Når man i dag taler om, at vi står midt i en biodiversitetskrise, er det blandt andet mange insekters uddøen, der hentydes til. På 50 år har vi fx i Danmark mistet hele 12 forskellige dagsommerfuglearter og over 50 bi-arter. Der hersker således ikke længere nogen tvivl om, at insekterne i den danske natur er under pres, og det er problematisk på flere måder.

For det første har mange fugle og andre dyr insekterne som deres primære eller eneste fødekilde. Og for det andet er de fleste blomster fuldstændig afhængige af insekter, så de kan blive bestøvet og sætte frø.

Har du en have, kan du heldigvis selv gøre noget for at øge biodiversiteten på netop din matrikel, og er vi mange nok, som handler, kan det faktisk være med til at gøre en forskel.

Råd 1: Uorden og vildskab er godt

En tæt bevokset have, hvor der ikke nødvendigvis er ryddet sirligt op, er i bund og grund det bedste for insekter. De har brug for gemmesteder og føde, og det er svært at finde på en kortklippet plæne og i en have med kun ganske få blomster og buske.

Sagt på en anden måde er der brug for noget vildskab, og der er behov, for at din have indeholder så mange forskellige biologiske mikrosystemer som muligt.   

De fleste har nok oplevet, hvordan bagsiden af et stykke træ, som har ligget på jorden, afslører et helt univers af små dyr, når det løftes op. Og det er fx den slags fugtige gemmesteder, der er brug for.

Dødt træ og kvas er i det hele taget guld værd, hvis du vil skabe gode levesteder og fødekilder for insekterne i din have. Så i stedet for at smide grene, blade og kviste ud som haveaffald, kan du fx samle dem i en bunke eller som et dekorativt hegn. Det er både nemt og enkelt, og sparer dig tilmed for ture til genbrugspladsen.

Måske lidt overraskende er store sten faktisk også gode for insekter, særligt hvis de er placeret solrigt. Solvarme sten fungerer nemlig som en naturlig radiator, hvor insekterne kan sidde og få varmen om morgenen. Og samler du en lidt større stendynge, kan den fungere som skjulested eller som ynglested for fx biller og humlebier.

Endelig kan du også tænke i at lave et ”vildt” hjørne i haven, hvor du ikke slår græsset. Højt græs er bare bedre til at skjule sig i, og med tiden vil der også komme forskellige blomstrende planter, som insekterne kan få nærende nektar fra.

Råd 2: Sørg for vand i haven

Der er langt mellem vandhuller i vores moderne landskab, og derfor er et tilbud om vand et helt oplagt sted at begynde, hvis du vil hjælpe insekterne.

Alle former for vand i haven gør gavn, og det kan fx være en underskål, et gammelt fuglebad eller en nedgravet murerbalje, der fyldes regelmæssigt op med rent vand.

Sørg dog for, at der eksempelvis ligger noget bark og flyder i vandet, som insekterne kan lande på, så de ikke falder i vandet og drukner. En lille skål med vand er også rigtig god på altanen eller terrassen til de insekter, der kommer forbi der.

Råd 3: Plant mange forskellige arter

Vi ved, at bestemte insekter trives bedst i samspil med bestemte planter, og derfor skal den insektvenlige have helst beplantes med de rette planter.

Lidt firkantet sagt, kan du dog roligt regne med, at jo flere forskellige planter du har i haven – jo flere forskellige typer insekter vil din have også kunne huse.

En lille blomstereng kan også gøre underværker, for selv få kvadratmeter har en stor positiv effekt.
Da jordtypen i en almindelig villahave typisk er kultiveret og med et tykt lag af muldjord med masser af næring oplagret gennem årene, kan du opleve, at det kun er få udvalgte arter, der vil trives i din have. Det skyldes, at en næringsrig jord giver ulig konkurrence mellem plantearterne. Særligt de mindre og nøjsomme urter vil bukke under for presset fra de arter, der hurtigt tager næring til sig.

Går du efter en større artsdiversitet, skal du altså sørge for at have områder med en næringsfattig jord. Her kan det være nødvendigt at fjerne det øverste næringsrige muldlag og i stedet supplere med et mindre næringsrigt vækstlag. Dette kunne fx være vasket sand eller grus.

Det er også værd at huske, at mange insekter ”lever to liv”. Eksempelvis begynder mange sommerfuglearter deres liv som larver på blade, hvorefter de springer ud som voksne sommerfugle og går ombord i sommerfuglebuskens blomster.

Insekterne vil naturligvis have forskellige behov afhængigt af det stadie, de befinder sig på. Hvis du har planter til begge stadier, ja - så vil du opleve større variation af insekter i haven.

Råd 4: Gå efter hjemhørende planter

I forhold til biodiversitet har de hjemhørende arter af danske blomster den fordel, at insekterne kender dem i forvejen og derfor kan bruge dem til noget. De danske arter bliver altså fortrukket af insekterne, og det kan man, som haveejer, sagtens tænke i.

Nogle af de klassiske danske planter, som insekter virkelig holder af, anses ofte som irriterende ukrudt og bliver derfor fjernet, hvilket i et insekt-perspektiv er både synd og skam. Et godt eksempel kunne være løgkarse, som mange insekter elsker, og som man nemt kan vente med at lue væk, til den er afblomstret.

Generelt ser man heldigvis også, at flere og flere planteskoler er begyndt at have en masse fine danske planter på hylderne. Også arter, der tidligere var anset som ukrudt.

I princippet kan du egentlig også bare lade din have være i fred, for så vil den automatisk forvilde sig selv. Der gemmer sig således overraskende mange forskellige planter i din have, som, hvis de får lov, vil dukke op, blomstre og brede sig, helt uden at du behøver foretage dig noget som helst.

Der vil over tid også blive tilført nye arter fra frø og kerner, der bliver spredt af vinden, fugle og af andre dyr. Og fordelen er selvfølgelig her, at disse naturligt ankomne arter med stor sandsynlighed er nogle, som insekterne både kender, elsker og kan få næring fra.