Nogle danskere bruger Roundup mod ukrudt i haven - et ukrudtsmiddel, som du sprøjter på ukrudtsplantens blade. Bladene optager midlet og transorterer det rundt i stænglen og ned i rødderne, så planten visner.

Roundup er baseret på aktivstoffet glyphosat, og EU vedtog i november 2017 at forlænge godkendelsen af produktet til og med 2022. Derudover er det i Danmark foreslået at forbyde det på belægninger.

Men for nu er Roundup godkendt til havebrug. Hvis du vel at mærke bruger et produkt, der står på Miljøstyrelsens liste af godkendte sprøjtemidler i Danmark - og du bruger det korrekt. 

Det er dit ansvar som boligejer kun at bruge lovlige produkter - og bruge dem ordentligt. 

Eksperter: Drop Roundup

Men selvom det er lovligt, er der mange forskellige holdninger til, om det er ok at bruge Roundup og andre sprøjtemidler i private haver. Mange gartnere advarer mod det og opfordrer generelt til, at du holder kemi ude af haven, da det er mest miljøvenligt og effektivt at fjerne ukrudt med håndkraft.

Vi har spurgt 3 haveeksperter om deres holdning til Roundup:

  • Jesper Carl Corfitzen, haveekspert: Som privat haveejer er jeg ikke tilhænger af brug af sprøjtegifte, det være sig herbicider som pesticider. Alternative løsninger er altid at foretrække. Især da private haveejere har en tendens til at bruge mere, end der står på pakken, og så er det altså, at brugen af Roundup bliver problematisk og ender med at forurene vores drikkevand.
  • John Henriksen, tidligere slotsgartner, hortonom og landskabsarkitekt: Kemi og sprøjtemidler hører efter min mening ikke hjemme i privathavebruget. Der findes mindre undtagelser. Fx har jeg et par gange brugt Roundup til at omlægge græsplæne til køkkenhave eller blomsterbede. Her kan man sprøjte hele arealet og så lade det ligge brak i 3-4 uger inden, at arealet kan bruges til køkkenhave og blomsterbede.
  • Susie Helsing Nielsen, gartner i Økologiens Have: Jeg bryder mig ikke om at bruge Roundup. Og hvis man ikke følger doseringen, er det jo direkte farligt. Jeg kan heller ikke rigtigt se fidusen i det. For man skal alligevel fjerne alt det visne, der står tilbage, når man har sprøjtet det.

Læs brugsanvisningen grundigt

Ifølge firmaet bag Roundup, Monsanto Crop Sciences Denmark, kan du dog trygt bruge Roundup I haven.

- Roundup er et godkendt ukrudtsmiddel med en meget god miljøprofil. Når brugsanvisningen læses og følges nøje, er Roundup et effektivt middel til bekæmpelse af ukrudt, som man trygt kan anvende i private haver, siger Helle Ketils, Operational Coordinator i Monsanto.

Hvordan og hvornår bruger du Roundup?

Generelt bør du derfor altid overveje, hvilke alternativer der er til brug af kemi i haven. Manuel bekæmpelse af ukrudt vil i langt de fleste tilfælde være den mest effektive metode, og samtidig skånes miljøet. 

Men hvis du vælger at bruge sprøjtemidler, skal du være yderst opmærksom, da det virker på alt grønt og altså ikke skelner mellem ukrudt og prydplanter. Derfor skal du:

  1. Læs og følg brugsanvisningen.
  2. Anvend korrekt sprøjteudstyr og undgå vinddrift til planter, du ikke ønsker at bekæmpe.
  3. Tag arbejdstøjet på (lange bukser og - ærmer og lukkede sko) og egnede handsker.

Hvad kan Roundup bruges til?

Ifølge Helle Ketils virker Roundup på næsten alle planter - og har ikke kun effekt på planten over jorden, men også på ukrudtets rødder. Normalt kan du sagtens fjerne ukrudtet på anden vis end kemi, men med besværlige og invasive planter som japansk pileurt og bjørneklo kan det være nødvendigt at tage skrappere midler som Roundup i brug.

Hvad kan Roundup ikke bruges til?

Roundup har ingen effekt på mos og alger og kun begrænset effekt på padderokker.

Forsøg aldrig at fjerne ukrudtsplanter i en græsplæne, blomsterbed eller køkkenhave med Roundup. For Roundup bekæmper alle grønne planter og får altså også græsset, prydplanter og afgrøder til at visne. Så medmindre du vil helt af med din græsplæne eller bed, skal du holde Roundup langt væk.