Hvis du vil undgå sprøjtemidler i din have, men ikke har tid til at ligge på knæ og luge, kan flere dyr hjælpe dig med at holde haven fri for ukrudt. Flere haveejere har succes med at holde ukrudtet nede med:

 • Høns
 • Kaniner
 • Får 

Fordele og ulemper ved dyr i haven

Om det er en god idé for dig at have dyr til at holde ukrudtet nede, kommer meget an på, hvilken type have, du gerne vil have.

Hvis du er til snorlige rækker i køkkenhaven, skarpt skårne staudebede og græskanter, skal du måske ikke have høns og får gående omkring. For de kan ikke programmeres, og de har svært ved at kende forskel på, hvad der er ukrudt, og hvad der er en plante, du prøver at dyrke.

Men går du efter en mere vild have, hvor det ikke gør noget, at dyrene kommer til at gnave i lidt mere end mælkebøtterne, kan det være både hyggeligt og effektivt at have dyr i haven.

Hvor effektive er dyr mod ukrudt?

Dyr er meget effektive ukrudtsbekæmpere. Netop derfor bruges de også i professionel sammenhæng. Fx bruges får til at holde golfbaner tætklippede og ukrudtsfri. Får bliver også brugt af skovdyrkere, fordi de kan holde skovbunden fri, så grantræer kan vokse uhindret.

At dyrene er effektive skal så vejes op imod at de ikke kan skelne mellem ukrudt og andre planter, og at det derfor som nævnt kan være svært i en privat have at styre, hvad de spiser.

Hvordan undgår du, at dyrene spiser andet end ukrudt?

Der er flere måder, du kan styre dyrene på, så de kan fungere som praktiske ukrudtsfjernere:

 • Byg en hønsefræser: Du kan bygge en såkaldt hønsefræser, som er et slags mobilt hønsehus, du kan flytte rundt på, så du vælger, hvilket område du gerne vil have dine høns til at gå på. Det er fx en rigtig god metode til at få fræset køkkenhaven igennem, inden du begynder at plante noget ud, hvis du har et stort ukrudtsproblem. Så flytter du simpelthen buret rundt, ind til hønsene har fræset hele det område, du gerne vil have fri for ukrudt.
 • Mobilt kaninbur: Kaniner er især gode til at holde græs nede. De spiser både græs, mælkebøtter og alt andet, plænen gemmer på. Hvis du vil sikre dig, at kaninerne ikke løber væk og gnaver i køkkenhaven eller staudebedet, kan du bygge eller købe et mobilt kaninbur, så du kan styre hvilket areal, kaninerne bekæmper ukrudt i.
 • Hegn fårene ind: Får spiser også masser af ukrudt. Men ligesom de andre dyr kan de være svære at styre, fordi de ikke skelner mellem mælkebøtter og et fint rosenbed. Du kan dog hegne et område ind, så du ved, hvor de går. Fx et større græsareal, eller et område med træer, hvor jordbunden skal holdes fri for ukrudt.

Hvilke andre dyr spiser ukrudt?

 • Geder kan bruges på lige fod med får. De har særlige enzymer i maven, der gør, at de endda kan spise giftige planter som bjørneklo. De bruges dog ikke så ofte som får, da de kan være endnu sværere at styre, da de springer meget omkring.
 • Grise spiser også ukrudt, og er af skovdyrkere blevet brugt i forsøg med at holde jorden fri omkring grantræer. Grise nøjes dog ikke med at spise ukrudt, men graver ofte store huller i jorden - og derfor er de upraktiske at bruge i en privat have.
 • Køer spiser meget græs og kan derfor bruges, hvis du har større græsområder, der skal holdes nede. Faktisk er der også med succes lavet forsøg med at træne køer til at spise ukrudt.
 • Heste spiser også både græs og ukrudt.
 • Dyr, der lever vildt i naturen - som harer og rådyr - kan i princippet også hjælpe dig med ukrudtet. Harer elsker fx mælkebøtte, kløver og røllike. Og rådyr æder alle saftige ukrudtsplanter og grønne skud. Til gengæld kan både rådyr og harer også lide at spise bark, hvilket kan gå ud over dine frugttræer og buske. Og de vil også gerne mæske sig i din køkkenhave. Så hvis du har dem i omegnen, kan du være nødt til at indhegne det, de ikke må spise.

Det er langt fra tilladt at have alle slags dyr i din have. Husk derfor at tjekke reglerne for din kommune og område, inden du anskaffer levende ukrudtsbekæmpelse.