Spørg Bolius

Hvad er forskellen på boligareal og beboelsesareal?

Kan i forklare mig hvad forskellen er på boligarial og beboelsesarial? ( hvis der er nogen )
Kan brrutto etge arealer og birum indgå i beboelsesareal når de ikke op fylder lovens krav om lofthøjde

M.v.h. Jan

Kære Jan
Arealer kan opgøres på mange forskellige måder. Ved lejeboliger angives arealet efter bek. Nr. 311 ” Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler”, hvor selve boligen tillægges andele af adgangsarealer m.v. Det samme gør sig gældende ved beregning af BBR arealer på enhedsniveau (se BBR instruksen – ligger på nettet).
Spørgsmålet er helt afhængig af, hvornår boligen er etableret. I de gamle fiskerhuse er lofthøjden eksempelvis ofte meget begrænset, men det tæller stadig med som beboelsesareal. I de ældre bygningsreglementer var optaget bestemmelse om, at lofthøjden i nybyg skulle være mindst 2.3m over mindst 3.5m² gulvareal – i dag er bestemmelsen erstattet med en skønsmæssig vurdering idet ”En bolig skal være udformet på en sådan måde og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning, at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden