Her er det nye håndværkerfradrag for 2018 og frem

BoligJobordningen bliver gjort permanent fra 2018 og frem med ny finanslovsaftale. Aftalen giver fortsat fradrag på bl.a. håndværksydelser og – som noget nyt – installation af tyverialarm. Se, hvad du kan få fradrag for.

Mand maler. Efter vedtagelsen af ny permanent BoligJobordning kan man bl.a. få fradrag for arbejdslønnen, når man skal have malet vinduesrammer.

Fra 2018 er BoligJobordningen permanent. Du kan således stadigvæk få fradrag for en række service- og håndværksydelser. Fx maling af vinduesrammer. Foto: Torben Klint, Bolius. 

Betingelser for at få håndværkerfradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. for håndværkerydelser og op til 6.000 kr. for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig
 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.000 kr. for håndværkerydelser og 6.000 kr. for serviceydelser
 • Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud

Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Det har længe været usikkert om BoligJobordningen – håndværkerfradraget – skulle leve videre i 2018 eller ændres betydeligt.

Men med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti bliver den ikke alene videreført et enkelt år, den bliver også gjort permanent. Det sker for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”.

Lovforslaget er endnu ikke blevet vedtaget, men ifølge SKAT vil det efter planen ske i sidste del af februar 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Det betyder, at du skal gemme din kvittering, hvis du i den periode får udført fradragsberettiget arbejde, for at kunne få fradraget.

Få servicefradrag og fradrag for håndværkerydelser

Håndværkerfradraget fra 2018 og frem bliver som det nuværende fradrag for 2016 og 2017, men der er en række ting, du ikke længere kan få fradrag for (se liste nedenfor), mens du som noget nyt kan få fradrag for installation af tyverialarm.

Du kan fortsat få fradrag for 2 slags ydelser:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Beregn dit håndværkerfradrag for 2017 her

Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvor meget du kan spare, hvis du vælger at bruge BoligJobordningen.

     

Se betingelser og beregnerens forudsætninger

 • Priserne kan være meget forskellige afhængige af bl.a. boligen, og hvor du bor i landet. Alle priser er inkl. moms. I forbindelse med fx faskiner, ventilation m.m. er udgangspunktet for beregningerne et almindeligt etplanshus på 140 m2
 • Denne beregner er til fradraget for klimasikring og energirenovering, hvor du højst kan få 12.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år pr. år. Du kan også få op til 6.000 kr. i fradrag for serviceydelser som vinduespudsning og rengøring, men det er ikke med i denne beregner
 • Fradraget er sat til 28 procent. Fradraget kan variere fra kommune til kommune og fra person til person
 • Du skal kun udfylde antal personer, opgavetype og antal/størrelse - så beregnes pris, arbejdsløn og fradrag
 • Følgende ting, som det også er muligt at få håndværkerfradrag for, er af forskellige årsager ikke med i beregneren: Vejrkompenseringsanlæg, intelligent varme- ventilations- og lysstyring, husstandsvindmøller samt udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores beregner, vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til web@bolius.dk

Betingelser

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så indtaste hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr.

Om BoligJobordningen

 • BoligJobordningen, der ofte er blevet omtalt som "håndværkerfradraget", blev indført i 2011 som en forsøgsordning.
 • Ordningen er siden blevet genforhandlet og justeret og bliver fra 2018 gjort permanent. 
 • Ordningen giver skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet og er opdelt i hhv. håndværkerfradrag og servicefradrag.
 • Målet med ordningen er bl.a. at mindske omfanget af sort arbejde og styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.

Hvad kan du ikke længere få fradrag for i 2018 og frem?

Mange af de samme ting, du har kunnet få fradrag for i 2016 og 2017 bliver videreført. Men det bliver ikke længere muligt at få fradrag for:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly.

Til gengæld gives der fra 2018 og frem fradrag for installation af tyverialarm.

TEMA: SE ALT OM Håndværkerfradrag

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2018 og frem?

Her kan du listen over ting, du kan få fradrag for i 2018:

Serviceydelser i hjemmet

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i boligen
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske
 • Snerydning.

Håndværkerydelser

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt).

Isolering af tag

 • Isolering af tag.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre.

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af ventilation, fx:
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning.

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm

 • Installation af tyverialarm.

Håndværkerfradraget mest populært

Regeringen foreslog tidligere i 2017, at BoligJobordningen kun skulle omfatte serviceydelser, men det forslag blev altså ikke til noget.

I alt brugte ca. 413.000 danskere i 2016 muligheden for at få skattefradrag via BoligJobordningen. Og især håndværksfradraget har været populært blandt danskerne. Tal fra SKAT viser, at mere end 80 procent af pengene blev brugt på energiforbedringer og andre håndværksydelser, mens mindre end en femtedel af pengene blev brugt på kategorien serviceydelser. 

Og i Sverige ses en lignende tendens. Vores naboland har siden 2007 haft en ordning i stil med BoligJobordningen delt op i en såkaldt RUT-ordning (Rengöring, Underhåll og Tvätt) og en ROT-ordning (Reparation og underhåll, Ombyggnad og Tilbyggnad).

En evaluering, som Skatteministeriet har lavet af den svenske ordning, viser, at brugen af de to ordninger samlet set er mere end fordoblet fra 2009 til 2015. Faktisk har brugen af ROT-ordningen været 6-7 gange så stor som RUT-ordningen. Ifølge evalueringen stemmer det godt overens med fordelingen mellem håndværksydelser og husholdningstjenester og serviceydelser i Danmark. 

Hvad koster BoligJobordningen om året?

BoligJobordningen forventes at koste staten omkring 455 millioner kr. i 2018 og 445 millioner kr. fra 2019 og frem. Derudover administrationsomkostninger på 2,9-6,5 millioner kr. årligt.

Guide: Sådan indberetter du dine udgifter til SKAT

 • Log på TastSelv Borger med Nem-ID eller TastSelv-kode.
 • Klik på punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) i menuen til venstre.
 • Vælg den type bolig, hvori du har fået udført arbejdet.
 • Vælg typen af arbejde, du har fået udført.
 • Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet. Evt. kun CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.
 • Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 • Indtast betalingsdato.
 • Læs betingelserne for fradrag og markér, at du opfylder dem.
 • Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.
 • Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side kommer frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.
 • Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning hvis du skal indtaste flere betalinger.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Læs mere om registrering af dit fradrag her.


Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab