Spørg Bolius

Grundejerforening har brud på fælles rør, hvordan fordeles udgift til forsikring og selvrisiko?

Hej. Vi er en grundejerforening som har fælles rør. Nu har vi fået et brud imellem 2 huse på p-pladsen. Vi har i sin tid efter anvisning fra forsikringsoplysningen krævet i vedtægterne, at alle skulle have en udvidet rørskadeforsikring, da der så ville erstatning fra forsikringsselskaberne indbyrdes,fra huset forsikring som leverer fælles vand(rør) og til modtagers forsikring af vandet(røret). Og hvert hus betaler selvrisikoen.Men nu da skaden er sket, mener GF forsikringsselskabet, at det er alle de huse, som ligger efter rørbruddet, som skal betale hele gildet!Altså hele udgiften ved reparationen! Har I været ude for dette spørgsmål før?

Kære Jan P H

Det her er en af de besværlige hvor man ikke kan give et entydigt svar, i hvert fald ikke uden at kende hver enkelt husejers forsikringsvilkår samt de faktiske forhold for ledningernes forløb og status.

Der findes ikke en entydig definition på hvad en stikledning er og hvor langt en dækning strækker sig. Nogle omfatter kun dækning til skel, altså indenfor matriklen, andre dækker til hovedledning altså den offentlige ledning, og nogle igen kun hvis ledningen føder én bruger.

Hvis flere brugere accepteres som dækket på en stikledning vil udgiften til reparation typisk blive delt og påført en selvrisiko til hver.

Nogle selskaber afviser at dække hvis et brud er på en nabogrund.

Som det fremgår er det et noget broget biled og det kan tilføjes at der er en del ankenævns kendelser med afgørelser der ikke giver et entydigt biled af hvordan skaderne skal afgøres.

Hvis jeg kendte den aktuelle situations plan og de involveredes forsikringsbetingelser kunne jeg (måske) komme tættere på et svar.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden