Har Roundup mod ukrudt skadet ligusterhækken?

Hej Bolius

Vi har en 37 år gammel ligusterhæk hele vejen rundt om vores 824 m2 store grund. Mod nord, langs vores indkørsel, er det op til en nabo, som var generet af skvalderkål og snerler i de første 12 meter af den ca. 30 meter lange hæk. Vores nabo var så træt af det, at de gav ukrudtet Roundup (sidste år/for ca. 2 år siden). Mod vores side er det blevet fjernet mekanisk, og vi har ikke anset det som et problem. I dag gror der mindre ukrudt på stykket inde på vores side, efter vores opfattelse som følge af, at det bliver fjernet mekanisk.

Nu er der begyndt at blive bare pletter i hækken på den strækning, hvor naboen har givet ukrudtet Round-up. Flere af hækkens grene er indtørrede og døde, og der er selvfølgelig ikke blade på de grene. Det viser sig som "huller" i hækken, og hækkens tilstand er blevet dårligere inden for det sidste år.

Kan det skyldes Roundup, hvis midlet har ramt hækkens blade?

Kan det skyldes Roundup, selvom midlet ikke har ramt bladene, men som følge af, det er udspredt på jorden blandt rødderne til hækken?

Den første del af hækken har aldrig groet så godt som den sidste, herunder den første del af de første 12 meter. Vores nabo siger, at problemerne skyldes, at en gæst hos os kørte fast i indkørslen tæt på hækken, lige efter den var blevet plantet, og at bilen blev trukket løs af Falck, så den kørte tæt på hækken/oven på hækken, da den blev trukket ud. Jeg husker nu ikke, at bilen kørte oven i hækken, men tæt på.

Den første del af de 12 meter udgør det nordlige/vestlige hjørne af grunden, hvor jorden kan være mere hård som følge af kørsel med tunge køretøjer henover dette areal under bebygning af grundene. Den resterende del af hækken gror frodigt.

Hækken er blevet meget bred i den sidste del af hækken som følge af, at naboen ikke har klippet den ind. Vi har talt om, at klippe hele hækken ned i en 40 cm højde (er i dag i den sidste ende 1,8 m høj), og så lade den skyde op på ny.

Skal vi efter Bolius mening gøre mere?

Skal de første 12 meter af hækken graves op og erstattes af nye planter, som sættes i en udgravet rende med løs jord?

Skal der gøres noget som følge af, at der er anvendt Roundup på denne strækning (opgravning og bortskaffelse af jord)?

Kære Søren J

Det er ikke første gang jeg er stillet over for dette spørgsmål og vil derfor svare i generelle vendinger.

Det er desværre meget almindeligt, at især ældre ligusterhække får sprøjteskader. Hvis den korrekte dosering sprøjtes ud i mellem en ligusterhæks grene, når det er 100 % vindstille, og midlet ikke rammer hækblade og grene, så vil Roundup-midlet hurtigt blive inaktiveret, og der kommer ingen svidninger eller døde partier, så snart at det rammer jorden. Sprøjtes det på ukrudtsbladene er det virksomt nok.

Desværre er alle haveejere ikke så omhyggelige, og man vil ofte se døde partier. Med det som baggrund anbefaler jeg aldrig at anvende Roundup i hække.

Jeg anbefaler kun Roundup som total ukrudtsmiddel, hvor græs skal fjernes 100 % og med efterfølgende braklægning i ca. 4-6 uger.

Efter min mening og erfaring skal ukrudt i hække fjernes manuelt.

Læs mere: De 5 bedste tips mod ukrudt

Hvis der stadig er grøn vækstlag i hækkens skud og grene, kan det undertiden lade sig gøre at klippe det visne af grenene hertil og lade hækken skyde igen.

Det er aldrig godt, hvis lastbiler eller andre tunge køretøjer kører hen over hækplanter. Nogle grene vil altid knække. En god omgang med beskæresaksen kan normalt udbedre evt skader.

Alle hække kan normalt altid klippes ned til 40 cm´s højde. De vil herefter skyde nedefra og danne en ny og tæt hæk.

Det er altid en god idé at grave den gamle hæk op og skifte jorden ud i et spadestiks dybde. Mere af hensyn til evt. jordtræthed. Hvis der plantes samme slags hækplanter som de eksisterende, kan jordtræthed opstå (er en betegnelse for, at den pågældende plante har udnyttet jordens indhold af mineraler og næringsstoffer.) Når jorden med Roundup har ligget brak i 4-6 uger, virker midlet ikke mere. Det er blevet inaktiveret.

Er der supplerende spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Læs mere: Valg og plantning af hæk

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Alle bidragsydere:

  • John Henriksen, landskabsarkitekt

Aktuelt på forsiden