Spørg Bolius

Hvordan er mine rettigheder til at få bedre dagslys i min ejerlejlighed, når bestyrelsen ikke vil beskære træerne?

Hej Bolius

Min ejerlejlighed, som vender mod vest og nord, er meget mørk. Det skyldes bl.a. en overdækket altan, men primært, at ejerforeningens bestyrelse har valgt at have store, vildtvoksende 25 m. høje bøgetræer, der står med ½-1 meters mellemrum få meter fra min bolig.

Jeg har flere gange forsøgt at tale bestyrelsen til fornuft ved at forklare, at min bolig er meget generet af de store bøgetræer, der i dag fungerer som hæk rundt om beboelserne. Bestyrelsen ønsker imidlertid ikke at ændre på "træ-hækken" ud for min opgang på trods af skygge-generne. Det skal lige siges, at bestyrelsesmedlemmernes egne lejligheder ikke er generet af træerne.

Jeg har talt med kommunen, som har fortalt, at de ikke kan hjælpe mig med min sag, men at der ikke er noget til hinder for at beskære eller udskifte træerne. Dette skal fremgå af en samlet plan for vedligehold af de grønne arealer fra bestyrelsen.

Boligen er placeret i et tætbebygget byområde, hvor der i lokalplanen er fastlagt, at træer ud til vejen ikke må fældes. De træer, der skaber skygge, er imidlertid ikke placeret ud mod en vej, og dermed ikke omfattet af forbuddet.

Jeg kunne godt tænke mig, at træerne bliver vedligeholdt på en anden måde, der stadig sikrer pæne, grønne omgivelser, men som er mere kontrolleret i tilvækst og med mulighed for luft og lys ind i min bolig.

Naboer til "træ-hækken" mod syd har i desperation over vildskaben i træhækken tilsyneladende selv taget sagen i hånden og beskåret de træer, der generede deres boliger. Dette meldte bestyrelsen til politiet.

Har jeg som ejer af min lejlighed slet ikke nogen rettigheder til at få dagslys ind i min lejlighed, bare fordi bestyrelsen er imod vedligeholdelse af træerne?

Hvordan kan jeg få dagslys i min lejlighed?

Hej

Når du bor i en ejerforening, så er det i forhold til myndighederne en samlet ejendom, som I, der er beboere og derfor medlemmer af ejerforeningen, ejer i fællesskab. Den ejendom repræsenteres og administreres samlet af ejerforeningen, praktisk via jeres vedtægter, generealforsamliner og jeres valg til bestyrelser m.v.

Derfor vil det være foreningens vedtægter, og de beslutninger, der vedtages lovligt, fx generalforsamling, eller hvis det er efter vedtægterne af den valgte bestyrelse eller andre udvalg, der er afgørende for beplantningen. Med mindre, der gælder særlige bestemmelser i fx Lokalplan eller lignende, for Byggeloven, Bygningsreglementet og alle andre love og bestemmelse skal overholdes. Men der findes ikke regler for træer og anden beplantning på egen grund.

Bestyrelsen skal varetage alle medlemmers interesser ligeligt og må ikke drage fordel af at være medlemmer af bestyrelsen.

Du har som ejer af lejligheden rettigheder til at foreslå ændringer, også i forhold til vedligehold og beplantning. Det forslag kan du få taget op på generalforsamlingen efter de regler, der gælder i foreningen, Så kan du fx indsende forslag til, hvordan træerne helt konkret kan beskæres, og argumentere for den betydning det har for lyset i de nederste lejligheder, og at det kan gøres på en pæn måde. Måske kan du gøre det sammen med andre beboere med sammen problem eller få hjælp af en have- plantekyndig?

Så på den måde har man medbestemmelse og kan få indflydelse i en ejerforening

Læs mere her om ejerforeninger: Hvordan fungerer en ejerforening?
og her: Hvilke forpligtelser har du som ejer af en ejerlejlighed?

Håber I finder en løsning, I kan blive enige om.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden