Hvordan overlever planteglæden tørkeperioder?

Græsset er gult, træerne tørster og stauderne visner. Sådan er der mange haveejere der oplever deres haver hen over sommeren, medmindre der vandes. De lange tørre perioder uden regn betyder, at du udfordres på haveglæden. Omvendt er det vigtigt, at planterne er i stand til, at få gavn af den heftige regn, der kommer mere punktvis.

Men du behøver hverken at gå på kompromis med planteglæden eller haveæstetikken, hvis du indretter haven efter tørketålende principper. Det handler om, at du planlægger rigtigt fra starten og benytter de rigtige planter. Så undgår du stort set havevandingen og kan ad den vej forbedre havens miljøregnskab og gå i seng med en god klimafornemmelse i maven.

Hvad er tørketålende/tolerante planter?

Planter, der er egnet til en tør jord eller som udsættes for ekstreme vejr-fænomener, har som regel indrettet særlige fysiologiske karakterer, der hjælper dem til deres overlevelse i et særligt udfordrende vækstmiljø. De særlige kendetegn kan være fx:

 • Et gråligt, læderagtigt tørkepræget blad, eller blade der er ens på både under og overside.
 • Udtalte pælerødder.
 • Bladene er næsten reduceret væk eller blevet til torne som på fx kaktus, imens de andre gange igen blot er reduceret voldsomt til en minimal overflade.

Det kan også være, at bladene er dækket af små døde hår, der giver et reduceret luftskifte og fugtigere mikroklima ved bladets nære overflade. Desuden kan hår opfange nattedug og støvregn ganske let og dermed hjælpe planten med et øget vandoptag igennem blade. Andre planter har udviklet en rullemekanisme i bladene, der skjuler spalteåbningerne, der ligger dybt nede i bladet.

Du kan derfor aflæse mange planters pasningsbehov og vækstvilkår ud fra deres udseende.

Hvordan finder jeg de rette tørketålende planter?

De mere ekstreme vejrforhold vi oplever herhjemme, stiller krav til havens planter, hvis de skal kunne klare sig selv og stadig have en prydværdi. De skal kunne tåle pludselige, store regnmængder, men samtidigt tåle længere, tørre perioder uden vand.

Samtidig skal de kunne tåle de kolde våde vintermåneder. Det er altid en rigtig god idé at skele til hjemmehørende planter, der er egnet til den type jordbund, som du har i haven. Dernæst kan du læne dig op ad planter inden for samme art som de hjemmehørende. Her finder du en lang række dyrkede sorter, hvor du blot skal tjekke deres hårdførhed.

Tørketålende stauder

 • Akantus, Acanthus
 • Bleg purprursolhat, Echinacea pallida
 • Daglilje, Hemerocallis
 • Vortemælk, Euphorbia characias wulfenii
 • Raketblomst, Kniphofia
 • Tidselkugle, Echinops
 • Lavendel, Lavendula
 • Løvehale, Phlomis
 • Ratibida, Ratibida pinnata
 • Røllike, Achillea
 • Santolina, Santolina chamacyraissus
 • Gul solhat, Rudbeckia fulgida
 • Staudesalvie, Salvia nemorosa
 • Lammeøre, Stachys byzantine
 • Krybende natlys, Oenothera missouriensis
 • Palmelilje, Yucca filamentosa
 • Vortemælk, Euphorbia characias

Tørketålende træer og buske

 • Kobber rose, Rose glauca
 • Parykbusk, Cotinus cocoggyria
 • Kinesertræ, Koelreuteria
 • Pilebladet pære, Pyrus salicifolia
 • Bærmispel, Amelanchier spicata
 • Tretorn, Gleditsia triacanthos
 • Havtorn, Hippophae rhamnoides
 • Ene, Juniperus chinensis
 • Enstammet fyr, Pinus mugo
 • Klitfyr, Pinus contorta
 • Rødbladet hyld, Sambucus nigra 'Black Lace'
 • Tamarisk, Tamarix pentandra
 • Gyvel, cystisus,
 • Berberis, Berberis thunbergi

Andre tørketålende plantetyper

Enårige og toårige tørketålende stauder:

 • Guldvalmue, Eschscholzia californica
 • Kongelys, Verbascum
 • Morgenfrue, Calendula
 • Fingerbøl, Digitalis grandiflora
 • Korn valmue, Papaver rhoeas

Tørketålende prydgræsser:

 • Briza
 • Penisetum
 • Nassella Tenussima
 • Stipa

Tørketålende løgplanter:

 • Prydløg, Allium
 • Honningløg, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum

Hvordan får du den rette jordbund til tørketålende planter?

Før du går i gang er det vigtigt, jordbunden er i orden. Har du en sandet jordbund, er der ikke de store forberedelser. Sandede jorde finder vi oftest ved enten kysterne eller vest for den jyske højderyg. Men har du en mere tung leret jordbund, skal den forbedres, før dine tørketålende stauder kan trives.

De fleste tørketålende planter foretrækker en porøs jordbund uden stående vand. Det kan være et problem specielt i vintermånederne, hvor jorden er vandmættet og virker tung, kold og klæg. Her er det vigtigt, at vandet kan trænge ned og bort relativt hurtigt. Ellers rådner planterne nemt.

Du placerer dine stauder i grupper og fletter evt. prydgræsser ind imellem som fyld. Det giver bedet en naturlig kant og udtryk. Store solitære stauder sættes rundt om i bedet. Til nogle kanter må der gerne stå større stauder med mindre bagved, det giver bedet dybde. Lad nogle staudegrupper repetere sig selv i rytmer igennem bedet. Genkendelighed er et vigtigt element for oplevelsen - specielt i større bede.

Hvordan får du de rette jordforhold?

Inden du starter med at etablere bede med tørketålende planter, skal du huske at rense jorden grundigt for ukrudt. Det gøres med en greb, som du bruger til at vende jorden med. Har du en sandet jord kan du nøjes med at vende 5 cm kompost med rundt i de øverste 10-15 cm sandjord, så er du klar til plantning.

Har du derimod en leret tung jord, kan du med fordel udlægge 10 cm vasket sand af størrelsen 0,5. Derpå 4-5 cm kompost. Det hele vendes grundigt rundt i de øverste 10-15 cm lerjord. Så får du en finmuldet veldrænet jordbund med et højt humusindhold og vandet kan relativt hurtigt sive ned. Derefter er du klar til plantning.

Hvordan planter du tørketålende planter?

Skal dine bede se naturlige ud, er det vigtigt, du planter i et system med ulige antal planter pr. planteart. Det vil sig du planter 1-3-5-7-9 og så fremdeles. For større, fyldige stauder, buske og træer gælder oftest at du planter 1-3 stk. enten som solister eller i en gruppe på 3 stk. For mindre stauder gælder, at du udplanter 3-7 stk. pr. m2 alt efter deres størrelse og fyldevne. Her skal der somme tider lidt erfaring til.

I takt med at man ser planterne vokse, kan man blive overrasket over deres volumen og omfang. Nogle planter udvikler sig voldsommere til siderne med årene og skal med års mellemrum graves op, deles og genplantes for, at bedet ikke løber løbsk. Men det er netop en del af den dynamik, der skaber en anderledes oplevelse, end den du kender fra det mere klassiske staudebed.

Husk, at det er vægtningen imellem de store solitære stauder og de mindre fyldstauder samt vægtningen af farven, der vil vise dig dominansen i bedet. Et meget kraftigt gul domineret bed kan du derfor gøre lettere ved, at fylde cremehvide til rent hvide planter ind imellem. På den måde kommer der mere ro på.

Flere af de etårige stauder kan enten udsås på stedet eller forspires og udplantes i mellemrum imellem de flerårige.

I større bede kan du overveje at indplante en busk eller tre, for at give bedet højde og tyngde.

'Slip for at vande haven - vælg tørketålende stauder'

Hvordan passer og plejer du dine tørketolerante planter?

Efter plantning enten tidlig forår i marts-april eller i september, imens jorden stadig er varm, skal du hjælpe planterne på vej i tørre perioder med lidt vanding. Det er indtil rødderne har udviklet sig. Derefter skal du ikke tænke mere på vanding. Det gælder specielt den første sæson efter plantningen. Træer skal du være lidt mere efter med vand i tørre perioder, til de er kommet i gang.

Om foråret klippes stauder og græsserne ned og bedet holdes fri for ukrudt indtil, planterne begynder at lukke sig sammen. Herefter er der praktisk taget ingen lugning andet en et par gange på en sæson. Ved forårets lugning skal du være opmærksom på de etårige planter, som myldrer frem af jorden. De skal ikke alle luges væk, men steder hvor der skønnes at være for mange på et sted, udtyndes der. Ekstra planter kan flyttes til andre steder, så du får flere.

Flere af stauderne har smukke vinterstande ligesom en del prydgræsser. Sammen med fx stedsegrøn dværgfyr og gyvel giver de bedet en ekstra oplevelse også på vintermånederne.

Hvordan gøder du tørketålende planter?

Planterne behøver du aldrig at gøde. For meget næring giver for voldsom og uregelmæssig løs vækst. Derimod kan du jordforbedre med lidt kompost i det tidlige forår. Det sikre et fortsat højt humusindhold med rigelige mængder næring og det holder jordens porøse struktur i orden. Specielt på sandede jorde er det en fordel. Komposten udlægges tidlig forår, når du alligevel klipper stauderne ned. Pas på de små etårige stauder og dyng dem ikke til med kompost. Det kan svide dem ihjel.

Hvordan får du en insektvenlig naturlig have?

Med tørketålende planter kan du nemt skabe haverum, der har en naturlig karakter. Den leder tankerne hen mod tørre sydlandske landskaber, strandenge eller præriens stepper. Ofte er der tale om planter, der samtidig tiltrækker insekter og du vil opleve et summende liv i haven. Jo flere hjemmehørende plantearter du anvender, altså planter som er kendt fra danske natur, jo bedre er det i forhold til bæredygtighed og biodiversiteten.