Spørg Bolius

Kan vi fjerne vores hegn, erstatte det med buske i skel - og bede naboen bidrage til udgifterne?

Hej Bolius

På vores ny-erhvervede sommerhusgrund i sommerlandet er der opsat hegn 1 m inde på vores grund. VI vil gerne tage det ned, og erstatte det med levende hegn i skel. Naboen, som har haft sit hus i ti år, har udvidet sin græsplæne op til hegnet.

Vi påtænker at tale med naboen, og foreslå, at vi sætter buske, som kan stå som uklippet hæk i skel, og lade hegnet stå et par år, så de får mulighed for at blive tætte, inden det tages ned.

Kan vi bede naboen bidrage til udgifterne?

Kan vi kræve adgang til hans grund, for at komme til skel, uden at skulle tage hegn ned på nuværende tidspunkt?

Er der andet, som vi skal overveje?

På for hånd tak for hjælpen.
Morten N

 

Hej Morten N

I skal starte med at kontakte naboen, for hegn og hæk i skel må generelt udformes helt på den måde man som naboer kan blive enige om - så det bedste er at tage en åben snak og starte med at afstemme begge parters ønsker både i forhold til hvor meget afskærmning hver især ønsker, ønsker til plantevalg og når der vælges planter også hvor meget vedligeholdelse/hækkeklipning man hver især finder passende og hvilken økonomi man ønsker at afsætte til hegn/hæk både i forhold til etablering og vedligehold.

Hvis det eksisterende hegn står inde på jeres grund så er det "eget hegn" og i må fjerne det uden at have det aftalt med naboen - men først efter at have varslet naboen om det mindst en måned inden. Det gælder dog kun hvis ikke hegnet har stået så længe at det kan betragtes om fælles hegn - det vil være en vurdering Hegnssynet kan gøre hvis i ikke selv kan blive enige med naboerne - og  hvid det vurderes som fælleshegn så skal i som naboer være enige inden hegnet fjernes.

Om i kan kræve at få adgang til naboens grund kommer an på forholdene, men generelt skal egne hegn placeres så langt fra skel at det ikke er nødvendigt, altså at der er plads til at vedligeholde begge sider af eget hegn på egen side af skellet, og kunne vedligeholde eventuelt fælles hegn i skel. Du skriver at jeres hegn er placeret 1 m fra skellet, der jo generelt defineres af skelpælene, så det burde give plads nok til at fjerne hegnet.

Hvilken type hegn/hæk der eventuelt skal erstatte hegnet skal i blive enige med naboen om -hvis det bliver fælles hegn/hæk. Det gælder generelt for fælles hegn/hæk i skel at man som naboer skal være enige om type og udformning, deles om arbejdet og udgifterne.

Men hvis den ene nabo ønsker et særligt hegn/hæk der betyder større økonomiske udgifter end et en almindelig løsning, eller hvis det kunne er den ene nabo der har glæde af hegnet  - kan betalingen fordeles på en anden måde end lige over.
Du kan læse de generelle regler her: Hegn og hæk i skel - her er de vigtigste regler 


Hvis i som naboer ikke selv  kan blive enige kan Hegnssynet vurdere forholdene på stedet. Og med udgangspunkt i det og Hegnsloven, vil hegnsmændene først forsøge at opnå enighed, og ellers træffe en afgørelse begge parter skal følge. Hegnssyn rekvireres via kommunen og koster 1897 kr (2020 takst)

Du kan læse mere om Hegnsloven og hegnssyn her: Hegnsloven og hegnssyn

Der kan altid være særlige forhold der har betydning for både området og grunden, som fx Lokalplan, grundejerforeningsbestemmelser - servitutter eller andre aftaler eller bestemmelser der skal følges.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden