Spørg Bolius

Hæk ud mod privat vej - hvilke regler gælder?

Vort sommerhus ligger på en privat vej, hvor vores genbo har plantet en bøgehæk, som på nuværende tidspunkt er ca. 2,5 meter høj. Hækken er desuden plantet udenfor naboens skel mod vejen.

Hvilke regler gælder for afstand til privat vej, og hvilke regler gælder for højden af hækken? Følger disse hække også hegnsloven?

Endvidere har han nu plantet 2 stk. 3 meter høje birketræer i forlængelse af hækken. Problemet? Det tager vores vandudsigt. Vi har forgæves forsøgt forhandling.

Peter R.

Kære Peter R.

Ja, disse hegn følger også hegnsloven.

Hegn langs vej, som er åben for almindelig, offentlig færdsel skal rejses helt på egen grund, og levende hegn skal endvidere holdes i en afstand fra vejen, så bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skel. Vedligeholdelsen må dog som udgangspunkt godt ske fra vejarealet.

Hegnets højde fastsættes om nødvendigt af hegnssynet under hensyntagen til, at hegnet får et udtryk svarende til områdets karakter, samt hegnet ikke medfører gener for den frie udsigt, færdsel mv. Højden fastlægges således typisk til maksimalt mellem 1.80 og 2.00 meter for at sikre mod fredskrænkelser og for at danne en passende afgrænsning af ejendommen (med mindre der er optaget bestemmelser i grundejervedtægter, lokalplaner eller privatretlige servitutter).

Plantning af to træer betragtes ikke som hegn og er derfor ikke omfattet af hegnsloven – med mindre de kan betegnes som del af hegnet. Gener, som følge af solitære træer, følger de almindelige naboretlige bestemmelser, herunder om den naboretlige tålegrænse er overskredet.

Jeg vil anbefale, at der arrangeres en assisteret forhandling (mediation/konfliktmægling), således der arbejdes mod en tilfredsstillinde løsning, fremfor en retlig afgørelse.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden