De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2020 er København, Aarhus, Aalborg og Odense. Vejle Kommune har dog overhalet Esbjerg Kommune og er nu nummer 5 på listen.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

Hvor mange mennesker bor der i Danmark 2020?

Pr. 1. januar 2020 er befolkningstallet i Danmark  5.822.763. En stigning på 5,2 procent i forhold til 1. kvartal 2010, hvor indbyggertallet var 5.534.738.

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Indbyggertallet stiger mest i København og Vallensbæk

Indbyggertallet i de danske kommuner er fra 2010-2020 steget i 67 kommuner og faldet i 31. I Albertslund er der kommet én indbygger mere på de 10 år.

De største stigninger i befolkningstallet er sket i Københavns og Vallensbæk Kommuner, hvor der er er kommet henholdsvis 19,7 og 18,4 procent flere indbyggere. Også i Aarhus, Rødovre, Ishøj, Solrød, Horsens og Aalborg har befolkningstilvæksten været mere end 10 procent.

Det viser en opgørelse, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af tallene fra Danmarks Statistik.

...og falder mest i yderområderne

Det er i yderområderne, at der bor færre mennesker. Antallet af indbyggere falder på øerne, i 18 jyske kommuner samt i Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Assens på Fyn og Odsherred, Vordingborg og Kalundborg  på Sjælland.

Antallet af indbyggere er faldet forholdsvist mest i Lolland, Ærø, og Lemvig Kommuner, hvor faldet har været mellem 9,5 og 12,5 procent på de 10 år.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på flere end 1,8 millioner pr. 1. januar 20120 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er knap 590.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har også haft den klart største vækst - fra 1. kvartal 2010-2020 er indbyggertallet steget med 9,9 procent.

Opgørelsen over folketallet i 1. kvartal 2020 i de danske regioner ser således ud - i parentes udviklingen fra 2010-2020:

  • Region Hovedstaden: 1.846.023 (9,9 %)
  • Region Midtjylland: 1.326.340 (5,8 %)
  • Region Syddanmark: 1.223.105 (1,9 %)
  • Region Sjælland: 837.359 (2,0 %)
  • Region Nordjylland: 589.936 (1,8 %)

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.471, 1.409 og 1.321 km2. Der er kun jyske kommuner i top 10-listen, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 11 og 12.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 km2, mens Herlev, Rødovre og Glostrup indtager de næste pladser over Danmarks mindste kommuner.

Samlet har Danmark et areal på 42.937,8 km2 pr. 1. januar 2019.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.007 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.559 m2.

Se Danmarks, regionernes og kommunernes areal

I tabellen herunder kan du se, hvor stort et areal Danmark, regionerne og kommunrne har.