Håndværkerfradragetgiver personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag i skat for betaling af arbejdsløn på udvalgte vedligeholdelsesarbejder udført senest 31 marts 2022. Efter denne skæringsdato er der kun fradrag for såkaldte serviceydelser, også kaldet servicefradraget. 

For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag. Derudover skal arbejdet altså være udført senest 31 marts 2022, og du skal have boet i boligen i den tid, hvor vedligeholdelsesarbejdet blev udført.

Den del af fradraget der er øremærket serviceydelser som fx havearbejde og rengøring fortsætter efter 31. marts.

I kan dele håndværkerfradraget

Er I flere personer i husstanden, der har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt af jer få fradrag for den del, I har betalt. Det kræver blot, at I hver især indtaster jeres andel af udgiften i TastSelv Borger på Skats hjemmeside.

Ægtefæller kan splitte håndværkerfradrag

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst til - også selv om den ene har betalt hele regningen. Beløbet bliver ikke overført automatisk til ægtefæller, så I skal indberette hver jeres andel af udgiften til Skat.

Person over 18 år skal have betalt

Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk til håndværkeren eller til forældrene.

De skal selvfølgelig også have en indtægt som kan benyttes til at trække håndværkerfradraget fra.

Sommerhusejere kan også få håndværkerfradrag

Ejere af sommer- og fritidshuse kan benytte BoligJob-ordningen - også hvis fritidsboligen ligger i udlandet. Tidligere kunne du kun få fradrag for fx rengøring og reparationer, hvis sommerhuset var din helårsbolig. 
Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus inden 31 marts 2022, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat. Din ægtefælle vil også kunne få fradrag uden at være angivet som ejer af sommerhuset. Det kræver dog, at I er gift på det tidspunkt, arbejdet bliver udført.
Er I flere, der ejer et sommerhus sammen, kan alle ejere få fradrag, hvis I alle betaler ejendomsværdiskat. Vær dog opmærksom på, at du kun har ét årligt fradrag. Det beløb skal du selv fordele mellem din helårsbolig og dit sommerhus. 

Særlige regler for håndværkerfradrag ved lejebolig, andelsbolig og ejerlejlighed

Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal særlige betingelser være opfyldt for at få håndværkerfradrag.

 1. Du skal selv betale for arbejdet.
  Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening. Lejere kan få fradrag for istandsættelse, hvis de har pligt til at udføre arbejdet, og hvis de bor i lejemålet, mens arbejdet udføres. Det sidste gælder også, selv om udgifterne bliver trukket fra et forudbetalt depositum. Det kræver blot dokumentation for arbejdets udførsel, betalingen fra udlejeren, og at pengene er trukket fra depositummet.
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen. 
  Vedligeholdelsesarbejdet skal ligge inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Bor du til leje, vil din råderet fremgå af lejekontrakten. Bor du i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter. Giver de råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller afholdes udgiften fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond, kan du ikke få fradrag.

Fageksperten forklarer: 5 spørgsmål og svar om håndværkerfradrag

 

  Hvad er håndværkerfradrag?

  Hvad er betingelserne for at få håndværkerfradrag?

  Hvilke tidsfrister skal du være opmærksom på?

  Hvad er særligt ved servicefradraget?

  Hvordan får du mest værdi ud af håndværkerfradraget?

  chevron_left
  chevron_right

   Skærpede dokumentationskrav til grænsegængere

   Statsborgere fra EU- eller EØS-lande, kaldet grænsegængere, skal dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), som oplyser:

   • Arbejdets art.
   • Dato for udførelsen.
   • Adressen, hvor arbejdet er udført.
   • Lønudgiftens størrelse.
   • Leverandørens CVR-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed) eller leverandørens CPR-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en privatperson).

   Arbejdet skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.