Sådan bruger du Danmarkskortet

 • Hold musen hen over en kommune og se antal indbyggere i kommunen.
 • Klik på en kommune og se indbyggertallet i alle byer i kommunen.
 • Klik på én by og se en graf over udviklingen.

På dette Danmarkskort kan du se indbyggertallet i ca. 1.580 danske byer, og hvordan befolkningstallet har udviklet sig fra 2010 og frem til og med 2020.

Kortet er lavet ud fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistik, BY1. Er din by ikke på kortet, skyldes det, at der ikke er data på den fra Danmarks Statistik - måske fordi den har færre end 200 indbyggere, eller den er vokset sammen med en anden by (se definitionen på en by under Danmarkskortet).

Jo mørkere kommunen er på kortet, jo flere bor der i den. Og omvendt – jo lysere den er, jo lavere er befolkningstallet.

Udover byerne er der i de fleste kommuner også en række borgere, der bor i landdistrikter, og nogle uden fast bopæl. De er ikke medtaget på kortet.

I hovedstadsområdet er der flere steder - fx Gentofte - kun medtaget tal for hele kommunen.

Indbyggertallet falder i flere byer, end det stiger

Største stigning i indbyggertal 2011-2020

Her kan du se de 10 byer, hvor indbyggertallet er steget og faldet forholdsmæssigt mest fra 2011-2020.

Top 10 stigning

 1. Åsum: 95,4 %
 2. Rodskov: 86,1 %
 3. Stillinge Strand: 66,4 %
 4. Marslev: 65,3 %
 5. Sønder Onsild: 59,8 %
 6. Elev: 56,1 %
 7. Enø By: 43,1 %
 8. Solbjerg: 42 %
 9. Egebjerg: 41,8 %
 10. Lund: 36 %

Top 10 fald

 1. Bandholm: -29,4 %
 2. Snave: -25,3 %
 3. Balka: -23,8 %
 4. Øster Ulslev: -23,5 %
 5. Utterslev: -22,5 %
 6. Uglev: -22 %
 7. Karby: -21,9 %
 8. Selde: -21,7 %
 9. Vester Hjermitslev: -21,7 %
 10. Vrendsted: -21,1 %

De seneste 10 år - fra 2011 til 2020 - er befolkningstallet steget i 625 byer og faldet i 819. Generelt har flere af de større byer fået flere indbyggere, mens en del mindre byer kan notere sig et fald.

I det seneste år - fra 2019 til 2020 - har et flertal af de danske byer også mistet indbyggere. 777 byer har færre indbyggere, mens 613 byer har fået flere.

Laveste antal indbyggere
Højeste antal indbyggere

Stenløse og Ølstykke byer er siden 2010 af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lagt sammen til én by. Fra 1. januar 2017 er de af SDFE igen klassificeret som selvstændige byer.

Pr. 1. januar 2018 er Grenå strand udskilt til sommerhusbebyggelse fra Grenå by og Egsmark udskilt fra Ebeltoft by. Lind og Resenbro var særskilt pr. 1. januar 2018 udskilt fra henholdsvis Herning og Silkeborg by.

Det betyder, at tallene ser noget anderledes ud for disse byer.

Hvad er definitionen af en by?

Ifølge befolkningsstatistikken er en by et bebygget område med mindst 200 indbyggere. Derfor kan der være byer, hvor der står 0 indbyggere et år, og flere end 200 et andet år. Det betyder ikke, at der er 0 indbyggere, men at der er registreret færre end 200 indbyggere det pågældende år.

I nogle tilfælde kan du ikke se antallet af indbyggere i en by, fordi den er vokset sammen med en anden by. Det sker bl.a., når afstanden mellem dem er under 200 meter. Derfor kan det bl.a. være svært at adskille byer i Storkøbenhavn, og det kan give sig udslag i lidt mærkelige tal.

Her er Danmarks Statistiks definition af en by:

"En by defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by - også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. For at 2 byer kan klassificeres som vokset sammen forudsætter det både, at afstanden mellem dem er under 200 samt, at de ud fra et topografisk skøn hører naturligt sammen udover de begrænsninger nævnt ovenfor".