Hvad er gåsebiller, og hvordan lever de?

Gåsebiller er små, langhårede, højglanspolerede oldenborrer, der ligner små humlebier, og som lever af løvtræsblade. Gåsebillelarver lever derimod i og ernæres af græsrødder, især i sandet jord.

Derfor kan billerne udrette stor skade på din plæne i form af gulnede plamager og visnet græs.

Larverne findes i de øverste jordlag indtil oktober, hvor de graver sig ned for at overvintre. Forpupningen sker i april det følgende år, hvorefter billerne klækkes i maj.

Pas plænen og slip for biller

Ved at pleje din græsplæne kan du gøre forholdene sværere for gåsebiller. Tilfør årligt 1-2 cm topdressing (kompost).

Tiltræk fugle og slip for gåsebiller

Gåsebiller og larver ædes af fugle, spidsmus, pindsvin og ræve. Larverne ædes også af rovbiller, skolopendere, stære og kragefugle. Hvis du gerne vil tiltrække flere fugle til haven, gælder det om at indrette den varieret, fx med mange forskellige slags træer og buske.

Men det er også godt med høje træer, en åben græsplæne og bede med forskellige blomstrende planter og andre urter, der kan tiltrække insekter, som fuglene kan spise.

Sæt stærekasser op i foråret og håb på, at du kan tiltrække mange stære, der kan spise dine gåsebiller, eller håbe på, at de forsvinder af sig selv. Stære bygger rede i marts og april, så sæt stærekasserne op i god tid.