BoligJobordningen giver alle personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag i skat på 18.000 kr. inkl. moms, hvis pengene er brugt til arbejdsløn i forbindelse med vedligeholdelse af din bolig. Derfor bliver ordningen populært kaldet håndværkerfradraget.

Af de 18.000 kr. er de 6.000 kr. øremærket serviceydelser som fx havearbejde og rengøring, mens du kan bruge de resterende 12.000 kr. på klimasikring og energirenovering.

For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag. Derudover skal du bo i boligen i den tid, vedligeholdelsesarbejdet udføres.

I kan dele håndværkerfradraget

Er I flere personer i husstanden, der har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt af jer få fradrag for den del, I har betalt. Det kræver blot, at I hver især indtaster jeres andel af udgiften i TastSelv Borger på Skats hjemmeside.

Ægtefæller kan splitte håndværkerfradrag

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst til - også selv om den ene har betalt hele regningen. Beløbet bliver ikke overført automatisk til ægtefæller, så I skal indberette hver jeres andel af udgiften til Skat.

Børn over 18 år skal have betalt

Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk til håndværkeren eller til forældrene.

Sommerhusejere kan også få håndværkerfradrag

Med virkning fra 22. april 2013 kan ejere af sommer- og fritidshuse benytte BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag på 18.000 kroner - også hvis fritidsboligen ligger i udlandet. Tidligere kunne du kun få fradrag for fx rengøring og reparationer, hvis sommerhuset var din helårsbolig. 

Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat. Din ægtefælle vil også kunne få fradrag uden at være angivet som ejer af sommerhuset. Det kræver dog, at I er gift på det tidspunkt, arbejdet bliver udført.

Sådan er reglerne, hvis flere ejer samme sommerhus

Er I flere, der ejer et sommerhus sammen, kan alle ejere få fradrag, hvis I alle betaler ejendomsværdiskat.

Det betyder, at hvis I er 4 personer, der i fællesskab ejer et sommerhus, og alle betaler ejendomsværdiskat, så har I tilsammen et fradrag på 4 gange 18.000 kr. I alt 72.000 kr. Er I alle 4 gift, kan jeres ægtefæller desuden også få håndværkerfradrag for arbejde udført i sommerhuset.

Vær dog opmærksom på, at du kun har ét årligt fradrag. Det beløb skal du selv fordele mellem din helårsbolig og dit sommerhus. 

Særlige regler for håndværkerfradrag ved lejebolig, andelsbolig og ejerlejlighed

Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal særlige betingelser være opfyldt for at få håndværkerfradrag.

 1. Du skal selv betale for arbejdet.
  Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening. Lejere kan få fradrag for istandsættelse, hvis de har pligt til at udføre arbejdet, og hvis de bor i lejemålet, mens arbejdet udføres. Det sidste gælder også, selv om udgifterne bliver trukket fra et forudbetalt depositum. Det kræver blot dokumentation for arbejdets udførsel, betalingen fra udlejeren, og at pengene er trukket fra depositummet.
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen. 
  Vedligeholdelsesarbejdet skal ligge inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Bor du til leje, vil din råderet fremgå af lejekontrakten. Bor du i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter. Giver de råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller afholdes udgiften fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond, kan du ikke få fradrag.

Skærpede dokumentationskrav til grænsegængere

Statsborgere fra EU- eller EØS-lande, kaldet grænsegængere, skal dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), som oplyser:

 • Arbejdets art.
 • Dato for udførelsen.
 • Adressen, hvor arbejdet er udført.
 • Lønudgiftens størrelse.
 • Leverandørens CVR-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed) eller leverandørens CPR-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en privatperson).

Arbejdet skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

SE TEMA OM HÅNDVÆRKERFRADRAG