Med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev BoligJobordningen - i hvert fald indtil videre - gjort permanent. Det skete for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”.

Håndværkerfradraget blev vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan indberette fradragsberettiget arbejde udført i hele 2018.

Håndværkerfradrag fortsætter i 2020

Selv om flere af den nuværende socialdemokratiske regerings støttepartier gerne ville have nedlagt BoligJobordningen, fortsætter den i i hvert fald 2020. Det blev inddirekte besluttet i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2020.

 

Få servicefradrag og fradrag for håndværkerydelser

Med håndværkerfradraget kan du fortsat få fradrag for to slags ydelser:

 1. Et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. I 2019 er fradraget 12.200 kr.
 2. Et fradrag på 6.200 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.I 2019 er fradraget 6.100 kr.

I alt kan der altså fradrages 18.700 kr. pr. person pr. år i 2020 og 18.300 kr. i 2019.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.500 kr. for håndværkerydelser i 2020 (12.200 i 2019) og op til 6.200 kr. for serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.500 kr. i 2020 (12.200 kr. i 2019) for håndværkerydelser og 6.200 kr. i 2018 (6.100 kr. i 2019) for serviceydelser.
 • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Beregn dit håndværkerfradrag for 2018

Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvor meget du kan spare, hvis du vælger at bruge BoligJobordningen.

Se betingelser og beregnerens forudsætninger

 • Priserne kan være meget forskellige afhængige af bl.a. boligen, og hvor du bor i landet. Alle priser er inkl. moms. I forbindelse med fx faskiner, ventilation m.m. er udgangspunktet for beregningerne et almindeligt etplanshus på 140 m2
 • Denne beregner er til fradraget for klimasikring og energirenovering, hvor du højst kan få 12.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år pr. år. Du kan også få op til 6.000 kr. i fradrag for serviceydelser som vinduespudsning og rengøring, men det er ikke med i denne beregner
 • Fradraget er sat til 28 procent. Fradraget kan variere fra kommune til kommune og fra person til person
 • Du skal kun udfylde antal personer, opgavetype og antal/størrelse - så beregnes pris, arbejdsløn og fradrag
 • Følgende ting, som det også er muligt at få håndværkerfradrag for, er af forskellige årsager ikke med i beregneren: Vejrkompenseringsanlæg, husstandsvindmøller.
 • Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores beregner, vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til web@bolius.dk

Betingelser

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så indtaste hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr.

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2020?

Her kan du listen over ting, du kan få fradrag for i 2018, 2019 og 2020:

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig.

Om BoligJobordningen

 • BoligJobordningen, der ofte er blevet omtalt som "håndværkerfradraget", blev indført i 2011 som en forsøgsordning.
 • Ordningen er siden blevet genforhandlet og justeret og blev fra 2018 gjort permanent. 
 • Ordningen giver skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet og er opdelt i hhv. håndværkerfradrag og servicefradrag.
 • Målet med ordningen er bl.a. at mindske omfanget af sort arbejde og styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig.
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske
 • Snerydning.

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Udvendig maling, vandskuring og reparationer

 • Udvendig maling af vinduesrammer, døre og ydervægge.
 • Ved maling forstås maling og kalkning – altså det, som kan påføres med pensel eller rulle.
 • Der er ikke fradrag for:
  Maling af tag, spær, udhæng og vindskede
  Vandskuring og reparationer af ydermure, uanset, om mørtel til vandskuring indeholder farve.
  Filtsning.

Maling af ydervægge i udestue

Der er kun fradrag for udskiftning af døre og vinduer i udestuer. Alt andet er der ikke fradrag for.

Isolering af tag

 • Isolering af tag.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde.
 • Der er IKKE fradrag for nedtagning af gammel skorsten.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre.

Isolering af ydervægge

 • Selve isoleringen, også hulmursisolering
 • Åbning af konstruktion fx til indpustning af isolering
 • Lukning af huller
 • Udgravning af kælderydervægge
 • Der er IKKE fradrag for pudsning af ydermur efter, at hullerne er lukket.

Isolering af gulv og loft

 • Fradrag omfatter som udgangspunkt første lag isolering set ude fra og IKKE isolering mellem to beboede etager. Dog er der fradrag for isolering af gulv mellem stueetage og en ikke isoleret kælder.
 • Åbning af konstruktion (fjernelse af gammelt gulv, gammel isolering og evt. udgravning af terrændæk).
 • Selve isoleringen.
 • Der er IKKE fradrag for genetablering af konstruktionen (støbning af gulv og lægning af nyt gulv).

Isolering af tag

 • Fjernelse af evt. gammel isolering
 • Selve isoleringen og dampspærrer
 • Arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale
 • Der er IKKE fradrag for nedtagning (og fjernelse) af det gamle tag (og undertag), eller genetablering af konstruktionen (lægning af nyt tag og undertag). Dog er der fradrag for en afgrænset åbning af taget – fx, hvis man fjerner 10 tagsten og lægger isolering ind.

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne.

Radiator

 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg og urstyring.
 • Installation af en ekstra radiator, herunder rørføring.
 • Der er IKKE fradrag for arbejdsløn til installation og udskiftning af el-radiator.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Opvarmning – fjernvarme, oliefyr, pillefyr, gasfyr, olietank mv.

 • Installation af fjernvarme, herunder stikledning.Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Udskiftning af gasfyr og kedel
 • Der er ikke fradrag for demontering af oliefyr, olietank, pillefyr, biokedelanlæg, biomassefyr og fastbrændselskedel.

Vandvarmer

 • Der er kun fradrag for vandvarmer i forbindelse med installation af kedler, eksempelvis naturgaskedler.
 • Der er ikke fradrag for el-vandvarmer.

Varmtvandsbeholder

 • Reparation eller udskiftning af varmtvandsbeholder, der opvarmes af fjernvarme, gas eller jordvarme.
 • Der er IKKE fradrag for reparation eller udskiftning af varmtvandsbeholder, der opvarmes af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Varmeveksler

Der gælder samme regler for varmeveksler som for varmtvandsbeholder. Fradragsretten afhænger af det anlæg, som varmeveksleren er tilkoblet.

Ekspansionsbeholder

 • Fradrag for reparation eller udskiftning afhænger, hvis selve varmeanlægget er omfattet.
 • Der er IKKE fradrag for reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation

 • Betegnelsen ventilation skal forstås som noget, der ventilerer det meste af huset – fx et Genvex- eller Nilan-anlæg. Disse anlæg kan kombinere varme og ventilation af huset.
 • Der er IKKE fradrag for emhætte i køkkenet eller ventilator på badeværelset.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn

 • Alt arbejde vedrørende kloak på egen grund, fx udskiftning af kloakrør og rottespærre. Der er IKKE fradrag for kloakinspektion.
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner.

Radonsikring

 • Radonudsugning.
 • Tætning af revner og radonmembran, hvis radonsikringen kan dokumenteres af et firma.
 • Epoxy maling, hvis hovedformålet er at holde radon ude.
 • Der er IKKE fradrag for lægning af gulvbrædder, vinyl, fliser eller andet gulv oven på membranen.

Tilslutning til bredbånd

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm

 • Installation af tyverialarm.

Hvad kan du ikke længere få fradrag for i 2018 og frem?

Mange af de samme ting, du har kunnet få fradrag for i 2016 og 2017, bliver videreført. Men det bliver ikke længere muligt at få fradrag for:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly.

Til gengæld gives der fra 2018 og frem fradrag for installation af tyverialarm.

Hvad koster BoligJobordningen om året?

BoligJobordningen forventes at koste staten omkring 455 millioner kr. i 2018 og 445 millioner kr. fra 2019 og frem. Derudover administrationsomkostninger på 2,9-6,5 millioner kr. årligt.

Skatteministeriet oplyser, at hvis man tæller alle fradragene i ordningens levetid sammen, så har danskerne rundt regnet fået 11 mia. kr. i fradrag for udgifter til håndværks- og serviceydelser foretaget i hjemmet. Skatteværdien af det samlede fradragsbeløb er knap 3,2 mia. kr. Efter tilbageløb af moms og afgifter samt ændret adfærd skønnes BoligJobordningen at have kostet statskassen ca. 2,1 mia. kr. i 2015-2017.

Guide: Sådan indberetter du dine udgifter til SKAT

 • Log på TastSelv Borger med Nem-ID eller TastSelv-kode.
 • Vælg "Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet" og klik på lommeregneren ved rubrik 460, der ligger under "Ligningsmæssige fradrag".
 • Vælg den type bolig, hvori du har fået udført arbejdet.
 • Vælg typen af arbejde, du har fået udført.
 • Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet. Evt. kun CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.
 • Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 • Indtast betalingsdato.
 • Læs betingelserne for fradrag og markér, at du opfylder dem.
 • Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.
 • Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side kommer frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.
 • Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning hvis du skal indtaste flere betalinger.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Læs mere om registrering af dit fradrag her.

BoligJobordning: Krav til leverandører

Krav til private leverandører

Det er udelukkende serviceopgaver i hjemmet, som du kan benytte private leverandører og privatpersoner til for at få fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Personen er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. Ved sommerhuse gælder den regel, at personen ikke til dagligt må dele bopæl med ejeren af det sommerhus, hvor arbejdet udføres.
 • Få personen til at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du, at personen lever op til kravene. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Der gives ikke fradrag for betaling med kontanter eller check.

Krav til virksomheder

Vær opmærksom på følgende, når du hyrer en virksomhed til en opgave, du ønsker håndværkerfradrag for:

 • At virksomheden er momsregistreret.
 • Er det en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den desuden være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT).
 • Få dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt. 
 • Betal regningen elektronisk - ikke med kontanter eller check.