Spørg Bolius

Hegnssyn har afgjort at det gamle hegn skal repareres, vi er uenige - hvad hvis vi ikke følger afgørelsen?

Hegnssyns-afgørelse.

Vi har et raftehegn i skel med nabo som er udtjent. Naboen har intet ville gå med til, så vi måtte lave et hegnssyn. Deres afgørelse er uheldig, da de foreslår en pletrep., som ingen håndværkere vil lave og som økonomisk er urentabelt, da resten af hegnet sikkert vælter indenfor de næste par år.

Hvad sker der hvis man ikke udfører en kendelse fra hegnssynet, som man finder urentabel?

I håb om svar, der kan bringe os videre i en ufattelig trættende sag.

mvh. HKM

Hej KMK

Hvis du ikke inden 4 uger fra hegssynet har anfægtet afgørelse og taget sagen til domstolene - og stadig ikke følger hegnssynets kendelse kan du risikere at der rejses en tvangsfuldbyrdelsessag.

” Hegnsloven § 44, hvis enten kendelsen eller forliget ikke er blevet fulgt med hensyn til arbejdets udførelse eller overholdelse af tidsfrister.

I forbindelse med § 44-sagen kan Hegnsynet ved en kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres, enten ved hegnsynsformandens foranstaltning (med udlæg fra kommunekassen), eller ved klagerens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden