Det er snart slut med at sprøjte ukrudtsmidler som Roundup på terrasser og indkørsler.

Det fremgår af "Aftale om miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling", som regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten står bag. Udover sprøjteforbuddet indeholder aftalen bl.a. også nye regler om miljøzoner i større byer, tilskudspulje til eftermontering af partikelfiltre, nulemissionszoner og mulighed for forbud mod brændeovnene fra før 2008.

Forbud mod at bruge glyphosat på terrasser, indkørsler, stier og fortov

Ifølge aftalen bliver det forbudt at bruge sprøjtemidler, "der ikke er let-nedbrydelige" som fx glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup, på en række offentlige og private arealer.

Forbuddet dækker arealer, hvor der er en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned til grundvandet, fordi det øverste jordlag under disse overflader er gravet væk. Det er såkaldt befæstede (forsynet med fast belægning) og stærkt permeable (gennemtrængelige) arealer – fx terrasser, indkørsler, fortove, stier og grus.

Forbuddet vil ifølge aftalen dække sprøjtning på disse arealer, uanset hvor på grunden, de er placeret.

Ikke forbudt at bruge Roundup andre steder i haven

Derimod bliver græsplænen som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet. Det samme gælder fx bede og træstubbe.

Aftalepartierne forventer at fremsætte et lovforslag i februar 2022, og at de nye regler – dog med en overgangsperiode til 2023 – træder i kraft 1. juli 2022.

Strammere regler for brug af sprøjtemidler i haven

I forvejen er reglerne blevet strammet for at bruge sprøjtemidler i haven. 1. juli 2020 blev det forbudt ulovligt for private haveejere at købe pesticider i koncentreret form, fx produkter med glyphosat. Det betyder, at du kun kan købe produkter, der er klar til brug med det samme, og ikke midler du selv skal blande op.

Samtidig har det været på tale at forbyde brug af glyphosat i hele EU. Men i november 2017 stemte et flertal af EU-landene, deriblandt Danmark, for en forlængelse af godkendelsen til at bruge glyphosat indtil slutningen af 2022.