Spørg Bolius

Hvilke regler for anneks ved sommehus var gældende i 1988

Hej Bolius

Hvilke regler for byggetilladelse til anneks i sommerhus var gældende i 1988?

Mvh

Torben K

Hej Torben K

Det var stort set  de samme bestemmelser om at der skal søges byggetilladelse som der er i det nuværende bygningsreglement

Du kan finde det bygningsreglement der var gældende i 88 her: Bygningsreglement for småhuse 85

I Kapitel 1 Administrative bestemmelser fremgår at der skal søges byggetilladelse til sommerhuse, også tilbygninger, og anden udvidelse af boligarealet  - stort samme bestemmelser som nu. 

i Kapitel 12 Sommerhuse, der starter på side 54 kan du læse bestemmelserne for sommerhuse. Du skal være opmærksom på at for anneks gælder de regler der gælder for resten af sommerhuset - da det jo egentlig er et værelse, altså en del af huset, der er placeret fritliggende.

Bestemmelserne for Sommerhuse er på mange områder de samme som i det nuværende Bygningsreglement, men der visse forskelle fx:

Bebyggelsesprocenten for sommerhusområder var på daværende tidspunkt 10 men er i nuværende bygningsreglement (BR18) 15. 

Krav om mindst 5 m afstand til skel,  er det sammen som nuværende Bygningsreglement (BR18)
Højdegrænseplan max højde 5 m også stort set det samme, dog med mindre forskelle fx i forhold til afstand til vejskel.

Der er i nuværende Bygningsreglement kommet yderligere krav til blandt andet indeklima, brandkrav og fx energikrav - der fremgår af BR18 Kapitel 11, Energiforbrug Sommerhuse §283

De energikrav krav indgik ikke i 88, nok fordi det dengang ikke var helt så almindeligt at varme op og bruge sommerhuset også om vinteren

Regler for skure og udhuse i sommerhusområder er også i store træk det samme nu som i 1988.

I praksis vil nogle af de bygninger der oprindeligt blev opført som skur udhus, med tiden være blevet indrettet så de har ændret anvendelse - fra skur/udhus til boliganvendelse/anneks - og det betyder at der så skal søges byggetilladelse/lovliggørelse.
Se mere her: Hytter og annekser

Men der kan være særlige forhold eller bestemmelser for kommunen, området eller grunden der har betydning i hver enkelt sag.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden