De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2024 er København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Vejle Kommune er dog igen nummer 5 på listen over kommuner med det højeste indbyggertal.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner. 9 kommuner har under 20.000 indbyggere.

Hvor mange mennesker bor der i Danmark i 2024?

I 1. kvartal 2024 er befolkningstallet i Danmark 5.961.249. En stigning på 6 procent i forhold til for 10 år siden (1. kvartal 2014), hvor indbyggertallet var 5.627.235.

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Indbyggertallet stiger mest i Vallensbæk, København og Rødovre

Indbyggertallet i de danske kommuner er fra 2010-2024 steget i 68 kommuner og faldet i 30. Det er især i kommunerne i hovedstadsområdet, at der er kommet flest nye indbyggere – Aarhus og Horsens Kommune er dog også med på top 10-listen over de kommuner, hvor indbyggertallet er steget mest, som henholdsvis nummer 5 og 6.

De største stigninger i befolkningstallet er sket i Vallensbæk, Københavns, Rødovre og Høje-Taastrup Kommuner, hvor der er er kommet henholdsvis 20-27 procent flere indbyggere. I 20 andre kommuner har befolkningstilvæksten været mindst 10 procent.

Det viser en opgørelse, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

...og falder mest i yderområderne

Det er i yderområderne, at der bor færre mennesker. Antallet af indbyggere falder på øerne inklusive Lolland, Guldborgsund og Bornholm, i 15 jyske kommuner, Kalundborg, Vordingborg, Odsherred, Vordingborg og Albertslund Kommuner på Sjælland samt i Assens Og Nordfyns Kommuner på Fyn.

Antallet af indbyggere er faldet forholdsvist mest i Lolland, Lemvig, Ærø og Læsø Kommuner, hvor faldet i indbyggertallet har været 11-16 procent.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på 1,9 millioner i 1. kvartal januar 2024 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er knap 600.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har haft den klart største vækst – fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2024 er befolkningstallet steget med 14 procent.

Fra 2023 til 2024 har Region Nordjylland som den eneste region fået lidt færre indbyggere.

Opgørelsen over folketallet i 1. kvartal 2024 i de danske regioner ser således ud – i parentes udviklingen fra 2010-2024:

  • Region Hovedstaden: 1.911.067 (13,7 %)
  • Region Midtjylland: 1.365.688 (8,9 %)
  • Region Syddanmark: 1.238.406 (3,2 %)
  • Region Sjælland: 852.953 (3,9 %)
  • Region Nordjylland: 593.135 (2,3 %)

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Hvor stor er Danmark?

Danmark har et areal på 42.958 km2 pr. 1. januar 2023.

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.474, 1.409 og 1.321 km2. Der er jyske kommuner på de 10 første pladser, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 11 og 12.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 og 10 km2, mens Herlev, Rødovre og Glostrup indtager de næste pladser over Danmarks mindste kommuner målt på areal.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.012 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Se Danmarks, regionernes og kommunernes areal

I tabellen herunder kan du se, hvor stort et areal Danmark, regionerne og kommunerne har.