En tilstandsrapport udarbejdes typisk i forbindelse med, at en bolig sættes til salg. Rapporten beskriver, hvilken tilstand huset har i forhold til andre boliger af samme type og alder, og giver dermed køber en indikation af, om der er fejl og mangler, som skal udbedres efter overtagelse.

Det er ikke lovpligtigt at lave en tilstandsrapport, men sammen med en elinstalliationsrapport er det er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring ved køb og salg af bolig.

I tilstandsrapporten noterer den bygningssagkyndige skader, tegn på skader og eventuelle ulovligheder. Der bruges en karakterskala, hvor huse i forskellige farver angiver, hvor alvorlige eventuelle skader er.

Karaktererne tager ikke hensyn til, hvad vil koste at få skaden udbedret. En kritisk skade (rødt hus) behøver ikke være dyr at få udbedret, ligesom en mindre alvorlig skade (gråt hus) kan være meget bekostelig at udbedre.  

Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig

Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der gennemgår huset. Der bliver ikke lavet såkaldte destruktive undersøgelser ved gennemgangen, hvor den byggesagkyndige fx slår hul i en væg eller tager et gulvbræt op. Den byggesagkyndige kan derfor kun beskrive synlige skader. 

Tilstandsrapporten betales af sælger

Det er sælger, der får lavet og betaler for tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten skal, sammen med elinstallationsrapporten, være lavet, inden man underskriver købsaftalen. De to rapporter danner nemlig tilsammen grundlag for ejerskifteforsikringen, som skal være tegnet, inden man underskriver købsaftalen.

Det er også sælger, der sørger for at indhente tilbud på en ejerskifteforsikring. Udgiften til ejerskifteforsikringen deles ligeligt mellem køber og sælger.

Tilstandsrapporten er en forudsætning for ejerskifteforsikring

I forbindelse med de fleste hushandler tegnes der en ejerskifteforsikring. Forsikringen kan imidlertid ikke tegnes, uden at der forudgående er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold, som er konstateret i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, uanset om det er en kritisk skade eller en mindre kritisk skade. Er en skade, fejl eller en mangel nævnt i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, kan man ikke få ejerskifteforsikringen til at dække skaden.  

Der er flere forskellige forhold, som har betydning for, hvordan man skal forstå rapporterne. Derfor er det en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvordan ejerskifteforsikringen er bygget op, og hvad den dækker.

Hvad er en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten er en fast partner til tilstandsrapporten, da den også er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Rapporten udarbejdes efter et el-eftersyn, som udføres af et autoriseret firma.  

Alle synlige elinstallationer tjekkes, og der laves stikprøvekontrol på stikkontakter, afbrydere og lampeudtag, hvor ledninger mv bag dækslet kontrolleres. Men som med tilstandsrapporten er rapporten ikke en garanti for, at der ikke er skjulte fejl.

Som ved tilstandsrapporten er der i elinstallationsrapporten et karaktersystem med forskellige ikoner.