I Københavns Stadsarkivs nye online database kan du frit søge i de såkaldte politiefterretninger fra årene 1867 til 1930. Det betyder bl.a., at du kan finde ud af, om dit hjems tidligere beboere har været kriminelle og eventuelle kriminelle handlinger, som er foregået der.

I politiets efterretninger kan du nemlig finde oplysninger om efterlyste personer samt beskrivelser af, hvordan de så ud, og hvad de var efterlyst for. Du kan også se, hvem der er løsladt igen og læse beskrivelser af tidligere tiders tyvekoster.

På den tid var det eksempelvis disse typer af personer, som politiet dagligt sendte efterretninger ud om:

 • Udeblevne værnepligtige
 • Mænd, der skyldte børnebidrag – de såkaldte alimentanter
 • Personer, der blev overgivet til fattigvæsnet
 • Udviste af landet
 • Løsladte, anholdte og afleverede personer til fængslerne
 • Fra 1877-1903 var der også lister over prostituerede i København.

Guide: Sådan bruger du Københavns Stadsarkivs online database

 1. Gå til Københavns Stadsarkiv.   
 2. Vælg ”Avanceret søgning” og klik af, så der kun er kryds i feltet ”Politiets Efterretninger”.
 3. Indtast gadenavn og nummer i feltet ”Søgeterm”. Husk at sætte citationstegn omkring, så det er den præcise sammensætning, der søges frem – fx ”Borgergade 11” eller ”Vestergade 12”.
 4. Du kan vælge at indkredse søgningen geografisk ved at tilføje et ekstra felt nedenunder og i ”fritekst” skrive bynavn eller det sogn eller herred, som adressen hørte til på den tid. (Obs. du kan ikke søge på postnumre, da de først blev indført i Danmark i 1967. Se et kort over Danmarks amter og herreder fra 1793-1970.
 5. Vær opmærksom på, at der kun vil vise sig søgeresultater, hvis de ord, du indtaster i søgefelterne, fremgår af efterretningerne. Måske fremgår den præcise adresse eller geografiske afgrænsning ikke, men så kan du prøve andre muligheder – fx adressen uden gadenummer eller måske bare byens eller sognets navn. Det kan også være, at din adresse ikke eksisterede før 1930, eller at adressen ikke optræder i erindringerne. Så kan det i stedet måske være sjovt at søge på byens navn for at se, om der tidligere er foregået kriminelle handlinger der.
 6. Søgeresultaterne er opdelt i fire kolonner: Navn, Adresse, Andre oplysninger og Om kilden. Når du kun søger i politiets efterretninger, vil du sandsynligvis kun få oplysninger i de sidste to kolonner. Her vil dit søgeord være fremhævet med fed. Øverst på siden kan du vælge at sortere oplysningerne efter fx år eller dato, eller du kan vælge bestemte år under filtre i venstre side (se forklarende illustration længere nede i artiklen).
 7. Vælg den efterretning, du er interesseret i, ved at klikke på ”Til kilden” og derefter på den grønne boks ”Efterretning”.
 8. Du kan nemt finde frem til det relevante sted i efterretningen ved at trykke control+F på tastaturet og derefter indtaste fx ”Borgergade 11” i det søgefelt, der dukker op.
 9. Her står kort, hvad efterretningen handler om. Fx, hvilken person det handler om, og hvad vedkommende er efterlyst for, eller hvorfor adressen optræder i efterretningen.
 10. Hvis du vil finde ud af mere om den specifikke person, så start forfra og gentag denne guide. I stedet for adresse skriver du nu personens navn i citationstegn – fx ”Christine Sophie Frederikke Grønholdt” og følger guiden videre. 
 11. Hvis der ikke kommer søgeresultater frem, kan du forsøge alternative stavemåder (Kristine i stedet for Christine) eller måske bare skrive efternavnet. Læs eventuelt denne vejledning.  
 12. Du kan også forsøge dig i arkivet ”Navneregistre til politiets efterretninger” og dobbelttjekke, om personens navn burde findes i efterretningerne og måske bare er stavet forkert.
 13. Hvis personen har boet i København, kan du også søge på vedkommende i arkivet ved at klikke af i ”Politiets registerblade” i stedet for i ”Politiets efterretninger”. Politiets registerblade var forløber for folkeregistret, så her kan du få en mere komplet oversigt over personens historie, levebrød, bosteder osv.

Database er også for slægtsforskere

Den nye online database er ikke kun en kilde til at søge oplysninger om din bolig. Du kan også bruge arkivet til slægtsforskning og fx lede efter din tipoldefar og se, om han har været indblandet i en forbrydelse. 

Hvis du generelt bare er interesseret i kriminalhistorie, kan det måske være interessant at gå på opdagelse i tidligere tiders tyvekoster, og du kan i databasen også finde oplysninger om ligfund, dagsbefalinger og vigtige nye love. 

Vær tålmodig

Fordi politiets gamle efterretninger er trykte, og ikke håndskrevne, har det været muligt at gøre dem digitale og søgbare takket være automatisk tekstgenkendelse – såkaldt OCR. Vær dog opmærksom på, at en del af efterretningerne er trykt med gotisk frakturskrift, og derfor kan programmet have svært ved at genkende teksten. 

Det betyder, at omkring 5-10 procent af teksten i efterretningerne ikke er godkendt korrekt, og du kan derfor have svært ved at finde bestemte navne eller adresser i arkivet. 

Vær tålmodig, når du søger i arkivet. Forsøg dig evt. frem med forskellige stavemåder, eller sæt nogle timer af til at læse selve efterretningerne på gammeldags manér.