Nemme planter

Du kan godt have blomstrende planter i haven, uden at det kræver den helt store indsats.

Bede med blomstrende buske, hvor jorden er dækket med flerårige planter (stauder eller prydgræsser), kræver kun en smule lugning, når de først er etableret og har fået en sæson eller to til at vokse til.

Løgplanter i plænen og i bedene passer stort set også sig selv.

I et solrigt hjørne kan du så en frøblanding med vilde blomster. Frøblandingen vil typisk komme igen år efter år. Her skal du kun sørge for at fjerne den værste konkurrerende ukrudt samt de nedvisnede planter i efteråret eller det tidlige forår. 

Du kan også have roser i den nemme have, hvis du vælger sunde sorter, der ikke kræver megen gødning, vanding og beskæring.

En have i krukker er også nem i den forstand, at den ikke kræver lugning, men krukkerne skal dog jævnligt passes med vand og gødning.

Løgplanter

Nogle af de nemmeste blomstrende planter, du kan have i din have, er løgplanter, fx erantis, vintergækker, krokus, scilla og påskeliljer.

Disse løgplanter kommer igen år efter år og nogle breder sig endda langsomt i haven. Det bedste ved løgplanter er, at de giver farve i haven i det tidlige forår, hvor man virkelig trænger til det.

Forårsløgene skal lægges om efteråret - bedst i september-oktober. Du kan stort set sætte løgplanter alle steder i haven, fx i blomsterbede, under buske, i kanten af hækken, rundt om træer eller i græsplænen.

Løgplanter i græsplænen er både fint og nemt. Men du må først begynde at slå græsset der, hvor løgplanterne er, når de er visnet helt ned senere på foråret eller i forsommeren. Det kan endda være en fordel at vælge de små tidlige løg som for eksempel vintergækker, erantis, skilla eller krokus.

Du kan forlænge sæsonen med løgplanter ved at lægge prydløg og andre sommerblomstrende løg i bedene. 

Blomstrende buske

Nogle haver består stort set kun af en græsplæne med en hæk eller et hegn rundt om. Det er nemt at passe, men også lidt kedeligt.

Hvis du planter nemme, blomstrende buske som fx snebolle, forsytia, syren, pibeved eller spiræa, kan haven give flere oplevelser - uden at blive særligt arbejdskrævende.

Det er vigtigt at vælge buske, der passer til havens forhold. Det har fx betydning, om der er sol eller skygge og om jorden er tør, våd, sandet eller leret der, hvor busken skal vokse. Der findes buske til stort set alle voksepladser.

Under buskene kan du lægge et 15 cm jorddække af flis, så du begrænser mængden af ukrudt. Hvis der er meget flerårigt ukrudt, og du ikke orker at fjerne det, kan du starte med at lægge en ukrudtsdug i bunden af bedet og så skære huller i dugen til buskene.

Bunddækkende planter

Bunddækkende planter, fx storkenæb, løvefod, bregner, hosta, bispehue, vinca, skovjordbær eller prydgræsser er supernemme haveplanter, der kan give flere farver og oplevelser i haven.

Hvis du sætter mindst 6 planter pr. kvadratmeter, vil de hurtigt dække jorden, så der ikke er plads til ukrudt.

Der findes bunddækkende planter til stort set alle voksesteder i haven, men det er vigtigt at vælge planter, der passer til bedets lys- og jordbundsforhold.

Før du planter bunddækkeplanter, er det meget vigtigt, at du renser jorden for flerårigt ukrudt som skvalderkål, havepest og kvikgræs.

Både selve ukrudtsplanten og dens rødder skal fjernes. Ellers bliver bedet meget besværligt at holde rent for ukrudt.

Vil du gøre det endnu nemmere, så skal du vælge de stedsegrønne bunddækkende planter, der også dækker jorden om vinteren og forhindrer nyt ukrudt i at spire.

Vilde blomster i haven

En anden nem måde at få masser af blomster i haven er ved at anlægge en vild have. Det behøver ikke at være hele haven, men kan fx være et solrigt hjørne, hvor du sår en frøblanding med vilde blomster. 

Vælg en frøblanding, der både indeholder etårige planter, der vil kaste deres frø efter blomstring, og flerårige, der kommer igen år efter år. Sørg for at vælge en blanding, der passer til din jordtype. Hvis du gerne vil have blomster til bierne, så gå efter hjemlige arter som fx rødkløver, vild gulerod og kællingetand. 

Sørg for, at såstedet er ryddet for andre vækster. Er der græs, skal tørvene graves helt af, og jorden skal graves godt igennem. Bland sand eller grus i jorden, hvilket gør jorden mere næringsfattig, så de nøjsomme arter får bedre mulighed for at konkurrere med de kraftigvoksende arter. 

Et hjørne i haven med vilde blomster kræver ikke den store pasning og pleje. Du kan nøjes med at fjerne den værste ukrudt, så det ikke udkonkurrerer blomsterne. Derudover skal du sørge for at fjerne de nedvisnede planter i efteråret eller det tidlige forår. 

Nemme roser

Mange haveejere vil gerne have roser i haven, men tøver måske med at plante dem, fordi de har ry for at være arbejdskrævende.

Men mange roser er nemme at passe, fx er mange af de vilde buskroser og gammeldags roser ikke særligt krævende. Til gengæld blomstrer de kun én gang i løbet af sommeren.

Hvis du vil have roser, der er lette at passe, skal du vælge sunde og robuste sorter, der passer til det danske klima og den jord, de skal plantes i.

Få vejledning og gode råd på planteskolen. Moderne buskroser og engelske roser kan blomstre hele sommeren til langt ud på efteråret, men kræver af samme grund lidt ekstra kærlig pleje i form af gødning, vand og beskæring. derimod er der mange af de såkaldte bunddækkeroser, både sunde, tætte og rigt blomstrende over en lang periode. Og så findes de i næsten alle farver.

De fleste roser vil sætte pris på lidt gødning om sommeren og vand i tørre perioder. De vil kvittere med smukkere blomster og sundere blade. 

Have i krukker

Har du givet op over for ukrudtet i bedene og har besluttet dig for, at skvalderkål er en fin bunddækkeplante, og at en vild have har sin charme, er der alligevel en mulighed for at få blomstrende planter i haven efter eget valg og på en relativt nem måde.

Du kan købe nogle store, frostsikre krukker og plante blomster, krydderurter eller små buske i dem. Dermed slipper du for lugearbejdet i bedene.

Krukkehaven er dog ikke helt arbejdsfri. Hvis du planter sommerblomster i krukkerne, skal krukkerne plantes til med nye planter sidst i maj, når risikoen for nattefrost er ovre.

Desuden skal krukkerne tømmes og rengøres igen sidst på efteråret.

Flerårige krydderurte, prydgræsser, blomstrende planter (stauder) og småbuske er lidt lettere. De kan blive i krukken om vinteren, hvis du sætter krukkerne et beskyttet sted eller dækker dem med gran, måtter el.lign.

De flerårige planter har dog godt af en ompotning med få års mellemrum, når pladsen i krukken bliver for trang.

For at få farver tidligt på sæsonen kan du sætte forårsløg, hornvioler eller stedmoderblomster i krukkerne allerede i starten af marts, da disse planter tåler frost.

Alle krukkeplanter kræver meget vand og jævnlig tilførsel af gødning. Om sommeren skal de som regel vandes dagligt, især hvis de står varmt og solrigt. Jo større krukke, jo sjældnere skal du vande.

Du kan også købe et særligt vandingsanlæg med depot til krukken, så du ikke behøver at vande hver dag.