De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2023 er København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Vejle Kommune er dog igen nummer 5 på listen over kommuner med det højeste indbyggertal.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

Hvor mange mennesker bor der i Danmark i 2023?

I 2. kvartal 2023 er befolkningstallet i Danmark 5.941.388. En stigning på 6 procent i forhold til for 10 år siden (2. kvartal 2013), hvor indbyggertallet var 5.605.836.

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Indbyggertallet stiger mest i København, Vallensbæk og Aarhus

Indbyggertallet i de danske kommuner er fra 2010-2023 steget i 69 kommuner og faldet i 29.

De største stigninger i befolkningstallet er sket i Københavns, Vallensbæk og Aarhus Kommuner, hvor der er er kommet henholdsvis 24, 21 og 18 procent flere indbyggere. Dernæst følger Horsens og Rødovre samt yderligere 15 kommuner, hvor befolkningstilvæksten været mindst 10 procent.

Det viser en opgørelse, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

...og falder mest i yderområderne

Det er i yderområderne, at der bor færre mennesker. Antallet af indbyggere falder på øerne, i 16 jyske kommuner, Vordingborg, Albertslund, Kalundborg og Odsherred Kommuner på Sjælland samt i Assens Kommune på Fyn.

Antallet af indbyggere er faldet forholdsvist mest i Lolland, Lemvig og Ærø Kommuner, hvor faldet i indbyggertallet har været 10-15 procent.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på næsten 1,9 millioner i 2. kvartal januar 2023 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er knap 600.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har haft den klart største vækst - fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2023 er befolkningstallet steget med 15,1 procent.

Opgørelsen over folketallet i 2. kvartal 2023 i de danske regioner ser således ud - i parentes udviklingen fra 2008-2023:

  • Region Hovedstaden: 1.898.426 (15,1 %)
  • Region Midtjylland: 1.360.054 (9,8 %)
  • Region Syddanmark: 1.238.252 (3,6 %)
  • Region Sjælland: 850.230 (3,7 %)
  • Region Nordjylland: 594.426 (2,6 %)

Kilde: Danmarks Statistik, Folk1A

Hvor stor er Danmark?

Danmark har et areal på 42.958 km2 pr. 1. januar 2023.

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.474, 1.409 og 1.321 km2. Der er jyske kommuner på de 10 første pladser, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 11 og 12.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 og 10 km2, mens Herlev, Rødovre og Glostrup indtager de næste pladser over Danmarks mindste kommuner målt på areal.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.012 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Se Danmarks, regionernes og kommunernes areal

I tabellen herunder kan du se, hvor stort et areal Danmark, regionerne og kommunerne har.