De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2022 er København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Vejle Kommune er dog igen nummer 5 på listen over kommuner med det højeste indbyggertal.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

Hvor mange mennesker bor der i Danmark i 2022?

I 2. kvartal 2022 er befolkningstallet i Danmark 5.910.577. En stigning på 5,8 procent i forhold til for 10 år siden (2. kvartal 2012), hvor indbyggertallet var 5.587.085.

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Indbyggertallet stiger mest i København og Vallensbæk

Indbyggertallet i de danske kommuner er fra 2012-2022 steget i 69 kommuner og faldet i 29.

De største stigninger i befolkningstallet er sket i Københavns og Vallensbæk Kommuner, hvor der er er kommet henholdsvis 17,4 og 13,2 procent flere indbyggere. Også i Horsens, Aarhus, Solrød, Rødovre, Skanderborg, Hillerød, Høje-Taastrup, Vejle og Ishøj har befolkningstilvæksten været mindst 10 procent.

Det viser en opgørelse, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

...og falder mest i yderområderne

Det er i yderområderne, at der bor færre mennesker. Antallet af indbyggere falder på øerne, i 17 jyske kommuner, Vordingborg, Albertslund og Kalundborg Kommuner på Sjælland samt i Assens Kommune på Fyn.

Antallet af indbyggere er faldet forholdsvist mest i Lolland, Lemvig og Ærø Kommuner, hvor faldet har været mellem 9 og 11 procent.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på flere end 1,8 millioner pr. 1. januar 2022 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er 592.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har haft den klart største vækst - fra 1. kvartal 2012-2022 er befolkningstallet steget med 8,9 procent.

Opgørelsen over folketallet i 1. kvartal 2022 i de danske regioner ser således ud - i parentes udviklingen fra 2012-2022:

  • Region Hovedstaden: 1.867.948 (8,9 %)
  • Region Midtjylland: 1.341.857 (5,9 %)
  • Region Syddanmark: 1.228.362 (2,2 %)
  • Region Sjælland: 843.513 (3,1 %)
  • Region Nordjylland: 591.740 (2,0 %)

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Hvor stor er Danmark?

Danmark har et areal på 42.951 km2 pr. 1. januar 2022.

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.474, 1.409 og 1.321 km2. Der er jyske kommuner på de ni første pladser, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 10 og 11.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 og 10 km2, mens Herlev, Rødovre og Glostrup indtager de næste pladser over Danmarks mindste kommuner målt på areal.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.012 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Se Danmarks, regionernes og kommunernes areal

I tabellen herunder kan du se, hvor stort et areal Danmark, regionerne og kommunerne har.