Håndværkerfradrag og servicefradrag i 2022

Håndværkerfradraget afskaffes pr. 1. april 2022. Det har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne besluttet som del af "Aftale om finansloven for 2022".

Håndværkerfradraget er den del af BoligJobordningen, hvor du kan få fradrag for håndværksydelser.

Til gengæld bibeholdes servicefradraget, hvor du kan få fradrag for fx rengøring og havearbejde.

I 2021 har servicefradraget været firdoblet til 50.000 kr., mens håndværkerfradraget har været fordoblet til 25.000 kr.

I 2022 kommer fradragene tilbage i 'normalt' leje. Servicefradraget bliver på 6.400 kr., mens håndværkerfradraget bliver på 12.900 kr., indtil det altså skrottes pr. 1. april 2022.

Hvis du vil bruge håndværkerfradraget i 2022, skal arbejdet som udgangspunkt være udført senest den 31. marts 2022 for at få fradrag, mens regningen for arbejdet som udgangspunkt skal være betalt senest den 31. maj 2022.

I 2021 er det muligt at få langt højere fradrag via BoligJob-ordningen.

Det er de samme ydelser, du kan få fradrag for som i 2020, men håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kr. til 25.000 kr. pr. person, mens fradraget for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning og visse typer af havearbejde firdobles fra 6.200 kr. til 25.000 kr.

Fradrag for håndværkerydelser og serviceydelser

Med BoligJob-ordningen for 2021 kan du få fradrag for to slags ydelser:

 1. Håndværksydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Serviceydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

Se hele listen af ydelser herunder.

I alt kan der altså fradrages 50.000 kr. pr. person pr. år i 2021. Samtidig blev skatteværdien for servicefradraget hævet fra 27 % til 35 %.

I 2022 er det samlede beløb for håndværker- og servicefradrag 19.300 kr. Den gennemsnitlige skatteværdi af fradraget udgør 25,6 procent i 2021 inklusive kirkeskat.

Vil du vide mere om håndværkerfradraget – fx, hvem der kan få det, hvornår du indberetter det, og hvordan du beregner, hvad du får, så brug linket herunder.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2021 få fradrag for op til 25.000 kr. for både håndværkerydelser (12.500 i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). I 2022 kan man få fradrag på 12.900 kr. for håndværksydelser og 6.400 kr. for serviceydelser. Beløbene overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse

 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for servicefradrag.

 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.

 • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 for håndværkerydelser (12.500 kr. i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020).

 • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Beregn dit håndværkerfradrag for 2021

Se betingelser og beregnerens forudsætninger

 • Priserne kan være meget forskellige afhængige af bl.a. boligen, og hvor du bor i landet. Alle priser er inkl. moms. I forbindelse med fx faskiner, ventilation m.m. er udgangspunktet for beregningerne et almindeligt etplanshus på 140 m2
 • Denne beregner er til fradraget for klimasikring og energirenovering, hvor du højst kan få 25.000 kr. i fradrag pr. person over 18 år pr. år. Du kan også få op til 25.000 kr. i fradrag for serviceydelser som vinduespudsning og rengøring, men det er ikke med i denne beregner
 • Skatteværdien af håndværkerfradraget er sat til ca. 26 procent
 • Du skal kun udfylde antal personer, opgavetype og antal/størrelse - så beregnes pris, arbejdsløn og fradrag
 • Følgende ting, som det også er muligt at få håndværkerfradrag for, er af forskellige årsager ikke med i beregneren: Vejrkompenseringsanlæg, husstandsvindmøller.

Betingelser

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 25.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så indtaste hver jeres andel i jeres årsopgørelse
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren
 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 25.000 kr.

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2021 og 2022?

Her kan du se listen over ting, du kan få fradrag for i 2018, 2019, 2020 og 2021. Meget tyder på, at du kan få fradrag for de samme ting som de foregående år, men det er dog ikke endelig bekræftet. Håndværkerfradraget er dog kun gældende til 1. april 2022.

For at få håndværkerfradrag i 2022 skal arbejdet som udgangspunkt være udført senest den 31. marts 2022, mens regningen for arbejdet som udgangspunkt skal være betalt senest den 31. maj 2022.

1. Serviceydelser

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag).

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

2. Håndværksydelser (gælder kun til 1. april 2022)

Energibesparelser - fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre m.m.

Isolering af tag, fx:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer.

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre).

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer).

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning - fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning.

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Klimasikring - fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner.

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser - fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt).

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet).

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning.

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

BoligJobordning: Krav til leverandører

Krav til private leverandører

Det er udelukkende serviceopgaver i hjemmet, som du kan benytte private leverandører og privatpersoner til for at få fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Personen er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. Ved sommerhuse gælder den regel, at personen ikke til dagligt må dele bopæl med ejeren af det sommerhus, hvor arbejdet udføres.
 • Få personen til at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du, at personen lever op til kravene. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Der gives ikke fradrag for betaling med kontanter eller check.

Krav til virksomheder

Vær opmærksom på følgende, når du hyrer en virksomhed til en opgave, du ønsker håndværkerfradrag for:

 • At virksomheden er momsregistreret.
 • Er det en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den desuden være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT).
 • Få dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt. 
 • Betal regningen elektronisk - ikke med kontanter eller check.