Skal du bygge om i, renovere eller rengøre dit sommerhus, er det en god ide at finde ud af, om det er dækket af BoligJodordningen, så du kan gøre brug af det såkaldte håndværkerfradrag. Og er du gift, kan din ægtefælle også trække penge fra for serviceydelser og arbejde udført i dit sommerhus.

Disse typer af sommerhuse er ikke med i BoligJobordningen

Følgende sommerhuse og fritidsboliger er ikke med i BoligJobordningen:

 • Fritidsboliger, der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt.
 • Udenlandske fritidsboliger, der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning m.v.
 • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning.
 • Fritidsboliger, der er ubeboelige.
 • De fleste kolonihavehuse.

Flere ejere og flere ægtefæller: Flere fradrag

Ejer flere personer det samme sommerhus, kan alle de ejere, der betaler ejendomsværdiskat, få det årlige håndværkerfradrag for lønudgifter til arbejde udført i sommerhuset.

Det betyder reelt, at hvis 4 personer i fællesskab ejer et sommerhus, og alle betaler ejendomsværdiskat, så har de tilsammen et fradrag på 72.000 kr. Er de 4 ejere tilmed gift, kan deres ægtefæller også få håndværkerfradrag for arbejde i sommerhuset.

Vær dog opmærksom, at du kun har ét årligt fradrag. Det beløb skal du selv vælge, hvordan du fordeler mellem din helårsbolig og dit sommerhus. 

Ejendomsværdiskatten bestemmer

De ovennævnte eksempler på sommer- og fritidshuse, er ikke med i BoligJobordningen, fordi de ikke er omfattet af skattepligten efter ejendomsværdiskatteloven.

Det er nemlig ejendomsværdiskatteloven, som afgrænser, hvilke fritidsboliger der kan være med i BoligJobordningen og dermed give håndværkerfradrag.

Disse sommerhuse og fritidsboliger kan få håndværkerfradrag

Vil du opnå fradrag for arbejde udført på dit sommer- eller fritidshus, kræver det, at:

 • Du ejer boligen og betaler ejendomsværdiskat.
 • Boligen kan tjene som bolig for dig.

Er disse kriterier opfyldt, kan du opnå det årlige håndværkerfradrag på 18.700 kr. i 2020. Fradraget kan bruges til at dække lønudgifter til fx etablering af jordvarme eller græsslåning. Beløbet er fordelt med 6.200 kr. til serviceydelser og de resterende 12.500 kr. til klimasikring og energirenovering af boligen.

Lejere eller andre brugere af sommerhuset kan til gengæld ikke anvende BoligJobordningens fradrag.

Din ægtefælle kan også få håndværkerfradrag

Selvom begge ægtefæller ikke står anført som ejere af sommerhuset, kan begge parter opnå fradrag. Det kræver blot, at parret er gift på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde udføres.

Det samme gør sig gældende for hjemmeboende børn over 18 år, så længe de er med til at betale en del af udgifterne digitalt.

Håndværkerfradrag gælder også udenlandske fritidsboliger

Når du betaler ejendomsværdiskat på boligen, og den kan tjene som bolig for dig, så er der ikke yderligere krav til typen af fritidsbolig.

Ordningen gælder både:

 • Sommerhuse.
 • Fritidshuse.
 • Ferielejligheder.
 • Fleksboliger (helårsboliger, som ejeren får lov til at anvende som fritidsbolig).

Det er heller ikke et krav, at boligen er beliggende i Danmark. Personer med dansk skattepligt og grænsegængere, som ejer udenlandske fritidsboliger, kan derfor også få BoligJobordningens fradrag. Det gælder også, når fritidsboligen er i et land udenfor EU/EØS.

Særlige regler for fritidsboliger i udlandet

Der er særlige krav til leverandøren ved arbejde udført i udenlandske fritidsboliger. Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal leverandøren være momsregistreret.

Ligger din fritidsbolig i et land udenfor EU, er der særlige regler omkring leverandøren af arbejdet og til det pågældende lands aftaler med Danmark omkring udveksling af oplysninger. Kontakt SKAT for spørgsmål om det konkrete land.

Hvilke ydelser giver håndværkerfradrag?

Det er stort set de samme serviceydelser og 'grønne' forbedringer, som giver ret til fradrag ved helårsboliger, der også gælder for sommerhuse og fritidsboliger.

Du kan dog ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer din fritidsbolig ud. Enhver kortere eller længere udlejning afskærer dig for fradrag for serviceydelser som fx rengøring, vinduespudsning eller havearbejde.

Samme krav til indberetning og dokumentation

Regler for indberetning og dokumentation er de samme som ved helårsboliger. Det vil sige, at du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Dog skal du angive, at udgiften vedrører en fritidsbolig.

Du skal ikke indsende dokumentation til SKAT, men du skal gemme oplysninger om arbejdets art, hvis du på et senere tidspunkt bliver afkrævet dokumentation.

Hav dokumentation for disse ting:

 • Datoen for arbejdet.
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført.
 • Specifikation af arbejdslønnen.
 • Fakturanummer (for virksomheder).
 • Er leverandøren privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation for arbejdet.