "bløde" egenskaber som udseende, design og stil. Disse egenskaber kan ikke måles, da de opleves forskelligt fra person til person. 

Derfor er det ikke muligt at vurdere et byggemateriales kvalitet helt entydigt. Hvad der er det bedste materiale, afhænger både af den konkrete opgave og din personlige smag. Generelt kan man dog sige, at jo flere gode egenskaber et materiale har, jo højere er kvaliteten.

Kan et byggemateriale være både bedst og billigst?

Ja, i nogle tilfælde kan et materiale både være bedst og billigst. Materialer, der koster mere, behøver ikke nødvendigvis at være bedre, når det gælder funktion og holdbarhed. En del billige materialer klarer sig ganske udmærket i en sammenligning med væsentligt dyrere materialer.

Du kan fx finde udmærkede fliser til dit badeværelse, som ikke er særligt dyre, hvor du samtidig let kan komme til at betale dobbelt så meget for fliser uden en bedre funktion eller holdbarhed, hvis du fx vælger granit, marmor eller skifer. Her er det i høj grad materialernes stil og udseende, der er afgørende for prisen.

Med andre typer materialer er der en direkte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det hænger sammen med, at materialer med gode egenskaber ofte koster mere at producere.

Det gælder fx vinduer og yderdøre, hvor detaljeringsgraden og enkeltdele gør dem relativt svære at fremstille. Her er der stor forskel i kvaliteten, og erfaring viser, at døre og vinduer til en højere pris generelt holder længere, hvilket typisk skyldes, at træet er af en bedre kvalitet (større andel af kernetræ).

Hvilke byggematerialer er billigst på længere sigt?

Selvom et byggemateriale umiddelbart er billigere, når du køber det, er det ikke nødvendigvis den billigste løsning på lidt længere sigt. Hvis det billige materiale har en kortere holdbarhed og skal udskiftes efter få år, er det en bedre forretning at vælge et lidt dyrere materiale, der holder længere.

I byggeriet taler man om totaløkonomi, og det drejer sig om at regne på, hvad der er det bedste materiale til prisen. Inden for byggeriet har man nemlig af bitter erfaring lært, at det som regel kan betale sig at tænke langsigtet frem for bare at se på indkøbsprisen.

Som boligejer kan det være svært at gennemskue, hvornår man kan vælge den billigste løsning, og hvornår det klart betaler sig at give en lidt højere pris.

Et generelt råd er, at hvis du skal bruge byggematerialer, der har mange detaljer og/eller forskellige specielle funktioner, så er det en god idé at betale ekstra for en bedre kvalitet. Det samme gælder, hvis et byggemateriale skal holde mange år, eller hvis det skal sidde et særligt udsat sted. Er materialet derimod let at udskifte og ikke så udsat, kan du roligt vælge de billigere materialer.

I de tilfælde, hvor prisen hænger sammen med materialernes udseende, kan du også vælge de billige materialer, hvis du er tilfreds med deres stil og udtryk. Tænk over, om stilen holder i flere sæsoner, da det er med til at sikre en lang holdbarhed. 

Eksempler på kvaliteten af byggematerialer

Det giver ikke så meget mening at tale generelt om kvaliteten af byggematerialer, da god kvalitet er meget forskellig, alt efter om der er tale om trægulve, vinduer, mursten eller isoleringsmateriale. Derfor får du her nogle mere konkrete råd om, hvordan du skal vurdere kvaliteten af fire almindelige byggematerialer, som bruges meget i dansk husbyggeri:

 • Plankegulve
 • Vinduer
 • Tagbelægninger
 • Maling.

Hvad er et godt plankegulv?

Kvaliteten af plankegulve er meget svingende. Sammenligner man to forskellige plankegulve af fyrretræ, vil der være stor forskel på, hvor mange knaster, små revner og andre urenheder der er i træet. Det har ikke kun betydning for gulvets udseende - plankegulve med mange småfejl har ofte kortere holdbarhed.

Der kan også være ret stor forskel på, hvor meget de enkelte gulvplanker vejer. Vægten på brædderne kan afhænge af træfibrernes tæthed, og de bedste og dyreste brædder laves af tunge fyrretræsplanker fra træer, der typisk har groet langsommere, og som derfor er tættere i fibrene og stærkere end planker fra fyrretræer, der har vokset hurtigere og derfor er lettere.

Der er desuden forskel på fyrretræsplankers bredde og tykkelse, hvilket også hænger sammen med pris og kvalitet. En fyrretræsplanke, der er 20 cm bred, er dyrere end en 12 cm bred planke. Billigere plankegulve er ofte lavet af kortere stave af træbrædder med mange stykker og samlinger. Sådanne brædder har en kortere levetid, da samlingerne kan knække, vride sig, eller limen kan med tiden miste sin styrke. 

Forskellen i tykkelsen har også betydning for prisen, men især for kvaliteten. Mange moderne gulve leveres i en tykkelse på omkring 2 cm, men det er muligt at få planker, der er helt op til 4 cm tykke og dermed mere solide.

Hvad er et godt vindue?

Der er stor forskel på forskellige typer vinduer, både hvad angår kvalitet og pris. Her er en liste over nogle af de egenskaber, du skal tænke på, når du vælger nye vinduer. Et vindue i en god kvalitet har:

 • Glas, som isolerer godt og holder længe.
 • En høj andel af kernetræ, som er mere modstandsdygtigt over for råd og svamp.
 • En god overfladebehandling, fx med imprægnering og flere lag maling.
 • Et godt design og en god funktion, som gør det let at bruge vinduet i det daglige.
 • En nøjagtig udførelse, der sikrer, at der ikke kommer vand ind langs vinduets kanter.
 • De mekaniske dele som greb og hængsler, er lavet at et holdbart materiale med tilstrækkelig styrke til at blive brugt.

Design og udformning har stor betydning for kvaliteten af et vindue. Vinduet ser smukt ud, hvis det er velproportioneret og virker let. Det kan fx være udført med slanke træprofiler, som måske lukker mere dagslys ind i huset. Der findes en mærkningsordning - DVV - for vinduer, som giver en vis garanti for kvaliteten. Du kan med fordel også kigge på vinduets energimærke for at få et pejlemærke for, hvor godt vinduet samlet set isolerer. 

  Hvad er en god tagbelægning?

  Når du skal vælge den nye tagbelægning, skal du især tænke på, at tagbelægningen skal:

  • Holde tæt i mange år, da den er dyr at skifte ud.
  • Være let at vedligeholde, da det både er dyrt og besværligt at reparere taget.
  • Passe til dit hus.

  Vær opmærksom på, at tagets belægning har meget stor betydning for husets udseende, især huse med høj rejsning. Hvis huset fortsat skal være smukt og harmonisk, er det vigtigt at vælge et materiale, der klæder det. Det kan godt ende som en dyrere løsning, men det vil til gengæld påvirke husets samlede værdi positivt. 

  Ud over typen af tagbelægning, altså om det fx er skifer, betonsten eller tagpap, er farven også vigtig. Tagbelægningen skal passe til facadens farver og materialer, altså om det er mursten, puds, træ osv. Vinduernes form og farve kan også have betydning for, hvordan huset vil tage sig ud med den nye tagbelægning.

  Tagbelægninger med tagsten og skifer kræver et undertag. Du skal derfor sikre dig, at undertaget også er i en ordentlig kvalitet. Undertaget kan kun skiftes ved at tage tagbelægningen ned, udskifte undertaget og lægge tagbelægningen op igen. En klassisk fejl ved moderne tage er, at man vælger et undertag, der holder i kortere tid end selve tagbelægningen.

  Når du skal vælge undertag, kan du gå ind på DUKOs hjemmeside. Her kan du finde det rette undertag til dit hus’ tag.

  Hvad er en god maling?

  Kvaliteten af maling hænger sammen med, hvor godt malingen dækker overfladen, og hvor let den er at påføre. En god maling dækker ofte med kun et-to lag, mens malinger af ringere kvalitet først dækker efter tre-fire lag.

  Når du skal vælge en god maling, skal du gå efter malinger, der:

  • Dækker godt
  • Er robust og har en god holdbarhed
  • Kan vaskes af
  • Ikke er sundhedsskadelig
  • Er miljøvenlig.

  Det er som regel dyrere at producere en maling, der både er god og holdbar og samtidig er uskadelig for mennesker og miljø. Derfor får du sjældent kvalitetsmalinger til lavpris.