De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2020 er København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Vejle Kommune er dog igen nummer 5 på listen over kommuner med det højeste indbyggertal.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

Hvor mange mennesker bor der i Danmark 2021?

I 1. kvartal 2021 er befolkningstallet i Danmark 5.840.045. En stigning på 5,5 procent i forhold til 1. kvartal 2010, hvor indbyggertallet var 5.534.738.

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Indbyggertallet stiger mest i København og Vallensbæk

Indbyggertallet i de danske kommuner er fra 2010-2021 steget i 67 kommuner og faldet i 31. I Albertslund er der kommet én indbygger mere på de 10 år.

De største stigninger i befolkningstallet er sket i Københavns og Vallensbæk Kommuner, hvor der er er kommet henholdsvis 20,8 og 17,6 procent flere indbyggere. Også i Aarhus, Rødovre, Horsens, Solrød, Ishøj, Aalborg, Skanderborg og Vejle har befolkningstilvæksten været mindst 10 procent.

Det viser en opgørelse, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af tallene fra Danmarks Statistik.

Fald og stigning 2020-2021

Fra 2020-2021 steg indbyggertallet forholdsmæssigt mest i Høje-Taastrup, Silkeborg og Ballerup Kommuner, mens det største fald skete i Lolland, Albertslund og Læsø Kommuner.

...og falder mest i yderområderne

Det er i yderområderne, at der bor færre mennesker. Antallet af indbyggere falder på øerne, i 16 jyske kommuner samt i Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Nordfyns på Fyn samt Vordingborg, Albertslund, Kalundborg og Odsherred Kommuner på Sjælland.

Antallet af indbyggere er faldet forholdsvist mest i Lolland, Ærø, Læse og Lemvig Kommuner, hvor faldet har været mellem 10 og 13,7 procent.

Samlet er befolkningstallet steget i 66 kommuner og faldet i 32.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på flere end 1,8 millioner pr. 1. januar 2021 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er 590.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har også haft den klart største vækst - fra 1. kvartal 2010-2021 er befolkningstallet steget med 10,4 procent.

Opgørelsen over folketallet i 1. kvartal 2021 i de danske regioner ser således ud - i parentes udviklingen fra 2010-2021:

  • Region Hovedstaden: 1.855.084 (10,4 %)
  • Region Midtjylland: 1.332.048 (6,2 %)
  • Region Syddanmark: 1.223.634 (1,9 %)
  • Region Sjælland: 838.840 (2,2 %)
  • Region Nordjylland: 590.439 (1,9 %)

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.473, 1.409 og 1.321 km2. Der er kun jyske kommuner i top 10-listen, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 11 og 12.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 km2, mens Herlev, Rødovre og Glostrup indtager de næste pladser over Danmarks mindste kommuner.

Samlet har Danmark et areal på 42.947 km2 pr. 1. januar 2021.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.011 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Se Danmarks, regionernes og kommunernes areal

I tabellen herunder kan du se, hvor stort et areal Danmark, regionerne og kommunerne har.