Ifølge Danmarks Statistiks nyeste opgørelse pr. 1. januar 2018 består 44 procent af alle husstande af én voksen (der kan dog godt bo hjemmeboende børn under 18 år). I 1988 boede 747.000 danskere alene, og 30 år senere i 2017 har antallet rundet 1 million. En stigning på 37 procent.

Kun tre steder bor færre alene i 2018 end i 1988. Det er i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt på Christiansø. I Københavns Kommune er antallet faldet med 11,5 procent.

I Egedal, Greve, Gribskov, Allerød og Lejre Kommuner er der kommet forholdsvist flest singler på de 30 år. De fem kommuner har alle en stigning på over 100 procent på voksne, der bor alene.

Flest singler bor i København og på små øer

Der er ikke den store forskel på, om man bor alene eller ej, i forhold til hvilken landsdel man kommer fra. Her kan de se, hvor mange der bor som ene voksen i en husstand i forhold til husstande i alt:

  • Region Hovedstaden: 39,5 %
  • Region Nordjylland: 38,7 %
  • Region Syddanmark: 37,9 %
  • Region Sjælland: 36,8 %
  • Region Midtjylland: 36,7 %

Her bor færrest singler

Færrest bor alene i Egedal Kommune, hvor hver fjerde ikke bor sammen med en anden voksen.

- Udviklingen dækker over flere forhold. For det første har København fået markant færre singlehusstande siden 1987, hvilket både kan skyldes en ændret befolkningssammensætning og dyrere boliger, der virker som et økonomisk incitament for et par til at flytte sammen. Samme tendens finder vi i flere af Københavns omegnskommuner, hvor antallet af singlehusstande gennem de seneste 10 år er skrumpet.

- I landkommunerne, hvor jorden er billigere, finder vi den modsatte tendens med et stigende antal singlehusstande. Udover billigere boliger, der gør det muligt at bo alene, ligger en del af forklaringen i, at aldringen af befolkningen typisk slår stærkest igennem i landdistrikterne. Og en aldrende befolkning giver per automatik flere single-boende i en overgangsperiode, siger økonomisk redaktør i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen.