Spørg Bolius

Hvad er et anneks - og betyder gammel Lokalplan at vi ikke kan bygge til?

Hej Bolius

Hvordan afgør man ud fra bygningsreglementet (BR18), om en påtænkt tilbygning til et sommerhus skal klassificeres som et anneks?

Det er interessant for os, fordi man for vores sommerhusområde på Samsø i 2018 har lavet en bestemmelse i lokalplanen om, at et anneks højest må være på 20 m2.

Den påtænkte tilbygning sammenbygges med det oprindelige hus i tagudhænget, så der er jo ikke tale om en fritliggende bygning, som I i jeres definition anfører, at anneks er karakteriseret ved at være. Det er ihht. gældende deklaration for området et krav, at et evt. udhus skal sammenbygges med hovedhuset, så det er slet ikke tilladt at opføre en fritliggende bygning.

Venlig hilsen Niels B

Hej Niels B

Anneks er ikke er byggeretsligt begreb, men betyder fritliggende bygning der hører til en anden bygning. Men nu ordet bruges ofte for supplerende værelse der er placeret i selvstændig bygning, særligt som supplerende værelse til et sommerhus.

Du skal være opmærksom på at når der er en Lokalplan for området, så er det de bestemmelser der er gældende. Det gælder også selv om det betyder yderligere begrænsning for hvad man må bygge på grunden, uanset hvad der fremgår af Bygningsreglementet. 
Derfor der kan der i særlige områder, og især sommerhusområder  være bestemmelser i Lokalplanen der betyder at der ikke er mulighed for at bygge anneks til beboelse på den konkrete grund. Eller bestemmelser der som du beskriver det betyder at der ikke er mulighed for at bygge til, også selvom sommerhuset efter nutidens målestok måske er meget lille.

Alle bestemmelserne i Lokalplanen gælder for den enkelte grund,  men dog kan der være være mulighed for at man kommunen kan få dispensation fra nogle punkter, til det ønskede anneks eller tilbygning. Man har mulighed for i de konkrete byggesager søge dispensation fra enkelte bestemmelser - men man har ikke  krav på det og det er altid den enkelte kommunes vurdering af de konkrete forhold og ansøgninger der er afgørende for om der kan gives den søgte dispensation.

Hvis der er bestemmelser i Lokalplanen der er uklare eller tvivl om hvad mere konkret betyder, skal i henvende jer til kommunen. For særligt  når det gælder ældre Lokalplaner eller fx Byplanvedtægter kan den nogle restriktioner eller bestemmelser umiddelbart forekomme uhensigtsmæssige eller uforståeligt set med nutidens øjne.
Men det er altid den enkelte kommunens vurdering af den konkrete sag i forhold til lokalplanens bestemmelser der er afgørende. Og bestemmelser i Lokalplanen er altid gældende indtil den ophæves og eventuelt afløses af en ny Lokalplan.
Læs mere her: Lokalplan

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden