Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022, men servicefradraget lever videre som den eneste del af BoligJobordningen.

Med servicefradraget kan du få fradrag for arbejdsløn til serviceydelser – fx, hvis du hyrer andre til rengøring, børnepasning og havearbejde.

Du kan få servicefradrag, uanset om du bor i eget hus eller lejlighed eller bor i en andelsbolig eller en lejebolig. Læs mere om servicefradrag for lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder på skat.dk.

Hvor meget er servicefradraget i 2024?

Servicefradraget er fra 2024 og frem hævet med 5.000 kr., så det er i 2024 er på 11.900 kr. pr. person (6.600 kr. i 2023). Det blev aftalt i Finansloven for 2024.

Det fremgår endnu ikke af Skats hjemmeside, at servicefradraget er blevet forhøjet i 2024. Det sker først, når Ligningslovens regler om servicefradrag bliver ændret. Tidligere er lignende ændringer blev indført med tilbagevirkende kraft, og Skattestyrelsen forventer da også, at det forhøjede fradrag vil gælde for hele 2024. 

Servicefradragets værdi er ca. 26 procent i både 2023 og 2024. Det betyder, at du sparer ca. 260 kr. i skat, hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse.

Betingelser for at få servicefradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2024 få 11.900 kr. i fradrag for arbejdsløn til serviceydelser (6.600 kr.  i 2023). Beløbene overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelsen.

 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk (fx med dankort, MobilePay eller netbank), enten til leverandøren af arbejdet, eller til den i husstanden, som har betalt leverandøren.

 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

 • Du kan godt få servicefradrag for både din helårsbolig og din fritidsbolig, men du kan højst få et samlet fradrag på 11.900 kr. pr. person i 2024. Det er kun ejeren/ejerne af fritidshuset, der kan få fradrag. I en fritidsbolig (sommerhus) gælder fradraget ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere om servicefradrag for sommerhuse hos Skat

 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, hvis du har modtaget tilskud til det i andre offentlige støtteordninger.

 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der udføres af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (arbejde udført i 2023 skal altså betales senest 28. februar 2024).

Hvad kan du få servicefradrag for i 2023 og 2024?

Her kan du se listen over ting, du kan få fradrag for i 2023 og 2024.

Serviceydelser

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet. Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag).

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag for udgifter til enkeltstående havearbejder som anlæg af ny græsplæne, terrasse og belægningsarbejde. Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

BoligJobordning: Krav til leverandører af serviceydelser

Krav til private leverandører

Det er udelukkende serviceopgaver i hjemmet, som du kan benytte private leverandører og privatpersoner til for at få fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Personen er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. Ved sommerhuse gælder den regel, at personen ikke til dagligt må dele bopæl med ejeren af det sommerhus, hvor arbejdet udføres.
 • Få personen til at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du, at personen lever op til kravene. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Der gives ikke fradrag for betaling med kontanter eller check.

Læs mere om regler og krav til privatpersoner, der udfører serviceydelser hos Skat

Krav til virksomheder

Vær opmærksom på følgende, når du hyrer en virksomhed til en opgave, du ønsker håndværkerfradrag for:

 • At virksomheden er momsregistreret.
 • Er det en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den desuden være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT).
 • Få dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt. 
 • Betal regningen elektronisk - ikke med kontanter eller check.