Hvad er en nem plante?

I en nem have er der brug for sunde og robuste planter. Det vil sige planter der:

 • klarer sig fint i almindelig dansk havejord.
 • klarer de danske vejrforhold uden at skulle dækkes om vinteren.
 • ikke så let bliver angrebet af svampesygdomme og andre dårligdomme.
 • ikke kræver så meget omsorg i form af gødning, vanding, omplantning, opbinding eller beskæring.

Det kan variere, hvad der er en nem plante, alt efter hvor planten skal vokse. I et klassisk staudebed, dvs. et bed med flerårige blomsterplanter, er en nem plante én, der kan vokse det samme sted i mange år uden at skulle deles og plantes om.

I et bed med bunddækkende planter stilles lidt andre krav til en nem plante. Her skal planten især være god til at dække jorden, så der ikke er plads til ukrudt. Nemme bunddækkende stauder er planter, der har store blade, som dækker jorden godt, eller som breder sig hurtigt og lukker bedet til, så der ikke er bar jord.

Hvis en plante skal være nem, må du også tage hensyn til, om vækstforholdene på stedet passer til den valgte plante. Du kan fx vælge en plante, der kan trives i skygge til det skyggefulde bed.

Nemme, bunddækkende stauder

Stauder er flerårige, urteagtige planter, der kommer igen år efter år. Mange af stauderne visner ned om efteråret, men en del har stedsegrønne blade, der kan pynte i haven om vinteren.

Bunddækkende stauder er ikke kun praktiske, fordi de dækker jorden, så der ikke er plads til ukrudt. De giver samtidig farver og oplevelser i haven. De bunddækkende stauder er også fine til at dække jorden under buske og træer.

Det er vigtigt at luge, så jorden er fri for flerårigt ukrudt som skvalderkål, padderok og havepest, før du planter de bunddækkende stauder. Ellers vil ukrudtet trænge op gennem de bunddækkende stauder, og så bliver det besværligt at passe bedet. Når de bunddækkende planter har haft en sæson eller to til at vokse til, skal der ikke meget lugearbejde til for at holde bedet ukrudtsfrit.

10 bunddækkende stauder til en nem have

 • Stedsegrøn Bispehue (Epimedium perralderianum): 30-40 cm, gule, røde eller hvide blomster i maj, stedsegrønne blade, halvskygge til skygge, 9 pr. kvadratmeter.
 • Funkia (Hosta): 20-60 cm, hvide eller blå blomster i juli til august, store blade, nogle varianter har hvide eller gule kanter, sol til skygge, 6-9 pr. kvadratmeter.
 • Gul lærkespore (Corydalis lutea): 20-40 cm, gule blomster i maj til november, sol til skygge, 6 pr. kvadratmeter.
 • Kæmpe stenbræk (Bergenia cordifolia): 30-40 cm, rosa blomster i april til maj, store stedsegrønne blade, sol til skygge, 7 pr. kvadratmeter.
 • Kærmindesøster (Brunnera macrophylla): 40 cm, himmelblå blomster i april til juni, store blade, sol til halvskygge, 4 pr. kvadratmeter.
 • Lungeurt (Pulmonaria): 30 cm, rosa til blå blomster i april til maj, nogle har blade med hvide pletter, sol til skygge, 6 pr. kvadratmeter.
 • Løvefod (Alchemilla mollis): 30-40 cm, gulgrønne blomster i juni til juli, store blade, sol til skygge, 6 pr. kvadratmeter.
 • Skovjordbær (Fragaria vesca): 15-30 cm, hvide blomster med gult øje i juni til oktober, små jordbær, stedsegrønne blade, sol til halvskygge, 9 pr. kvadratmeter.
 • Storkenæb (Geranium): 25-60 cm, blå, hvide eller rosa blomster i juni til august, sol til skygge, 4-9 pr. kvadratmeter.
 • Vårkærminde (Omphalodes verna): 15-20 cm, himmelblå eller hvide blomster i maj, vintergrønne blade, sol til skygge, 9 pr. kvadratmeter.

  Nemme stauder, der kan konkurrere med ukrudtet

  Er haven først groet til i flerårigt ukrudt som skvalderkål og kvikgræs, er det et kæmpe arbejde at udrydde det. Hvis ukrudtet vokser inde under buske, er opgaven næsten umulig. 

  I stedet for at udrydde ukrudtet kan du vælge at plante stauder, som kan klare konkurrencen fra ukrudtet.

  Det er vigtigt at give planterne en chance for at etablere sig i ro og fred. Det kan du gøre på følgende måde:

  • Grav et stort hul.
  • Dæk hullets sider med et tykt lag aviser, som hindrer ukrudtsplanter i at trænge sig ind på stauden de første par år.
  • Fyld derefter hullet med ukrudtsfri jord.
  • Dæk til sidst jorden omkring den nye plante med aviser og ren jord.

  10 stauder, der kan konkurrere med skvalderkål og andet ukrudt

  • Fjerbusk (Aruncus dioicus): 120-180 cm, cremehvide blomster i maj til juni, sol til skygge.
  • Fredløs (Lysimachia punctata): 60-100 cm, gule blomster i juni til juli, sol til halvskygge.
  • Hjortetrøst (Eupatorium fistulosum): 120-200 cm, rosa eller hvide blomster i august til oktober, sol til skygge.
  • Høstanemone (Anemone hupehensis): 50-100 cm, hvide eller rosa blomster i august til oktober, sol til halvskygge.
  • Lupin (Lupinus): 70-100 cm, blå eller rosa blomster i juni til august, sol til halvskygge.
  • Løvefod (Alchemilla mollis): 30-40 cm, gulgrønne blomster i juni til juli, store blade, sol til skygge.
  • Silkepæon (Paeonia lactiflora): 80 cm, hvide, rosa eller gule blomster i juni til juli, sol til halvskygge.
  • Stormhat (Aconitum): 100-180 cm, blå eller hvide blomster i juli til oktober, sol til halvskygge. (giftig)
  • Stor storkenæb (Geranium x magnificum): 40-60 cm, violette blomster i juni til juli, sol til skygge.
  • Sæbeurt (Saponaria officinalis): 60-80 cm, sart rosa blomster fra august til september, sol til halvskygge.

  Nemme planter til et staudebed

  Et klassisk staudebed er ikke helt så let at holde som et bed med bunddækkende stauder. Det kan kræve lidt ekstra arbejde med at luge, og nogle af planterne skal som regel også deles med års mellemrum.

  De fleste af planterne på listen kan dog vokse samme sted i mange år uden at skulle deles eller plantes om.

  Et staudebed giver haven frodighed og farver, så det er måske værd at overveje på trods af den ekstra arbejdsindsats. Staudebedet kan fx anlægges i nærheden af terrassen, hvor du kommer ofte. Så bliver det lettere at luge lidt ukrudt ind imellem, og du kan have stor fornøjelse af at nyde blomsterne på tæt hold.

  Bedet bliver nemmest at passe - og også kønnest - hvis du planter flere af den samme slags stauder sammen (minimum 3-5 stk.), så de danner en gruppe, der hurtigt lukker jorden til.

  Hvis du planter lave bunddækkende stauder langs bedets kanter og mellem de højere stauder, vil det begrænse ukrudtet i bedet, indtil stauderne selv vokser sammen og lukker bedet. Du kan fx plante lammeøre (Stachys byzantina 'Silver Carpet') eller guldjordbær (Waldsteinea ternata).

  10 planter til et nemt staudebed

  • Asters (Aster amellus): 40-80 cm, violette eller rosa blomster i august til oktober, sol, 6 pr. kvadratmeter.
  • Fingerbøl (Digitalis purpurea): 100 cm, rosa, abrikos eller hvide blomster i juni til juli, sol til halvskygge, 6 pr. kvadratmeter.
  • Forårsvortemælk (Euphorbia polycroma): 30-50 cm, gule blomster i maj til juni, sol til halvskygge, 4 pr. kvadratmeter.
  • Høstanemone (Anemone hupehensis): 50-100 cm, hvide eller rosa blomster i august til oktober, sol til halvskygge, 4 pr. kvadratmeter.
  • Julerose (Helleborus): 30 cm, hvide eller rosa blomster i perioden fra december til maj, halvskygge til skygge, 9 pr. kvadratmeter.
  • Lavendel (Lavandula angustifolia): 30-50 cm, violette eller rosa blomster i juli til august, sol, 7 pr. kvadratmeter.
  • Løvefod (Alchemilla mollis): 30-40 cm, gulgrønne blomster i juni til juli, sol til skygge, 6 pr. kvadratmeter.
  • Silkepæon (Paeonia lactiflora): 80 cm, hvide, rosa eller gule blomster i juni til juli, sol til halvskygge, 3 pr. kvadratmeter.
  • Staudesalvie (Salvia nemorosa): 40-70 cm, violette eller rosa blomster i juni til september, sol, 7 pr. kvadratmeter.
  • Storkenæb (Geranium): 25-60 cm, blå, hvide eller rosa blomster i juni til august, sol til skygge, 4-9 pr. kvadratmeter.

    Se hvordan du køber sunde planter

    Planter til en nem blomstereng

    Mange haveejere drømmer om en vild blomstereng med valmuer, margeritter og blå kornblomster. Men den slags blomstereng kan være svær at få til at lykkes i en almindelig have. De smukke, vilde engplanter bliver nemlig hurtigt udkonkurreret af bl.a. tidsler og gråbynke, som trives godt i den næringsrige havejord. 

    En lettere løsning er at anlægge en "blomstereng" med græsser og robuste, blomstrende haveplanter, som kan lide at vokse i græs i almindelig havejord.

    10 nemme stauder, der kan vokse i græs

    • Akeleje (Aquilegia vulgaris) - 40-80 cm, blå, rosa eller hvide blomster i juni til juli, sol til halvskygge.
    • Fingerbøl (Digitalis purpurea) - op til 100 cm, rosa eller hvide blomster i juni til juli, sol til halvskygge.
    • Fredløs (Lysimachia punctata) - 60-100 cm, gule blomster i juni til juli, sol til halvskygge.
    • Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare) - 60-100 cm, hvide blomster med gul midte i juni til september, sol.
    • Klokkeblomst (Campanula) - 40-100 cm, blå eller hvide blomster fra juni til juli, sol til halvskygge.
    • Kællingetand (Lotus corniculatus) - 10-40 cm, gule blomster i maj til august, sol.
    • Potentil (Potentilla) - 15-20 cm, hvide eller gule blomster i maj til juni, sol til halvskygge.
    • Røllike (Achillea) - 60-90 cm, hvide, gule, orange eller rosa blomster i juni til august, sol.
    • Storkenæb (Geranium) - 25-60 cm, violette, hvide eller rosa blomster i juni til august, sol til skygge.
    • Vild merian (Origanum vulgare) - 20-60 cm, rosa blomster i juli til september, sol.  

     Nemme løgplanter

     Løgplanter er planter, der har et løg eller en knold i stedet for en rod. Løgplanter er nogle af de nemmeste planter, du kan have i din have.

     Når først løgene er lagt, kommer de igen år efter år, uden at du behøver at røre en finger. I hvert fald hvis du vælger den rigtige slags løgplanter. Nogle af de mere forædlede typer af bl.a. tulipaner har det med at forsvinde efter nogle få sæsoner.

     Løgplanterne kan både lægges i bede mellem stauder eller under træer og buske, og de kan også lægges i græsplænen. Men så må græsset først slås, når løgenes blade er visnet ned hen ad forsommeren.

     Løgene skal lægges om efteråret, bedst i perioden fra oktober til november. Når løgplanterne er færdige med at blomstre, skal bladene have lov til at visne ned i fred. Men du må gerne fjerne den visne blomst.

     Vær opmærksom på, at arter af Scilla har det med at brede sig og derfor især egner sig, hvis du ønsker en vild have. Er du derimod til mere stringente bede, vil Scillaer ikke være det oplagte valg.

     10 nemme løgplanter, som kommer igen år efter år

     • Erantis (Eranthis hyemalis) - 10 cm, gule blomster fra først i februar, sol til skygge.
     • Krokus (Crocus vernus) - 15 cm, gule, hvide eller lilla blomster fra februar til april, sol til let skygge.
     • Lilje (Lilium) - 100-150 cm, mange farver, fra juni til september, sol.
     • Prydløg (Allium aflatunense) - 100 cm, rødviolette blomster fra maj til juni, sol.
     • Påskelilje (Narcissus) - 15-50 cm, gule, hvide eller orange blomster fra april til maj, sol til halvskygge.
     • Russisk scilla (Scilla sibirica) - 10-15 cm, blå blomster i april, sol til skygge.
     • Snepryd (Chionodoxa luciliae) - 15 cm, lyseblå blomst med hvid midte fra april til maj, sol til halvskygge.
     • Spansk scilla (Hyacinthoides) - 25-30 cm, hvide, rosa eller lilla blomster fra maj til juni, sol til skygge.
     • Tulipan (Tulipa) - 20-60 cm, mange farver, fra marts til april, sol til halvskygge.
     • Vintergæk (Galanthus) - 15 cm, hvide blomster fra februar til april, sol til skygge.

     Roser til en nem have

     Du kan godt have roser i en nem have, hvis du vælger de rette sorter.

     Det kan fx være de vilde roser, der kun blomstrer én gang. De kræver ikke så megen pleje som de roser, der skal have energi til at blomstre flere gange i løbet af sommeren.

     I listen er dog også medtaget en del nyere sorter med længere blomstringstid. De er sunde og hårdføre og kan plantes i en nem have, hvis du er villig til at give dem lidt ekstra opmærksomhed i form af vand, gødning og beskæring.

     Hvis du samler alle dine roser i ét bed, bliver det lettere at passe dem, fordi du fx kan gøde og vande alle på én gang.

     Når du passer roserne godt, holder de sig bedre fri for meldug, stråleplet og andre sygdomme.

     10 nemme roser

     • Astrid Lindgren - buketrose, 100-120 cm høj, rosa blomster med let duft gennem hele sommeren.
     • Ghislaine de Feligonde - buskrose, 100-150 cm, gule, rosa og hvide blomster med let duft gennem hele sommeren.
     • Golden Celebration - engelsk rose, 120 cm høj og bred, store, kobbergule blomster med kraftig duft gennem hele sommeren.
     • Honningrose - vildrose/klatrerose, 250 cm høj og bred, endnu højere, når den klatrer i træer, hvid-gule blomster med dejlig duft. Blomstrer én gang fra juni til juli, mørkerøde hyben, skyggetålende.
     • Ingrid Bergmann - storblomstret rose, 50-80 cm høj, mørkerøde blomster med let duft gennem hele sommeren.
     • Jacques Cartier - historisk rose, 100 cm høj og bred, rosa blomster med stærk duft fra juli og med spredt blomstring frem til frosten kommer.
     • Karolinarose - vildrose, 100-150 cm høj og bred, rosa blomster med let duft. Blomstrer én gang i juli til august, får hyben.
     • Maigold - klatrerose/buskrose, 2-3 meter, bronzegule blomster med stærk duft i juni og igen i sensommeren.
     • Nevada - buskrose, 150-200 cm høj og bred, cremehvide blomster med let duft fra juni til juli og med enkelte blomster frem til september.
     • New Dawn - klatrerose, 3-6 meter, sart rosa blomster med fin duft gennem hele sommeren. Kan vokse i halvskygge.

     Podcast: Mig og min have

     Episode 8: Staudebede

     Andreas besøger en engros planteskolde for stauder og buske. Her får han et blik bag kulissen på en planteskole og oplever produktionen af de planter og blomster, som vi køber ude i havecentrene.

     Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

     Alle afsnit

     Podcast: Mig og min have

     Episode 4: Plantning

     Rigtig mange haveejere oplever, at de smider penge ud af vinduet når de planter i haven. Dels opnår de ikke det ønskede resultat og dels har formentligt truffet nogle forkerte plantevalg. I denne episode hjælper vi haveejeren på vej til en lidt større planteglæde.

     Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

     Alle afsnit