Spørg Bolius

Ny nabo har fjernet hæk og stengærde i skel - hvad gør vi?

Hej Bolius

Vores nabo har fjernet hæk og stengærde, der gik ind mod vores grund. Den del af hækken og stengærdet, han fjernede, stod i skel (vi har haft låndmåler ude, da han nok fjernede skelpælen, da han gravede).

Vores nabo er ikke interesseret i at erstatte hæk og stengærde, som det var, da det vil være for dyrt for ham. Vi fik en dags varsel.

Resten af hækken er ikke præcis i skel, men den vil han også fjerne. Han mener, at hækken nu er hans egen hæk, da den tidligere nabo har stået for vedligehold af hækken, og ikke en fælleshæk, som vi mener.

Vi vil helst ikke indblande kommunen eller domstol, da vi vil forsøge at bevare det gode nabo fælleskab, men det er svært, når vi dybest set er uenige om, hvorvidt han skal erstatte hæk og stengærde.

Kan I hjælpe med lidt opklarelse i sagen?

VH Tine A

Hej Tine A

Det hele kommer an på de konkrete forhold.

For stengærdet gælder, at hvis det er etableret for at holde på terrænet, så vil det være den part, der har reguleret terrænet, der står for etablering og vedligeholdelsen, og at det skal opbygges på den parts side af skel. Hvis I er i tvivl om det, kan I muligvis finde ud af det via de tegninger, der er i forbindelse med byggetilladelserne - de findes i kommunens byggesagsarkiv.

Vedrørende hækken, så er det et spørgsmål om vurdering af hækken i (forhold til hegnsloven) kan vurderes som fælleshæk/hegn eller naboens "egne hegn" - det kan kan vi desværre ikke afgøre ud fra din beskrivelse af forholdene. Forskellige forhold  kan have betydning - både placering i forhold til skel, hvem der har etableret hækken, hvem der har vedligeholdt m.v..

Hvis det er fælles hæk, betyder det, at I som naboer skal deles om vedligeholdelsen og være enige om ændringer. Og den ene part må så ikke fjerne hækken uden, at I er enige, og det er helt klart aftalt mellem jer.

Hvis det er naboens "egne hegn", så står han for vedligeholdelse og må gerne fjerne hækken  - men I skal dog i de fleste tilfælde varsles 4 uger inden.

Læs mere her:Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

Det er på langt sigt og for naboskabet altid mest hensigtsmæssigt, hvis man som naboer selv kan blive enige om hegn og hæk i skel og finde en løsning, begge parter kan være nogenlunde tilfredse med. Men hvis det ikke er muligt som naboer selv at blive enige, er det kun et hegnssyn, der kan afgøre den konkrete sag.

Hegnsmændene vi så vurdere de konkrete forhold, forsøge at opnå enighed mellem jer og ellers med udgangspunkt i Hegnsloven træffe en afgørelse, begge parter så skal følge.

Vi har desværre ikke mulighed for at vurdere den konkrete sag eller forudse, hvilken afgørelse det lokale hegnssyn vil træffe.

Læs mere her: Hegnsloven og hegnsyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden