Vi bliver flere og flere danskere, og vi klumper os mere og mere sammen.

I en ny befolkningsfremskrivning forventer DREAM og Danmarks Statistik, at:

 • indbyggertallet i Danmark vokser fra 5,93 millioner i 2023 til 6,57 millioner i 2070.
 • der i 2029 for første gang vil bo flere end 6 millioner indbyggere i Danmark.

10 kommuner med flere end 100.000 indbyggere i 2050

I 2050 vil 10 kommuner ifølge statistikken have flere end 100.000 indbyggere. Det er:

 1. København
 2. Aarhus
 3. Aalborg
 4. Odense
 5. Vejle
 6. Silkeborg
 7. Horsens
 8. Esbjerg
 9. Randers
 10. Frederiksberg

Befolkningstal i Silkeborg, Horsens og Skanderborg Kommune stiger mest

På kommunebasis har Danmarks Statistik lavet en befolkningsfremskrivning fra 2023 til 2050. Her forventes det, at der vil være befolkningsfremgang i 63 kommuner, mens der vil bo færre indbyggere i 35 kommuner.

Det har tidligere primært været i hovedstadsområdet, at det blev forventet, at befolkningstilvæksten ville være størst, men nu forventes indbyggertallet at stige mest i Østjylland. De tre nabokommuner Silkeborg, Horsens og Skanderborg, er således de kommuner, hvor befolkningstallet forventes at vokse forholdsvist mest fra 2023 til 2050.

I procent vil de ifølge befolkningsfremskrivningen vokse med 23-31 procent. og indbyggertallet forventes at gå fra:

 • Silkeborg: 99.000-130.000
 • Horsens: 96.000-124.000
 • Skanderborg: 65.000-80.000

Også Odder, Vejle, Aarhus og Syddjurs er på top 10-listen.

Stor befolkningstilvækst i Høje-Taastrup, Rødovre og Hillerød

I hovedstadsområdet er Høje-Taastrup, Rødovre og Hillerød Kommune med på top 10-listen over de kommuner, hvor den største befolkningstilvækst forventes, som nummer 4, 8 og 9. Dream og Danmarks Statistik regner med, at der vil bo 16-19 procent flere indbyggere i de tre kommuner i 2045.

Middelfart er den højst placerede kommune udenfor Østjylland og hovedstadsområdet som nummer 12 på listen.

Lidt lavere vækst i København, Aalborg og Odense

Mens Aarhus altså er nummer 7 på listen, skal man længere ned for at finde de øvrige største kommuner i landet.

De tre kommuner har følgende placering på listen over de 98 kommuner med størst befolkningsvækst (i parentes den procentvise stigning). 

 • Aalborg Kommune: 13 (13 %)
 • Københavns Kommune: 19 (11 %)
 • Odense Kommune: 35 (6 %)

Danskere vil bo i store og mellemstore byer

Danmarks Statistik forventer, at tendensen med en befolkning, der især bosætter sig i de store og mellemstore byer, fortsætter. Det er der en forklaring på, mener Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

– Øget boligefterspørgsel og prisstigninger i de større byer skaber ringe ud i nabokommunerne. Derfor ses en positiv udvikling i kommunerne beliggende tæt på storbyerne. Samtidig kan vi se, at hovedbyerne tiltrækker bosætning fra oplandet. Det betyder, at tendensen til at bosætte os i byerne er forsat på bagsiden af corona-krisen, siger hun.

10 kommuner med færre end 20.000 indbyggere i 2050

I 2050 vil der ifølge befolkningsfremskrivningen være færre end 20.000 indbyggere i følgende 10 kommuner:

 1. Læsø
 2. Fanø
 3. Samsø
 4. Ærø
 5. Langeland
 6. Dragør
 7. Lemvig
 8. Vallensbæk
 9. Morsø
 10. Struer

Færre indbyggere i 35 kommuner i 2050

Det er især i mindre kommuner i Nord- og Vestjylland og Sønderjylland, ø-kommuner inklusive Lolland og Guldborgsund Kommuner samt enkelte sjællandske og østjyske kommuner, at der ifølge prognosen vil bo færre mennesker i fremtiden. Men også større kommuner som Gentofte, Frederiksberg, Esbjerg og Viborg forventes at få en nedgang i indbyggertallet.

Den største tilbagegang vil ifølge befolkningsfremskrivningen ske i Lolland, Lemvig og Skive Kommuner, hvor der forventes en nedgang i befolkningstallet på lidt mere end 10 procent.

Færre indbyggere giver udfordringer

Fordi befolkningsfald kan skabe sociale og økonomiske udfordringer, arbejder bl.a. flere organisationer, kommuner og Folketinget allerede på projekter, der skal løse eller afhjælpe yderkommunernes fremtidige befolkningsudfordring.

– Det er svært at vende udviklingen, især for de kommuner, der ikke ligger tæt på storbyerne. Det kræver både omstilling til den nye virkelighed samt fokus på udvikling, hvis man skal tiltrække og fastholde befolkningen i fremtiden. Så vi kan sagtens se kommuner, der på samme tid river overflødige huse ned på landet og bygger nyt i hovedbyerne, hvor der kan forventes stigende efterspørgsel på bl.a. mindre lejeboliger, siger Stine Lea Jacobi.

Boligpriser påvirkes af indbyggertal

Befolkningsudviklingen kan få stor betydning for udviklingen i boligpriserne. For jo flere, der ønsker at bo et bestemt sted, jo mere vil priserne blive presset op.

Omvendt vil et fald i indbyggertallet betyde lavere efterspørgsel efter boliger, og det vil ramme boligpriserne ved enten at stige mindre end andre steder eller direkte falde. Nogle steder kan det blive svært at sælge huse, der af den ene eller anden grund ikke er så attraktive.

Selv om indbyggertallet falder i en kommune, kan det sagtens stige i en række af byerne i kommunen. Omvendt kan indbyggertallet også falde i byer i kommuner, hvor indbyggertallet vil stige.