Sådan bruger du Danmarkskortet

 • Hold musen hen over en kommune og se antal indbyggere i kommunen.
 • Klik på en kommune og se indbyggertallet i alle byer i kommunen.
 • Klik på én by og se en graf over udviklingen.

På dette Danmarkskort kan du se indbyggertallet i ca. 1.574 danske byer, og hvordan befolkningstallet har udviklet sig fra 2007 og frem til og med 2019.

Kortet er lavet ud fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistik, BY1. Er din by ikke på kortet, skyldes det, at der ikke er data på den fra Danmarks Statistik.

Jo mørkere kommunen er på kortet, jo flere bor der i den. Og omvendt – jo lysere den er, jo lavere er befolkningstallet.

Fra 2007 til 2019 er befolkningstallet steget i 714 byer og faldet i 649.

I det seneste år - fra 2018 til 2019 - har et flertal af de danske byer mistet indbyggere. 714 byer har færre indbyggere, mens 623 byer har fået flere.

Laveste antal indbyggere
Højeste antal indbyggere

Stenløse og Ølstykke er siden 2010 af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lagt sammen til én by. Fra 1. januar 2017 er de igen klassificeret som selvstændige byer.

Pr. 1. januar 2018 er Grenå strand udskilt til sommerhusbebyggelse fra Grenå by, Lind er udskilt fra Herning, Egsmark er udskilt fra Ebeltoft by, og Resenbro er udskilt fra Silkeborg.

Hvad er definitionen af en by?

Ifølge befolkningsstatistikken er en by et bebygget område med mindst 200 indbyggere. Derfor kan der være byer, hvor der står 0 indbyggere et år, og flere end 200 et andet år. Det betyder ikke, at der er 0 indbyggere, men at der er registreret færre end 200 indbyggere det pågældende år.

I nogle tilfælde kan du ikke se antallet af indbyggere i en by, fordi den er vokset sammen med en anden by. Det sker bl.a., når afstanden mellem dem er under 200 meter. Derfor kan det bl.a. være svært at adskille byer i Storkøbenhavn.

Her er Danmarks Statistiks definition af en by:

"En by defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by - også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. For at 2 byer kan klassificeres som vokset sammen forudsætter det både, at afstanden mellem dem er under 200 samt, at de ud fra et topografisk skøn hører naturligt sammen udover de begrænsninger nævnt ovenfor".

Største stigning i indbyggertal 2007-2019

Her kan du se de 10 byer, hvor indbyggertallet er steget og faldet forholdsmæssigt mest fra 2007-2019.

Top 10 stigning

 1. Marslev: 129 %
 2. Elev: 123,3 %
 3. Rodskov: 115,8 %
 4. Åsum: 81,7 %
 5. Sønder Onsild: 78,9 %
 6. Fraugde: 64,5 %
 7. Mejlby: 63,3 %
 8. Vilslev: 59,9 %
 9. Lading: 56,7 %
 10. Stevnstrup: 50,0 %

Top 10 fald

 1. Karby: -29,9 %
 2. Uglev: -28,5 %
 3. Bandholm: -26,2 %
 4. Vrendsted: -25,7 %
 5. Veddum: -25,3 %
 6. Selde: -24,6 %
 7. Sønder Nissum: - 23,6 %
 8. Hillested: -23,3 %
 9. Balka: - 23,2 %
 10. Thorsminde: -22,9 %