Hvad dækker din brandforsikringen af boligen?

  • Skader, der skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lign., nedstyrtning fra eller af fly i bygningen.
  • Huset, husets installationer, hårde hvidevarer og andet inventar, der er fastmonteret enten indvendigt eller udvendigt på huset.

Hvilke udgifter dækker din brandforsikringen ellers?

  • Udgifter til oprydning og til at fjerne de bygningsdele og materialer, der er beskadiget i en grad, så de ikke kan bruges igen.
  • Udgifter til at redde, hvad reddes kan, efter branden. Fx udgifter til at overdække taget, så der ikke kommer yderligere skader på huset.
  • Udgifter til at genhuse dig og din familie og til at opmagasinere dine ejendele, hvis huset er ubeboeligt i en periode. I dette beløb modregnes dine normale udgifter.
  • Udgifter til at gøre huset lovligt efter gældende regler. Hvis det oprindelige hus ikke ville være lovligt at bygge i dag, dækker forsikringen de merudgifter, der skal til, for at gøre huset lovligt. Det gælder dog kun, hvis du har søgt kommunen om disposition til at afvige fra de gældende regler, og den har givet dig afslag.

Hvad dækker din brandforsikringen af boligen ikke?

  • Indbo, der er brændt eller er blevet beskadiget ved brand eller ved brandslukning. Hvis dit indbo skal være dækket ved brand, skal du tegne en indboforsikring.
  • Svideskader og gnistskader på bygningen eller det faste inventar. Den dækker heller ikke sodskader, hvis de ikke kommer fra en ildebrand.

Du bør dog altid læse dine forsikringspapir grundigt igennem for at sikre dig, hvad din forsikring dækker, og hvad den ikke dækker.