Hvad er en nem have?

Mange haveejere elsker deres have, men har ikke tid til at passe den. Derfor bliver haven måske anlagt lidt halvkedeligt, fx som en græsplæne omgivet af hække.

Men haven behøver ikke at være kedelig for at være nem at passe. Det kan sagtens lade sig gøre at få en mere spændende, smuk og blomstrende have med dufte, farver og oplevelser året rundt, selvom du ikke har ret meget tid til havearbejde.

Vær dog opmærksom på, at der ligger en del arbejde i at omlægge haven, medmindre du overlader arbejdet til en anlægsgartner.

Græsplæner tager tid

Det er en udbredt misforståelse, at en græsplæne er nem at passe. En græsplæne skal slås ca. 26 gange om året, og det tager måske en time hver gang. Dertil kommer den tid, det tager at stikke kanterne, fjerne mos og andet ukrudt, gøde og vande.

Du kan nå langt ved at bruge den samme tid på at passe andre typer bede. Samtidig får du en have med meget mere variation end en græsplæne kan byde på.

Accepter ukrudtet

Hvis du vil have en nem have, handler det også om at acceptere, at der vokser bellis og mos i græsplænen, eller skvalderkål og brændenælder mellem buskene bagest i haven. Det gælder i høj grad om at finde den rette balance og om at acceptere havens tilstand.

Hvis du lægger dig i hængekøjen og ingenting gør i haven, vil den gro til - først i ukrudt og siden i krat, og til sidst vil haven springe i skov. For at blive en glad og tilfreds haveejer gælder det om at finde netop den balance mellem kultur og natur i haven, som passer til dine ønsker og drømme for haven - og ikke mindst til din tid og lyst til havearbejde.

Opskriften på en nem have

 • Del haven op i områder med forskellige krav til pasning og prioriter herefter.
 • Lav barrierer for ukrudtet med enten en bunddækkende plante eller en kantafgrænsning.
 • Anlæg flere små bede i stedet for ét stort, de er nemmere at overskue og nemmere at vedligeholde.
 • Plant mange planter af samme slags, for at gøre pleje og vedligehold nemmere.
 • Læg kantfliser omkring græsplænen, for at styre den og undgå at skulle stikke kanter.
 • Dæk jorden i bedene med flis el.lign. for at hæmme ukrudt.
 • Plant bunddækkende stauder, der kan holde ukrudtet borte.
 • Vælg nemme planter med et lavt plejeniveau.
 • Gør haven tiltrækkende for fugle, pindsvin og andre nyttedyr, ved at lade dele af haven være lidt mere vild.

Sådan indretter du haven, så den er nem at passe

Hvis du vil have en nem have, er det en god idé at dele haven op i områder med forskellige plejekrav. Så kan du koncentrere arbejdsindsatsen de steder i haven, hvor du kommer mest, fx ved terrassen.

Tættest ved terrassen og huset kan du fx anlægge et mindre bed med små buske, stauder og krydderurter, som kræver lidt ekstra lugning. Eller et bed med roser, som kræver ekstra pasning i form af gødning, vanding og beskæring. Det er en god ide, at dette bed varierer i beplantningen, således at der er blomster over en lang periode, eller at den valgte beplantning har en lang blomstringsperiode.

Længere ude i haven kan du stort set lade den passe sig selv. Her er det i orden, at der vokser lidt skvalderkål og brændenælder mellem buske og træer. Det kan endda have den sidegevinst, at du tiltrækker pindsvin, sommerfugle og andet dyreliv til haven.

Lav barrierer for ukrudtet

Pæn have på den nemme måde

Når blot du sørger for at klippe hækken, slå græsset og stikke græskanterne af langs bedene, vil haven se velplejet ud - også selvom der er ukrudt i bedene.

Det er en god idé at afgrænse det vilde område af haven fra den mere velpassede med en stribe græs på mindst 1 meter, som klippes en gang om ugen. Så behøver du ikke være bange for, at skvalderkålen breder sig til resten af haven.

En græsbarriere er også en god idé, hvis du vil forhindre naboens skvalderkål i at brede sig ind i din have.

Du kan også dele haven op med klippede eller uklippede hække. Så bliver det samtidig mere spændende at gå rundt og opleve de forskellige rum i haven.

Anlæg små bede i stedet for store

Når du skal på havearbejde, er det godt at kunne tage et bed ad gangen. Hvis hvert bed ikke er større, end at du kan nå at luge det på en halv times tid, bliver arbejdet langt mere overskueligt og tilfredsstillende. 
Det er drænende for glæden ved havearbejdet, hvis bedet er så stort, at det når at gro til i ukrudt igen, før du er nået hele vejen igennem med lugningen.

Plant mange planter af samme slags

Hvis du planter mange planter af samme slags i et bed, opnår du to fordele. For det første slipper du for at skulle begrænse væksten af kraftigt voksende planter, der breder sig på bekostning af mere langsomt voksende naboplanter. For det andet får du en ensartet flade, som giver ro og harmoni i haven.

Alt for store ensartede områder med samme plante kan dog også blive lidt kedeligt, så det gælder om at finde en god balance mellem ro og variation.

Læg kantfliser omkring græsplænen

Hvis du gerne vil have en græsplæne til solbadning og fodbold, kan du gøre pasningen lettere ved at lægge en kant af fliser eller en flisesti rundt langs de bede, der støder op til plænen. Så kan du køre plæneklipperens ene hjul på flisekanten og slå græskanten ind mod bedet samtidig med resten af plænen.

Derved sparer du turen med græstrimmeren efter hver græsslåning og kan nøjes med at rette græskanterne af langs flisekanten én eller to gange om året.

Sådan begrænser du ukrudt i bedene

Det er især arbejdet med at luge ukrudt, der kan tage pippet fra travle haveejere. Derfor handler det at anlægge en nem have i høj grad om at begrænse ukrudtets muligheder for at gro i haven.

Du kan begrænse ukrudtet i bedene ved at dække jorden, så der ikke bliver plads og lys til, at ukrudtsfrøene kan spire. Du kan dække jorden på flere forskellige måder, fx med:

 • Barkflis/træflis
 • Terrasser/belægninger
 • Bunddækkende planter
 • Kakaoskaller

Bunddække af flis

Hvis du dækker jorden under træer og buske med barkflis, får ukrudtsfrøene ikke lys nok til at spire. Der skal et lag på mindst 12 cm til.

Du kan også bruge træflis, der dog i begyndelsen er mindre kønt på grund af sin lyse farve.

Det er vigtigt, at jorden er fri for flerårigt ukrudt, som fx skvalderkål og padderok, før du lægger flisen på. Det flerårige ukrudt kan nemlig godt vokse op gennem bunddækket.

Du kan også vælge at lægge et lag våde aviser eller fiberdug under flisen. Læg aviserne/dugen helt tæt op ad buskene eller træernes stammer, da det flerårige ukrudt ellers vil vokse igennem der.

Terrasser

I en mindre have kan det lette pasningen, hvis du nedlægger græsplænen og i stedet dækker en del af jorden med terrasse med fast belægning af fliser.

Haven bliver mest spændende, hvis den er varieret. Du kan fx anlægge haven med flere terrasser med stier imellem og omgivet af bede med et tæppe af bunddækkende stauder og buske samt evt. lidt græsplæne.

Sådan anlægger du et bed med bunddækkende planter

At plante bunddækkende blomstrende planter, buske eller klatreplanter i bedene er også en rigtig god idé, hvis du vil begrænse ukrudtet. Planterne vil ikke blot dække jorden, men samtidig gøre haven spændende og afvekslende.

Bunddækkende stauder

Bunddækkende, urteagtige planter (stauder) kan i løbet af en sæson eller to danne et tæt tæppe af blade i bedet. Det er bedst at vælge bunddækkende stauder med store blade som fx kæmpe stenbræk, løvefod eller hosta. Men der er mange flere forskellige stauder at vælge imellem på planteskolen.

Planterne plantes i forbandt, dvs. forskudt for hinanden. Dermed vokser de hurtigere sammen til et tæppe.

Hvis du planter 6-9 planter pr. kvadratmeter om foråret, vil bedet lukke sammen i løbet af et par sæsoner, så der ikke er ret meget plads til ukrudt. Som regel koster bunddækkende stauder ca. 20-40 kr. pr. plante. Da der normalt skal plantes mellem 6 og 9 planter pr. kvadratmeter, bliver prisen altså et sted mellem 120 og 360 kr. pr. kvadratmeter.

Det kan betale sig at holde øje med gode tilbud fra planteskolerne. Ellers kan du sikkert forhandle dig til en god pris, hvis du køber stort ind.

Hvis du har tålmodighed, kan du også nemt selv lave flere planter. Det går nærmest af sig selv. Allerede efter en eller to sæsoner vil stauderne være vokset så meget, at du kan dele dem, og på den måde få flere planter, som du kan plante i nye bede. Dette gøres bedst om efteråret.

Bunddækkende buske og slyngplanter

Også krybende buske og klatreplanter kan bruges til at dække jorden i bedene og under større buske og træer.

Planterne skal typisk plantes med 60-70 cm mellem hver plante. Der går typisk et par planter pr. kvadratmeter. Prisen varierer meget afhængigt af hvilken type plante, der er tale om - normalt fra ca. 50 til 300 kr. pr. plante.

Fjern flerårigt ukrudt, før du planter

Det er vigtigt at rense bedet for flerårigt ukrudt som mælkebøtter, skvalderkål og kvikgræs, inden du planter bunddækkende planter.

Den første sæson er det nødvendigt at luge mellem de nyplantede planter. Men herefter kan du nøjes med at gå en rundtur et par gange i løbet af foråret og sommeren og fjerne det ukrudt, der er dukket op mellem planterne. Husk at få planternes rødder med op, ellers skyder de bare på ny.

Sådan tiltrækker du nyttedyr til haven

Pindsvin, frøer, fugle og insekter som svirrefluer og mariehøns, er nyttige at have i den nemme have.

De spiser en masse af de skadedyr, som du ellers skulle bekæmpe på anden vis, fx ved at klippe angrebne blade af eller sprøjte med vand eller insektsæbe.

I en gammel, tilgroet have med kvas, kompostbunke og mange forskellige planter er der gode levevilkår for mange dyr, insekter og fugle.

Så det er en god idé ikke at rydde for grundigt op i haven, og at frede et vildt område eller hjørne, hvor der er plads til lidt højt græs, brændenælder og en bunke kvas, hvor gærdesmutten og pindsvinet kan skjule sig.

Det er også en god idé at sætte fuglekasser op, så fuglene kan finde plads til at yngle i haven. En musvitfamilie fanger mange tusinde insektlarver og andre smådyr, mens de opfostrer et kuld unger. Hvis du har stære i haven, kan du glæde dig over, at de spiser mange af de stankelben og gåsebiller, der ellers kan ødelægge græsplænen.

Med et lidt vildt område i haven kan du også tiltrække mange af dræbersneglenes naturlige fjender: pindsvin, biller, sankthansorme, frøer og vinbjergsnegle.