Spørg Bolius

Har jeg overskredet bebyggelsesprocenten ved at medregne vejareal?

Hej Bolius

Jeg har ifølge kommunen overskredet bebyggelsesprocenten.

Jeg har imidlertid et håndskrevet notat fra 1972 om, at jeg måtte indregne omgivne (private) vejdele i grundarealet. Det bestrider kommunen.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser under www.dabyfo.dk stk.2, pkt 2 (Arealer, der før 1. feb. 1977 . . .) siger tilsyneladende, at jeg må.

Har jeg ret?

Kære Torben H

Det er ikke muligt for os at vurdere en konkret sag, - du skriver du har et notat fra 1972, så det kan komme an på hvad der mere præcist står om vilkårene i notatet, og om det er tinglyst eller indgår i matrikelprotokollen.

Som du kan læse i Bilag 1 til Bygningsreglementet: BR10, Bilag 1 Beregningsreglerne

Afsnit B 1.1.2 Beregning af et grundstykkes areal, stk. 3, afsnit 2):"arealer, der før 1. februar 1977 er afgivet til vej, men uanset dette er tilladt medregnet til grundarealet. Sådanne arealer medregnes i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for tilladelsen"

I vejledningsteksten til B.1.1.2, stk. 2, nr. 2) står blandt andet:
"Bestemmelsen sikrer, at tidligere givne rettigheder til at medregne vejareal til grundens areal opretholdes, uanset arealet er afgivet til vejformål.
De indgåede aftaler mellem kommune og grundejer foreligger både som tinglyste deklarationer på de enkelte ejendomme og som noteringer i matrikelprotokollen, og antages mest at være anvendt i København og på Frederiksberg, typisk når der er tale om veje, som har en bredde over 20 m"

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden