Spørg Bolius

Hvordan griber jeg et hussalg til min søn an?

Min søn vil gerne købe mit hus, når han er udlært til efteråret. Hvordan griber vi det bedst an, når vi også ved, der er en del fejl som skal udbedres? Her kan bl.a. nævnes vandrør og afløb.

Med venlig hilsen
Gunhild

Når vi taler om husets vedligeholdelsesstandard, er det jo noget, I må finde en aftale om i forhold til den pris, din søn skal betale for huset.
Om fejlene skal udbedres af dig, inden han køber huset, eller om han overtager huset, som det er med fejl og mangler - og hvilken betydning det har for prisen, er noget I må drøfte jer imellem. På det punkt adskiller det sig ikke fra en almindelig ejendomshandel, hvor det er en forhandling mellem køber og sælger.
 
Men når der er tale om familiehandel, gælder særlige forhold både med hensyn til prisfastsættelse, skatteforhold og i forhold til forsikringer. I bør derfor kontakte en boligadvokat, der kan hjælpe jer med at finde den, for jer og jeres økonomiske forhold, bedste løsning.

Der vil være ting, der har betydning for aftalen, som fx hvilke lån din søn kan optage og under hvilke forhold, ligesom skatter og afgifter kan ændre sig, hvis du har haft pensionistfordele m.v.

Hvis søn flytter ind og mor ud

Det har også en stor betydning, om det er meningen, at din søn overtager huset, og du flytter ud, altså en helt almindelig handel til nærmeste familie. Hvis det er planen, gælder der også her særlige forhold. Blandt andet er det en mulighed, at din søn kan overtage huset til 85 procent af vurderingen uden at skulle betale skat af den fordel.

I skal så være opmærksomme på, at hvis din søn, på et eller andet tidspunkt, har boet i huset, så er der generelt ikke mulighed for at tegne ejerskifteforsikring.

Generationsbolig

Hvis det er sådan, at din søn køber huset, og du skal blive boende – altså en slags omvendt forældrekøb – gælder de samme betingelser i forhold til handlen. Men I skal derudover blive enige om, hvilken husleje du skal betale, hvem der skal stå for vedligeholdelsen af huset og afholde forbrugsudgifter m.v. 

I skal også være opmærksomme på de skattemæssige forhold, i det du som pensionist får nedslag i og kan have mulighed for at indefryse en del af ejendomsskatten. Den mulighed bortfalder, når din søn overtager huset, og det skal derfor indgå i den økonomiske plan.

Få styr på alt på forhånd

Et helt generelt råd er at sørge for en afklaring på så meget som muligt fra start. Når man økonomisk set får et fælles forhold, giver altid en risiko for, at der kan opstå unødvendige konflikter. Fx hvis din søn af en uventet årsag bliver nødt til at sælge huset, eller I ikke er enige om vedligeholdelsesstandard. Det er også godt at have aftalt, hvad der skal ske, hvis du pludselig gerne vil eller bliver nødt til at flytte, og din søn så ikke kan finde en ny lejer. Eller hvad I gør, hvis en af jer får en partner, der gerne vil flytte ind.

Som du kan læse, er det er ikke muligt at give dig et helt konkret svar på spørgsmålet, da det hele kommer an på, hvordan din søn og måske også du skal anvende huset fremover. Bestemt også både dine og din søns muligheder for at udføre reparationsarbejder på huset og ikke mindst hver jeres økonomiske forhold og muligheder.

Jeg håber, I finder en god løsning på familieoverdragelsen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden